Surat ha mga Taga-Galacia 5:1-26

  • Kristiano nga kagawasan (1-15)

  • Paglakat pinaagi han espiritu (16-26)

    • Mga buhat han unod (19-21)

    • Bunga han espiritu (22, 23)

5  Gintagan kita hin kagawasan han Kristo basi mapahimulosan naton ito nga kagawasan. Salit tindog kamo hin marig-on,+ ngan ayaw na kamo pagpasakop utro ha yugo han pagkauripon.+  Kitaa! Ako, hi Pablo, nagsusumat ha iyo nga kon magpaturi kamo, an Kristo magigin waray kapulsanan ha iyo.+  Ginpapamatud-an ko utro ha tagsa nga tawo nga nagpapaturi nga obligado hiya nga tumanon an bug-os nga Balaud.+  Nahibulag kamo ha Kristo, kamo nga nangangalimbasog nga maipahayag nga matadong pinaagi han balaud;+ binaya kamo ha iya diri matupngan nga pagkabuotan.  Ha aton bahin, pinaagi han espiritu ginhuhulat gud naton an ginlalaoman nga pagkamatadong nga resulta han pagtoo.  Kay ha mga kahiusa ni Kristo Jesus, waray kapulsanan an pagturi ngan an diri pagturi,+ lugod an pagtoo nga nagios pinaagi han gugma an may kapulsanan.  Nagdinalagan na kamo hin maopay.+ Hin-o an nag-ulang ha iyo ha padayon nga pagsugot ha kamatuoran?  Ini nga klase han pangumbinse diri tikang ha Dios nga nagtawag ha iyo.  An gutiay nga libadura nakakapatubo han bug-os nga minasa.+ 10  Nasarig ako nga kamo nga kahiusa han Ginoo+ diri maghuhunahuna hin iba; pero hiya nga nagsasamok ha iyo,+ bisan hin-o pa hiya, makarawat han paghukom nga angay ha iya. 11  Mahitungod ha akon, mga kabugtoan, kon iginsasangyaw ko pa gihapon an pagturi, kay ano nga gintitimaraot pa ako? Kon amo, nakuha na an hiparakdolan han pasakitan nga kahoy.*+ 12  Karuyag ko unta nga an mga lalaki nga nagsisinamok ha iyo magpakapon.* 13  Mga kabugtoan, gintawag kamo basi magkaada kagawasan; pero ayaw niyo gamita ini nga kagawasan sugad nga higayon ha pagbuhat han unudnon nga mga hingyap,+ lugod pinaagi han gugma magpauripon kamo ha usa kag usa.+ 14  Kay an bug-os nga Balaud natuman* ha usa nga sugo, nga nasiring: “Higugmaa an imo igkasi-tawo sugad ha imo kalugaringon.”+ 15  Pero kon padayon nga ginkakagat ngan ginlalamoy niyo an usa kag usa,+ pag-ikmat nga diri kamo magparaptayay ha usa kag usa.+ 16  Kondi nasiring ako, Magpadayon kamo ha paglakat pinaagi han espiritu+ ngan diri gud kamo magbubuhat hin unudnon nga hingyap.+ 17  Kay an hingyap han unod nakontra ha espiritu, ngan an espiritu nakontra ha unod; magkakontra ito ha usa kag usa, salit an mga butang mismo nga karuyag niyo buhaton diri niyo nabubuhat.+ 18  Dugang pa, kon ginigiyahan kamo han espiritu, diri kamo sakop han balaud. 19  Yana an mga buhat han unod klaro nga nakikita, ngan amo ito an seksuwal nga imoralidad,*+ pagkamahugaw, mapasiparahon nga panggawi,*+ 20  idolatriya, espiritismo,*+ pagkontrahay, araway, pangabugho, mga kasina, mga diri pagsinabtanay, mga pagkabahin-bahin, pagporma hin mga sekta, 21  kaawa, paghubog,+ karisyohan nga waray kontrol, ngan mga buhat nga sugad hini.+ Mahitungod hini ginpapahamangnoan ko kamo nga daan, pariho han iginpahamangno ko na ha iyo, nga an mga nagbibinuhat han sugad hini diri makakapanunod han Ginhadian han Dios.+ 22  Ha luyo nga bahin, an bunga han espiritu amo an gugma, kalipay, kamurayawan, pagin pasensyoso,* pagkabuotan, pagkamaopay,+ pagtoo, 23  pagkamalumo, pagpugong ha kalugaringon.+ Waray balaud nga nakontra ha pagbuhat hini. 24  Dugang pa, iginraysang ha kahoy han mga sumurunod ni Kristo Jesus an unod upod an malaw-ay nga mga hingyap ngan mga tinguha hito.+ 25  Kon nagkikinabuhi kita pinaagi han espiritu, padayon nga maglakat liwat kita hin maopay pinaagi han espiritu.+ 26  Diri kita magpaimportante ha kalugaringon,+ nag-aaghat hin pakigkompetensya ha usa kag usa,+ naaawa ha usa kag usa.

Mga footnote

Kitaa an Glossary.
O “magin mga yunuko,” salit diri na kwalipikado ha pagbuhat han balaud mismo nga ira iginpapatuman.
O posible nga “ginsumaryo.”
Ha Griego, por·neiʹa. Kitaa an Glossary.
O “waray awod nga panggawi.” Ha Griego, a·selʹgei·a. Kitaa an Glossary.
O “pamarang; paggamit hin medisina ngan droga.”
O “hilawig nga pagpailob.”