Surat ha mga Taga-Galacia 2:1-21

  • Hi Pablo nakigkita ha mga apostol ha Jerusalem (1-10)

  • Pablo ginsaway hi Pedro (Cefas) (11-14)

  • Iginpahayag nga matadong pinaagi la ha pagtoo (15-21)

2  Katapos, paglabay hin 14 ka tuig, sinagka ako utro ngadto ha Jerusalem upod hi Bernabe,+ ngan igin-upod ko liwat hi Tito.+  Sinagka ako tungod han usa nga kapahayagan, ngan iginsaysay ko ha ira an maopay nga sumat nga iginsasangyaw ko ha mga nasud. Ginbuhat ko ini hin pribado, pero ha atubangan han talahuron gud nga mga tawo, basi masiguro nga diri ako nagdidinalagan o waray ako dumalagan hin waray kapulsanan.  Kondi bisan hi Tito+ nga kaupod ko waray pirita nga magpaturi,+ bisan kon Griego hiya.  Pero binangon ito nga isyu tungod han buwa nga kabugtoan nga hilom nga nakasulod ha kongregasyon,+ nga sekreto nga sinulod basi mag-espiya ha kagawasan+ nga ginpapahimulosan naton nga kahiusa ni Kristo Jesus, basi uripunon gud kita nira;+  kondi waray kami umuyon nga magpasakop ha ira,+ waray, bisan madaliay la,* basi an kamatuoran han maopay nga sumat magpabilin ha iyo.  Pero mahitungod hadton ginhuhunahuna nga importante+—bisan ano pa man hira waray hira kaibahan para ha akon, kay an Dios diri nagbabasar ha panggawas nga hitsura han tawo⁠—ito nga talahuron gud nga mga tawo waray iginhatag ha akon nga bisan ano nga bag-o.  Ha kabaliktaran, han nakita nira nga igintapod ha akon an maopay nga sumat para ha mga diri turi,+ sugad la nga hi Pedro para ha mga turi—  kay hiya nga naghatag kan Pedro hin gahum han pagkaapostol para ha mga turi naghatag liwat ha akon hin gahum para ha katawohan han mga nasud+  ngan han nasabtan nira an diri matupngan nga pagkabuotan nga iginhatag ha akon,+ hira Santiago+ ngan Cefas* ngan Juan, nga ginhuhunahuna nga mga harigi, nakiglamano han ira too nga kamot kan Bernabe ngan ha akon+ sugad nga tigaman han pakig-upod,* basi kumadto kami ha mga nasud pero hira ngadto ha mga turi. 10  Naghangyo la hira nga hinumdoman namon pirme an mga pobre, ngan ini liwat an akon ginpapangalimbasogan gud nga buhaton.+ 11  Kondi pag-abot ni Cefas*+ ha Antiokia,+ ginprangka* ko hiya, kay klaro nga sayop hiya.* 12  Kay antes umabot an pipira nga lalaki nga ginsugo ni Santiago,+ hiara na hiya kumaon upod han katawohan han mga nasud;+ pero pag-abot nira, umundang hiya ha pagbuhat hini ngan binulag hiya, kay nahadlok hiya ha mga tinuri.+ 13  An iba pa han mga Judio inapi liwat hini nga pagpakunokuno,* salit bisan hi Bernabe naimpluwensyahan liwat nira han ira pagpakunokuno.* 14  Kondi han nakita ko nga diri hira naglalakat uyon ha kamatuoran han maopay nga sumat,+ ginsidngan ko hi Cefas* ha atubangan nira ngatanan: “Kon ikaw, bisan kon usa ka nga Judio, nagkikinabuhi pariho han mga nasud ngan diri sugad han mga Judio, paonan-o mo mapipirit an katawohan han mga nasud nga magkinabuhi uyon ha nabatasan han mga Judio?”+ 15  Kita nga mga Judio tikang ha katawo, ngan diri magpakasasala tikang ha mga nasud, 16  maaram nga an usa ka tawo iginpapahayag nga matadong, diri pinaagi ha pagsunod ha balaud, kondi pinaagi la ha pagtoo+ kan Jesu-Kristo.+ Salit natoo kita kan Kristo Jesus, basi maipahayag kita nga matadong pinaagi ha pagtoo ha Kristo ngan diri pinaagi ha pagsunod ha balaud, kay waray tawo* nga igpapahayag nga matadong pinaagi ha pagsunod ha balaud.+ 17  Yana kon kita gintatagad liwat nga magpakasasala samtang nangangalimbasog nga igpahayag nga matadong pinaagi han Kristo, nangangahulogan ba ito nga an Kristo ministro han sala? Diri gud! 18  Kon an mga butang mismo nga akon ginbungkag hadto tukuron ko utro, iginpapakita ko nga paratalapas ako. 19  Kay pinaagi han balaud namatay ako ha balaud,+ basi mabuhi ako ha Dios. 20  Iginraysang ako ha kahoy upod han Kristo.+ Diri na ako an nabubuhi,+ kondi an Kristo nga nabubuhi kahiusa ko. Ha pagkamatuod, an kinabuhi nga ginkikinabuhi ko yana hini nga lawas* ginkikinabuhi ko uyon ha pagtoo ha Anak han Dios,+ nga nahigugma ha akon ngan nagtubyan han iya kalugaringon para ha akon.+ 21  Diri ko iginsasalikway* an diri matupngan nga pagkabuotan han Dios,+ kay kon an pagkamatadong pinaagi han balaud, kon sugad namatay an Kristo hin waray kapulsanan.+

Mga footnote

Lit., “usa ka oras.”
Gintatawag liwat nga Pedro.
O “pakighiusa.”
Gintatawag liwat nga Pedro.
O “ginkompronta.”
O “kay angay hiya hukman.”
O “pagin hipokrito.”
O “pagin hipokrito.”
Gintatawag liwat nga Pedro.
Lit., “unod.”
Lit., “unod.”
O “iginpipiliw.”