Ikaduhang Timoteo 3:1-17

  • Kuyaw nga mga panahon sa kataposang mga adlaw (1-7)

  • Sunda pag-ayo ang ehemplo ni Pablo (8-13)

  • “Padayon sa mga butang nga imong nakat-onan” (14-17)

    • Balaang Kasulatan gigiyahan sa Diyos (16)

3  Apan hibaloi kini, nga sa kataposang mga adlaw+ moabot ang kuyaw nga mga panahong lisod sagubangon.  Kay ang mga tawo unya mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kuwarta, hambogiro, mapahitas-on, magsultig daotan batok sa Diyos ug sa isigkatawo,* dili masinugtanon sa ginikanan, dili mapasalamaton, dili maunongon,  walay pagmahal sa isigkatawo, dili ikasabot, tigbutangbutang, walay pagpugong sa kaugalingon, bayolente, walay gugma sa pagkamaayo,  traydor, gahig ulo, garboso kaayo, mahigugmaon sa kalipayan imbes mahigugmaon sa Diyos,  diyosnon tan-awon pero dili diyosnon ug binuhatan;+ ug angay kang magpalayo kanila.  Maggikan kanila ang mga tawo nga malimbongong mosulod sa mga panimalay ug manghaylo sa huyang ug makasasala nga mga babaye, nga nagpadala sa lainlaing tinguha,  nga kanunayng nagtuon apan dili gyod makakat-on sa tukmang kahibalo sa kamatuoran.  Sama kang Janes ug Jambres nga misukol kang Moises, kining mga tawhana padayong nagsupak sa kamatuoran. Sila daot kaayog panghunahuna ug wala uyoni sa Diyos maylabot sa Kristohanong pagtuo.  Apan wala na silay laing mahimo kay ang ilang kabuangan makita man sa tanan, sama sa nahitabo nianang duha ka tawo.+ 10  Apan imong gisunod pag-ayo ang akong gitudlo, ang akong pagkinabuhi,+ ang akong katuyoan, ang akong pagtuo, ang akong pailob, ang akong gugma, ug ang akong paglahutay. 11  Nahibalo ka sa mga paglutos ug pag-antos nga akong naagoman didto sa Antioquia,+ Iconio,+ ug Listra.+ Nakalahutay ko niini nga mga paglutos, ug giluwas ko sa Ginoo gikan niining tanan.+ 12  Sa pagkatinuod, ang tanan nga nagkinabuhi nga nahiusa kang Kristo Jesus ug may debosyon ngadto sa Diyos lutoson sab.+ 13  Apan ang mga tawong daotan ug mga impostor mosamot pa ka daotan, nga nagapanglimbong ug nalimbongan sab.+ 14  Apan ikaw, padayon sa mga butang nga imong nakat-onan ug nakakombinsir nimo nga motuo,+ kay nahibalo ka kon kang kinsa nimo kini nakat-onan 15  ug sukad sa imong pagkatawo*+ nahibalo ka sa balaang mga sinulat,+ nga makapahimo nimong maalamon para sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus.+ 16  Ang tibuok Balaang Kasulatan gisulat pinaagi sa paggiya sa Diyos+ ug mapuslanon sa pagtudlo,+ sa pagbadlong, sa pagtul-id, sa pagdisiplina diha sa pagkamatarong,+ 17  aron ang alagad sa Diyos dunay igong katakos, andam gayod sa matag maayong buhat.

Mga Footnote

O “mapasipalahon.”
O “pagkabata; pagkamasuso.”