Wolo ɖenɖe tɔm wɛɛ yɔ

Krɩstʋ ñɩma Ɛsɔ sɛtʋ minziikiwaa

Ŋpɩzɩɣ nɛ ŋkpaɣ Krɩstʋ ñɩma minziikiwaa kɩbama mba pasaŋnɩ Ɛsɔ Yehowa yɔ, wonuu nakʋyʋ yɔɔ. Minziikiwaa mba pa-taa nabɛyɛ taa lɛ, ŋnɩɣ ɛyaa nɔsɩ nɛ lalaa taa lɛ, pamakɩ minziiki wondu ɖeke na.

 

Ðitee hendu Yehowa nɛ “taa leleŋ”

Hendu kɩfatʋ

Đitee Yehowa hendu