Diane 23:1-35

  • Nna kelotlhoko fa o amogela taletso (2)

  • O se ka wa gagamalela dikhumo (4)

  • Dikhumo di ka fofela kgakala le wena (5)

  • O se ka wa nna mo gare ga ba ba nwang bobe (20)

  • Bojalwa bo tla go loma jaaka noga (32)

23  Fa o nna fa fatshe gore o je le kgosi,Sekaseka ka kelotlhoko se se fa pele ga gago;   ItshwareFa e le gore o eletsa go ja thata.   O se ka wa eletsa dijo tsa gagwe tsa maemo,Gonne ke dijo tse di tsietsang.   O se ka wa dira ka natla e le gore o nne le dikhumo.+ Ema mme o bontshe temogo.*   Fa o latlhela matlho a gago kwa go tsone, ga di yo,+Gonne di tla tlhoga diphuka jaaka ntsu di bo di fofela kwa loaping.+   O se ka wa ja dijo tsa motho yo o timanang;*O se ka wa eletsa dijo tsa gagwe tsa maemo,   Gonne o tshwana le motho yo o kwalang lenaane la dikoloto. O go raya a re, “Ja o bo o nwe,” mme tota a sa rate.*   O tla tlhatsa se o se jeleng,E bile mafoko a gago a go leboga e tla bo e le a lefela.   O se ka wa bua le sematla,+Gonne se tla nyatsa botlhale jwa mafoko a gago.+ 10  O se ka wa sutisa letshwao la molelwane le le sa bolong go tlhomiwa,+Kgotsa wa tsena mo tshimong ya dikhutsana.* 11  Gonne Mofemedi* wa bone o nonofile;O tla ba femela a bo a go atlhola.+ 12  Dira gore pelo ya gago e reetse kotlhaoLe gore tsebe ya gago e reetse mafoko a kitso. 13  O tshwanetse go otlhaya ngwana* wa gago.+ Fa o mo itaya ka thupa, ga a kitla a swa. 14  O mo iteye ka thupa,Gore o mo golole mo Lebitleng.* 15  Morwaaka, fa pelo ya gago e nna botlhale,Pelo ya me e tla itumela.+ 16  Dikarolo tsa me tse di kwa tengteng* di tla itumelaFa molomo wa gago o bua se se siameng. 17  A pelo ya gago e se ka ya fufegela baleofi,+Mme a e boife Jehofa letsatsi lotlhe,+ 18  Foo o tla nna le bokamoso jo bo molemo+E bile tsholofelo ya gago ga e kitla e kgaolwa. 19  Reetsa morwaaka, mme o tlhalefe,O bo o kaele pelo ya gago mo tseleng e e siameng. 20  O se ka wa nna le ba ba nwang beine bobe,+Le ba ba jang nama bobe,+ 21  Gonne letagwa le yo o jang bobe ba tla humanega,+Le motho yo o ratang boroko o tla apara makgasa. 22  Reetsa rrago yo o dirileng gore o tsholwe,E bile o se ka wa nyatsa mmago fela ka gonne a tsofetse.+ 23  Reka* boammaaruri mme le ka motlha o se ka wa bo rekisa,+O reke le botlhale le kotlhao le tlhaloganyo.+ 24  Rre o tla itumela fa morwawe a siame;Ruri o tla itumela fa morwawe a le botlhale. 25  Rrago le mmago ba tla itumela,Le ene yo o go tshotseng o tla itumela. 26  Morwaaka, nneye pelo ya gago,E bile e kete o ka itumedisiwa ke go latela sekao sa me.+ 27  Gonne mogwebakammele ke khuti e e botengE bile mosadi yo o dirang boitsholo jo bo sa siamang* ke sediba se sesesane.+ 28  O lalela jaaka senokwane;+O oketsa palo ya banna ba ba sa ikanyegeng. 29  Ke mang yo o bogisegang? Ke mang yo o sa ritibalang? Ke mang yo o nang le dikgotlhang? Ke mang yo o ngongoregang? Ke mang yo o nang le dintho kwantle ga lebaka? Ke mang yo o nang le matlho a a letobo? 30  Ke ba ba fetsang lobaka lo loleele ba a nwa beine;+Ba ba senkang* beine e e tlhakantsweng. 31  O se ka wa leba mmala o mohibidu wa beineFa e ntse e phatsima mo koping e bile e le monate fa o e e nwa, 32  Gonne kwa bofelong e loma jaaka noga,E bile e ntsha botlhole jaaka lebolobolo. 33  Matlho a gago a tla bona dilo tse di sa tlwaelegang,Le pelo ya gago e tla bua dilo tse di sokameng.+ 34  Mme o tla nna jaaka motho yo o rapameng mo lewatleng,Jaaka yo o rapameng kwa godimo ga pilara ya sekepe. 35  O tla re: “Ba ntiteile, mme ke ne ke sa utlwe sepe.* Ba mpeditse, mme ke ne ke sa itse. Ke tla tsoga leng?+ Ke batla go nwa gape.”*

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa gongwe “Tlogela tsela e o tlhaloganyang dilo ka yone.”
Kgotsa “tsa ope fela yo leitlho la gagwe le leng bosula.”
Seheb., “pelo ya gagwe e se na le wena.”
Seheb., “bana ba ba se nang borre.”
Seheb., “Morekolodi.”
Seheb., “mosimane.” Kgotsa “mosha.”
Kgotsa “Sheole.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.
Seheb., “Diphilo tsa me.”
Kgotsa “Senka.”
Seheb., “mosadi wa motswakwa.” Bona Dia 2:16.
Kgotsa “Ba ba phuthegang gore ba lekeletse.”
Kgotsa “ke ne ke sa utlwe botlhoko.”
Kgotsa “Ke tla e batla gape.”