Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Wolo tɔm ñʋŋ ɖeɖe

25 février–3 mars

ROMA MBA 9-11

25 février–3 mars
 • Hendu 25 nɛ adɩma

 • Kɔɔnɔɔ tɔm (C. 3 yaa pɩtaatalɩ mbʋ)

ÑƖM MBƲ PƖWƐ ƐSƆTƆM TAA YƆ

 • Oliivi tɩʋ eduuye”: (C. 10)

  • Rom 11:16​—Oliivi tɩʋ ŋgʋ pɔsɔ-kʋ kɩsɔʋ yɔ, kɩsɩŋnɩ ɛzɩma Ɛsɔ kaɖʋwa lakɩ yɔ, kaɖʋwa ŋga ɛɛwɛna nɛ ɛ nɛ Abraham paɖʋ ɛgbɛyɛ yɔ (w11 15/5 23 § 13)

  • Rom 11:17, 20, 21​—Patam numwaa mba patam-wɛ fezuu taa Oliivi tɩʋ yɔɔ yɔ, pɩwɛɛ se pɛwɛɛnɩ tisuu tam (w11 15/5 24 § 15)

  • Rom 11:25, 26​—Fezuu taa Izrayɛɛlɩ kpeekpe “kaɣ hiɣu ñʋʋ yabʋ” (w11 15/5 25 § 19)

 • Ðɩñɩnɩ fezuu taa ñɩm: (C. 8)

  • Rom 9:21-23​—Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖiyele nɛ Cʋʋ Mayʋ Sɔsɔ Yehowa ñɔɔzɩ-ɖʋ? (w13 15/6 25 § 5)

  • Rom 10:2​—Ɛbɛ yɔɔ pɩwɛɛ se ɖɩñɩnɩ nɛ ɖɩna se ɖɛ-Ɛsɔ sɛtʋ labɩ nɔɔ kʋɖʋmaɣ nɛ toovenim sɩmtʋ yaa tɩtɩla? (it-1 1234 § 3)

  • Ɛbɛ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl kalʋʋ kpɛlɩkɩ-ŋ Yehowa yɔɔ?

  • Ŋkalɩ kpɩtaʋ kʋnɛ kɩ-tɛ Bibl hɔɔlʋʋ lɛ, fezuu taa ñɩm lɛɛbʋ mbʋ ŋhiɣaa?

 • Bibl kalʋʋ: (C. 4 yaa pɩtaatalɩ mbʋ) Rom 10:1-15 (th tɔm kɩkpɛlɩkɩtʋ 10)

FALƖSƖ ÑA-TƖ NƐ ŊSUSI TƆM CAMƖYƐ

CAƔ WEZUU ƐZƖ KRƖSTƲ TƲ YƆ