Diane 5:1-23

  • Tlhagiso e e amanang le mosadi yo o dirang boitsholo jo bo sa siamang (1-14)

  • Itumele le mosadi wa gago (15-23)

5  Morwaaka, tlhwaela mafoko a me a a botlhale tsebe. Reetsa ka kelotlhoko* se ke se rutang ka temogo,+   Gore o tle o sireletse bokgoni jwa gago jwa go akanyaLe gore o bue boammaaruri ka dinako tsotlhe.+   Gonne molomo wa mosadi yo o duleng mo tseleng* o rotha jaaka tswina ya dinotshe mo lomepeng,+E bile loleme lwa gagwe lo borethe go feta leokwane.+   Mme kwa bofelong o bogalaka jaaka longana+E bile o bogale jaaka tšhaka e e magalemabedi.+   Dinao tsa gagwe di fologela mo losong. Dikgato tsa gagwe di isa kwa Lebitleng.*   Ga a akanye ka botshelo. O a kgarakgatshega, mme ga a itse gore o ya kae.   Jaanong bomorwaaka, ntheetsengMme lo se ka lwa fapoga se ke se buang.   Tsamaela kgakala le ene;O se ka wa atamela kgoro ya ntlo ya gagwe,+   Gore o tle o se ka wa naya ba bangwe seriti sa gago+Kgotsa wa boga botshelo jotlhe;+ 10  Gore batho ba sele ba se ka ba tla ba ja dithoto* tsa gago,+Le gore se o se bereketseng ka natla se se ka sa ya kwa ntlong ya motswakwa. 11  Go seng jalo, o tla bokolela fa botshelo jwa gago bo khutlaFa nama ya gago le mmele wa gago di nyelela+ 12  O bo o re: “Ruri ke ne ka tlhoa kotlhao! Ruri pelo ya me e ne ya nyatsa kgalemelo! 13  Ga ke a ka ka reetsa lentswe la barutisi ba meE bile ga ke a ka ka ba tlhwaela tsebe. 14  Ke gaufiufi le go nyelela gotlheleleFa pele ga phuthego yotlhe.”*+ 15  Nwa metsi mo khuting ya gago ya go bolokela metsi*Le metsi a a elelang* a a tswang mo sedibeng sa gago.+ 16  A metswedi ya gago e tshwanetse go tshologela kwa ntle,A melatswana ya gago e tshwanetse go tshologela mo dipatlelong?+ 17  A e nne ya gago o le esi,Mme o se ka wa e kopanela le batswakwa.+ 18  E kete motswedi wa gago wa metsi o ka segofala,E bile e kete o ka itumela le mosadi yo o mo nyetseng o sa le mosha,+ 19  Kgama e namagadi e e bokgwabo, podi ya kwa dithabeng* e e bontle jo bo gogelang.+ A mabele a gagwe a go kgotsofatse* ka dinako tsotlhe. E kete lorato lwa gagwe lo ka go itumedisa ka metlha.+ 20  Ka jalo morwaaka, ke ka ntlha yang fa o kgatlhiwa ke mosadi yo o duleng mo tseleng*Kgotsa o tlamparela sehuba sa mosadi yo o dirang boitsholo jo bo sa siamang?*+ 21  Gonne Jehofa o bona sengwe le sengwe se motho a se dirang;O tlhatlhoba ditselana tsotlhe tsa gagwe.+ 22  Modirabosula o tshwarwa ke melato ya gagwe,Mme o tla golegwa ke dikgole tsa boleo jwa gagwe.+ 23  O tla swa ka gonne a sa otlhaiwaA bo a timela ka ntlha ya boeleele jwa gagwe jo bo feteletseng.

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Seheb., “Sekegela tsebe.”
Seheb., “mosadi o sele.” Bona Dia 2:16.
Kgotsa “Sheole.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Kgotsa “maatla.”
Seheb., “Fa pele ga kopano le phuthego.”
Kgotsa “a a phepa.”
Kgotsa “podi ya naga.”
Kgotsa “a go tlhapele.”
Seheb., “mosadi o sele.” Bona Dia 2:16.
Seheb., “mosadi wa motswakwa.” Bona Dia 2:16.