Ikaduhang Timoteo 2:1-26

  • Isalig ang mensahe sa kuwalipikadong mga lalaki (1-7)

  • Lahutaya ang kalisdanan para sa maayong balita (8-13)

  • Gamita ang pulong sa Diyos sa hustong paagi (14-19)

  • Isalikway ang tinguha sa pagkabatan-on (20-22)

  • Kon unsaon pagtratar ang mga magsusupak (23-26)

2  Busa anak ko,+ padayon sa pagbaton ug kusog pinaagi sa dili hitupngang pagkamaayo* nga naa kang Kristo Jesus;  ug bahin sa mga butang nga imong nadungog kanako nga gipaluyohan sa daghang saksi,+ isalig kini sa matinumanong mga lalaki, nga makabaton sab unyag igong katakos sa pagtudlo sa uban.  Ingong maayong sundalo+ ni Kristo Jesus, kinahanglang andam kang moantos sa kalisdanan.+  Walay tawo nga nagserbisyo ingong sundalo ang mosulod ug mga negosyo,* aron uyonan siya sa nagdawat niya ingong sundalo.  Ug bisan sa dula, kadtong moapil niini dili makadawat ug ganti* gawas kon gisunod niya ang mga lagda.+  Ang kugihang mag-uuma kinahanglang maoy unang makakaon sa mga bunga.  Hunahunaa kanunay ang akong gisulti; ang Ginoo maghatag kanimog pagsabot* sa tanang butang.  Hinumdomi nga si Jesu-Kristo gibanhaw+ ug siya kaliwat* ni David,+ sumala sa maayong balita nga akong gisangyaw,+  nga tungod niana ako nag-antos ug gipriso ingong kriminal.+ Apan ang pulong sa Diyos dili ginapos.+ 10  Tungod niini nagpadayon ko sa paglahutay sa tanang butang para sa mga pinili,+ aron sila sab maluwas pinaagi kang Kristo Jesus, uban ang walay kataposang himaya. 11  Kasaligan kini nga pamulong: Segurado nga kon kita namatay uban kaniya, kita sab mabuhi uban kaniya;+ 12  kon padayon tang molahutay, kita sab magmando ingong mga hari uban kaniya;+ kon ilimod nato siya, ilimod sab ta niya;+ 13  bisag dili ta matinumanon, siya magpabiling matinumanon, kay dili man siya makalimod sa iyang kaugalingon. 14  Padayon silang pahinumdomi niining mga butanga, ug ingna sila* atubangan sa Diyos nga dili makiglalis bahin sa mga pulong, butang nga wala gyoy kapuslanan kay makadaot kini sa mga naminaw. 15  Himoa ang imong maarangan aron uyonan ka sa Diyos, usa ka magbubuhat nga walay angayng ikaulaw, nga naggamit sa pulong sa kamatuoran sa hustong paagi.+ 16  Apan isalikway ang way pulos nga mga estorya nga nagpasipala sa Diyos,+ kay kini moresulta sa tanang klase sa dili diyosnong panggawi 17  ug mokaylap samag gangrena.* Si Himeneo ug Fileto apil sa nagpakaylap niana.+ 18  Kining mga tawhana mibiya sa kamatuoran, nga nag-ingon nga ang pagkabanhaw nahitabo na,+ ug ilang gidaot ang pagtuo sa uban. 19  Bisan pa niana, ang lig-ong pundasyon sa Diyos pabiling nagbarog, nga nagbaton niini nga selyo, “Si Jehova* nakaila sa mga iyaha,”+ ug, “Ang matag usa nga nagtawag sa ngalan ni Jehova*+ angayng mobiya sa pagkadili-matarong.” 20  Sa usa ka dakong balay dunay mga gamit* nga hinimo dili lang sa bulawan ug plata* kondili sa kahoy ug kulonon sab, ug ang pipila para sa dungganong katuyoan ug ang uban para sa dili dungganong katuyoan. 21  Busa kon ang usa magpalayo sa dili dungganong mga sudlanan, siya mahimong instrumento* para sa dungganong katuyoan, balaan, mapuslanon sa tag-iya, andam sa matag maayong buhat. 22  Busa isalikway ang mga tinguha sa pagkabatan-on, ug paningkamoti nga maugmad ang pagkamatarong, pagtuo, gugma, kalinaw,* uban niadtong may pagsalig sa Ginoo kay hinlo silag kasingkasing. 23  Isalikway sab ang binuang ug way pulos nga mga debate,+ kay nahibalo ka nga moresulta kinig mga away. 24  Kay ang ulipon sa Ginoo dili kinahanglang makig-away, apan kinahanglang buotan* sa tanan,+ kuwalipikadong motudlo, magpugong sa kaugalingon bisag gihimoag sayop,+ 25  ug malumong magtudlo sa mga masinupakon.+ Tingalig itugot sa Diyos nga sila maghinulsol* aron makabaton ug tukmang kahibalo sa kamatuoran,+ 26  ug sila makaamgo ug makaikyas sa lit-ag sa Yawa, kay iya man silang nadakpang buhi aron buhaton ang iyang kabubut-on.+

Mga Footnote

Tan-awa sa Glossary.
O posible, “mapuliki sa adlaw-adlawng buluhaton.”
Literal, “korona.”
O “katakos sa pag-ila.”
Literal, “binhi.”
Literal, “nga bug-os magpamatuod kanila.”
Sakit nga makapadugta sa unod.
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
O “sudlanan.”
Iningles, silver.
O “gamit; sudlanan.”
O “pakigdait.”
O “malumo.”
O “nga mausab ang ilang hunahuna.”