Surat ha mga Taga-Galacia 4:1-31

  • Diri na uripon, kondi anak (1-7)

  • Kabaraka ni Pablo para ha mga taga-Galacia (8-20)

  • Hagar ngan Sarah: duha nga kasabotan (21-31)

    • Jerusalem ha igbaw, iroy naton, may kagawasan (26)

4  Yana nasiring ako nga samtang bata pa an manurunod, waray hiya kaibahan ha uripon, bisan kon ginoo hiya han ngatanan nga butang,  kay sakop pa hiya han mga nagdudumara ngan mga tinaporan tubtob ha adlaw nga itinanda nga daan han iya amay.  Sugad man, kita liwat, han mga bata pa kita, uripon kita han basihan nga mga prinsipyo han kalibotan.+  Pero pag-abot han kataposan han panahon, ginsugo han Dios an iya Anak, nga igin-anak han usa nga babaye+ ngan sakop han balaud,+  para mapagawas niya an mga sakop han balaud pinaagi ha pagpalit ha ira,+ basi makarawat naton an pag-ampon sugad nga mga anak.+  Yana tungod kay mga anak kamo, ginsugo han Dios an espiritu+ han iya Anak ngadi ha aton kasingkasing,+ ngan naguliat ito: “Abba,* Amay!”+  Salit diri ka na uripon kondi anak; ngan kon anak ka, kon sugad manurunod ka liwat pinaagi han Dios.+  Pero han diri pa niyo kilala an Dios, mga uripon kamo han diri tinuod nga mga dios.  Kondi yana nga kilala na niyo an Dios, o yana nga ginkikilala na kamo han Dios, kay ano nga nabalik kamo ha maluya+ ngan waray pulos nga basihan nga mga prinsipyo han kalibotan ngan nagpapauripon na liwat hito?+ 10  Ginsasaurog niyo hin maopay an mga adlaw ngan mga bulan+ ngan mga panahon ngan mga tuig. 11  Nahahadlok ako para ha iyo, kay bangin nakarag la an akon mga pangalimbasog para ha iyo. 12  Mga kabugtoan, nakikimalooy ako ha iyo, magsubad kamo ha akon, kay hadto pariho ako ha iyo.+ Waray kamo makasayop ha akon. 13  Pero maaram kamo nga tungod han akon sakit ha lawas nagkaada ako siyahan nga higayon nga maipasamwak an maopay nga sumat ha iyo. 14  Ngan bisan kon an kahimtang han akon lawas nagin pagsari ha iyo, waray niyo ako tamaya o kangil-ari;* lugod ginkarawat niyo ako sugad hin anghel han Dios, o sugad kan Kristo Jesus. 15  Hain na an iyo kalipay hadto? Kay sigurado ako nga kon mahihimo la, ginlukat na niyo an iyo mga mata ngan iginhatag ito ha akon.+ 16  Salit, nagin kaaway ba niyo ako kay ginsusumatan ko kamo han kamatuoran? 17  Madasigon hira ha pagkabig ha iyo, pero diri para ha maopay nga katuyoan; karuyag nira nga ipahirayo kamo ha akon, basi maruyag gud kamo ha pagsunod ha ira. 18  Pero maopay nga may madasigon pirme nga nagkakabig ha iyo, basta para ito ha maopay nga katuyoan, ngan diri la kon kaupod niyo ako, 19  hinigugma ko nga mga anak,+ tungod ha iyo sugad hin nakakaeksperyensya na liwat ako hin mga kaul-ol ha pag-anak, tubtob nga maipakita niyo an personalidad han* Kristo. 20  Hingyap ko nga makaupod kamo yana ngan magyakan ha iba nga paagi, kay diri ako maaram kon ano an akon bubuhaton ha iyo. 21  Sumati ako, kamo nga karuyag magpasakop ha balaud, Diri ba niyo nababatian an Balaud? 22  Pananglitan, iginsurat nga hi Abraham may duha nga anak nga lalaki, an usa tikang ha surugoon nga babaye+ ngan an usa tikang ha may kagawasan nga babaye;+ 23  kondi an usa nga tikang ha surugoon nga babaye igin-anak ha normal nga paagi*+ ngan an usa nga tikang ha may kagawasan nga babaye igin-anak pinaagi hin saad.+ 24  Ini nga mga panhitabo mahimo tagdon sugad nga simboliko nga drama; kay ito nga kababayin-an nangangahulogan hin duha nga kasabotan, an usa tikang ha Bukid Sinai,+ nga nagkaada mga anak para ha pagkauripon ngan hiya hi Hagar. 25  An Hagar nangangahulogan hin Sinai,+ usa nga bukid ha Arabia, ngan nagrirepresentar hiya han Jerusalem yana, kay uripon hiya ngan an iya mga anak. 26  Pero an Jerusalem ha igbaw may-ada kagawasan, ngan iroy naton hiya. 27  Kay nahisurat na: “Malipay ka, ikaw nga baog nga babaye nga diri nag-aanak; malipayon nga gumuliat, ikaw nga babaye nga waray mga kaul-ol ha pag-anak; kay mas damu an anak han babaye nga ginbayaan kay ha mga anak han babaye nga may bana.”+ 28  Yana, mga kabugtoan, mga anak kamo han saad pariho kan Isaac.+ 29  Pero sugad la hadto nga an usa nga igin-anak pinaagi ha normal nga paagi* nagtimaraot han usa nga igin-anak pinaagi han espiritu,+ amo man liwat yana.+ 30  Kondi ano an siring han kasuratan? “Palayasa an surugoon nga babaye pati an iya anak, kay an anak han surugoon nga babaye diri gud magigin eredero kaupod han anak han may kagawasan nga babaye.”+ 31  Salit mga kabugtoan, mga anak kita, diri han usa nga surugoon nga babaye, kondi han may kagawasan nga babaye.

Mga footnote

Hebreo o Aramaico nga pulong nga nangangahulogan nga “O Amay!”
O “tuprahi.”
O “maporma ha iyo an.”
Lit., “uyon ha unod.”
Lit., “uyon ha unod.”