Diane 26:1-28

  • Ditshwakga di a tlhalosiwa (13-16)

  • O se ka wa tsena dikomano tsa batho (17)

  • Tila go tsietsa ba bangwe ka metlae (18, 19)

  • Fa go se na dikgong ga go nne le molelo (20, 21)

  • Mafoko a yo o senyang batho maina a tshwana le dithathana tse di monate (22)

26  Fela jaaka kapoko go le selemo le pula ka nako ya thobo,Tlotlo ga e tshwanele motho yo o sematla.+   Fela jaaka nonyane e na le lebaka la go tshaba le peolwane e na le lebaka la go fofa,Phutso ga e nne gone kwantle ga lebaka le le utlwalang.*   Seme ke sa pitse, tomo ke ya tonki,+Mme thupa ke ya mokwatla wa batho ba ba dimatla.+   O se ka wa araba motho yo o sematla go ya ka boeleele jwa gagwe,Gore o se ka wa tshwana le ene.”   Araba motho yo o sematla go ya ka boeleele jwa gagwe,Gore a se ka a akanya gore o botlhale.+   Motho yo o nayang sematla maikarabelo a go dira tiro nngweO tshwana le motho yo o ikgolafatsang dinao le yo o ikgobatsang.*   Seane mo molomong wa batho ba ba dimatla,+Se tshwana le maoto a a kalelang* a segole.   Go galaletsa motho yo o sematla,+Go tshwana le go bofelela leje mo motsekeding.   Seane mo molomong wa batho ba ba dimatla,Se tshwana le semela se se mmitlwa se se tlhabang seatla sa letagwa. 10  Motho yo o thapang sematla kgotsa bafeti ka tselaO tshwana le motho yo o hulang ka motswi yo o tlhabang gongwe le gongwe.* 11  Sematla se boaboeletsa boeleele jwa sone+Fela jaaka ntša e e boelang kwa matlhatseng a yone. 12  A o kile wa bona motho yo o itsayang a le botlhale?+ Go motlhofo go thusa sematla go na le go thusa ene. 13  Setshwakga sa re: “Go na le tawana mo tseleng,Go na le tau mo patlelong!”+ 14  Lebati le nna le tswalega le bulega le tshwerwe ke ditshitswana tsa lone,Setshwakga le sone se nna se pitikologa mo bolaong jwa sone.+ 15  Setshwakga se tsenya seatla mo sekotleleng sa dijo,Mme se lapile thata go ka isa seatla kwa molomong.+ 16  Setshwakga se akanya gore se botlhaleGo feta batho ba le supa ba ba arabang ka botlhale. 17  Ope fela yo o fetang ka tsela a bo a galefisiwa ke* komano e e sa mo ameng,+O tshwana le motho yo o tshwarang ntša ka ditsebe. 18  Setsenwa se hula dibetsa tse di konopiwang le metswi e e bolayang. 19  Motho yo o tsietsang moagelani wa gagwe a bo a re, “Ke ne ke itshamekela fela!” le ene o tshwana le setsenwa seo.+ 20  Kwa go se nang dikgong teng, molelo o a tima,E bile kwa go se nang motho yo o senyang batho maina teng, manganga a a fela.+ 21  Fela jaaka magala a a ntseng a tuka a tukisa a mangwe, le dikgong di tukisa molelo,Motho yo o ratang manganga le ene o baka dikomano.+ 22  Mafoko a motho yo o senyang batho maina a tshwana le dijo tse di monate;*Tse di fologelang ka bonako mo mpeng.+ 23  Mafoko a a monate a a tswang mo* pelong e e bosula+A tshwana le selefera e e tshasitsweng mo sejaneng sa letsopa. 24  Motho yo o tlhoileng ba bangwe o dirisa mafoko go fitlha letlhoo la gagwe,Mme mo teng ga gagwe o hupile tsietso. 25  Le fa gone a bua ka bopelontle, o se ka wa mo ikanya,Gonne go na le dilo di le supa tse di makgapha mo pelong ya gagwe.* 26  Le fa gone letlhoo la gagwe le fitlhilwe ke boferefere,Bosula jwa gagwe bo tla senoga mo phuthegong. 27  Ba ba epang khuti ba tla wela mo go yone,E bile ope fela yo o pitikololang leje, le tla boa le bo le mo tšhwetla.+ 28  Loleme lo lo buang maaka lo tlhoile ba lo ba gateletseng,E bile molomo o o buang puo e e borethe o baka tshenyo.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa gongwe “Phutso e e sa tshwanelang e a feta.”
Seheb., “yo o nwang thubakanyo.”
Kgotsa “akgegang.”
Kgotsa “yo o tlhabang mongwe le mongwe.”
Kgotsa gongwe “a bo a itsenya mo.”
Kgotsa “le dilo tse motho a di metsang ka bogagaru.”
Seheb., “Molomo o o tlhoafetseng le.”
Kgotsa “Gonne pelo ya gagwe e makgapha thata.”