Nehemias 8:1-18

  • An Balaud ginbasa ngan ginsaysay (1-12)

  • Piyesta han mga Payag ginselebrar (13-18)

8  Katapos, an ngatanan nga katawohan nagtirirok nga urosa ha plasa ha atubangan han Ganghaan han Tubig,+ ngan ira ginsidngan hi Ezra+ nga parakopya* nga dad-on an libro han Balaud ni Moises,+ nga iginsugo ni Jehova ha Israel.+  Salit gindara ni Ezra nga saserdote an Balaud ha atubangan han kongregasyon+ han kalalakin-an, han kababayin-an, ngan han ngatanan nga makakapamati ngan makakasabot, ha siyahan nga adlaw han ikapito ka bulan.+  Ngan nagbasa hiya tikang hito ha daku nga tingog+ ha atubangan han plasa ha atubangan han Ganghaan han Tubig, tikang ha pagpamanagbanag ha kaagahon tubtob ha udto, ngadto ha kalalakin-an, ha kababayin-an, ngan ha ngatanan nga makakasabot; ngan an katawohan namati hin atentibo+ ha libro han Balaud.  Ngan hi Ezra nga parakopya* natindog ha entablado nga kahoy nga ginhimo para hito nga okasyon; ngan natindog ha iya too hira Matitias, Sema, Anaias, Uria, Hilkias, ngan Maaseias; ngan ha iya wala hira Pedaias, Misael, Malkias,+ Hasum, Has-badana, Zacarias, ngan Mesulam.  Gin-abrihan ni Ezra an libro nga nakikita han ngatanan nga katawohan, kay an iya gintitindogan mas hitaas kay ha ngatanan nga katawohan. Han iya ito gin-abrihan, nanindog an ngatanan nga katawohan.  Katapos, gindayaw ni Ezra hi Jehova nga harangdon ngan tinuod nga Dios, ngan an ngatanan nga katawohan binaton, “Amen!* Amen!”+ ngan nag-alsa han ira mga kamot. Katapos, nanyukbo hira ngan nanhapa ha tuna ha atubangan ni Jehova.  Ngan hira Jesua, Bani, Serebias,+ Jamin, Akub, Sabetai, Hodias, Maaseias, Kelita, Azarias, Jozabad,+ Hanan, ngan Pelaias, nga mga Levita, nagsasaysay han Balaud ha katawohan+ samtang an katawohan naninindog.  Ngan nagpadayon hira pagbasa ha daku nga tingog tikang ha libro, tikang ha Balaud han tinuod nga Dios, ngan iginsaysay nira ito hin matin-aw ngan iginhatag an kahulogan hito; salit ira ginbuligan an katawohan nga masabtan an ginbabasa.*+  Ngan hi Nehemias, nga gobernador* hito nga panahon, hi Ezra+ nga saserdote ngan parakopya,* ngan an mga Levita nga nagtututdo ha katawohan nagsiring ha ngatanan nga katawohan: “Ini nga adlaw baraan kan Jehova nga iyo Dios.+ Ayaw kamo kabido o pagtangis.” Kay an ngatanan nga katawohan nananangis samtang ira nababatian an mga pulong han Balaud. 10  Hi Nehemias nagsiring ha ira: “Lakat, kaona niyo an mag-opay gud nga mga butang* ngan inoma an magtam-is nga mga butang, ngan pagpadara kamo hin mga pagkaon+ ngadto ha mga waray maiaandam; kay ini nga adlaw baraan ha aton Ginoo, ngan ayaw kamo kasubo, kay an kalipay nga iginhahatag ni Jehova amo an iyo balwarte.”* 11  Ngan ginpapakalma han mga Levita an ngatanan nga katawohan, nga nasiring: “Hilom na kamo! kay ini nga adlaw baraan, ngan ayaw kamo kasubo.” 12  Salit an ngatanan nga katawohan linakat basi kumaon ngan uminom ngan magpadara hin mga pagkaon ngan magkalipay gud,+ kay nasabtan nira an mga pulong nga iginsumat ha ira.+ 13  Ngan ha ikaduha ka adlaw, an mga ulo han mga panimalay* han ngatanan nga katawohan, an mga saserdote, ngan an mga Levita nagtirirok ha palibot ni Ezra nga parakopya* basi magkaada mas hilarom nga pagsabot ha mga pulong han Balaud. 14  Katapos, ira naagian nga nakasurat ha Balaud nga iginsugo ni Jehova pinaagi kan Moises nga an mga Israelita sadang umukoy ha mga payag* durante han piyesta ha ikapito ka bulan,+ 15  ngan sadang hira magpasamwak+ ngan magpahibaro ha ngatanan nira nga syudad ngan ha bug-os nga Jerusalem, nga nasiring: “Pakadto kamo ha kabukiran ngan panguha kamo hin dahunon nga mga sanga han mga kahoy nga olibo, mga kahoy nga pino,* mga kahoy nga mirtel ngan palma, ngan hin dahunon nga mga sanga han iba nga mga kahoy basi himoon nga mga payag, sumala han nakasurat.” 16  Salit an katawohan kinadto ngan nanguha hito basi himoon nga mga payag para ha ira kalugaringon, an kada tagsa ha iya atop, sugad man ha ira mga bungsaran, ha mga bungsaran han balay han tinuod nga Dios,+ ha plasa han Ganghaan han Tubig,+ ngan ha plasa han Ganghaan han Efraim.+ 17  Salit an ngatanan ha kongregasyon nga binalik tikang ha pagkabihag naghimo hin mga payag ngan nangukoy ha mga payag, kay an mga Israelita waray magbuhat hito ha sugad hini nga paagi tikang ha mga adlaw ni Josue+ nga anak ni Nun tubtob hito nga adlaw, salit nagkaada daku gud nga kalipay.+ 18  Ngan kada adlaw may pagbasa tikang ha libro han Balaud han tinuod nga Dios,+ tikang ha siyahan nga adlaw tubtob ha kataposan nga adlaw. Ngan ira ginselebrar an piyesta ha sulod hin pito ka adlaw, ngan nagkaada espesyal nga katirok ha ikawalo nga adlaw, sumala han igin-oobligar han Balaud.+

Mga footnote

O “eskriba.”
O “eskriba.”
O “Matuman unta!”
O “ira iginpatin-aw an ginbabasa.”
O “eskriba.”
O “Tirsata,” usa nga Persiano nga titulo para ha gobernador han usa nga probinsya.
Lit., “magtambok nga mga butang.”
O “kusog.”
Kitaa an ftn. ha Ex 6:25.
O “eskriba.”
O “temporaryo nga mga sirongan.”
Ha Ingles, pine.