Kolosserbrevet 1:1–29

1  Från Paulus, en apostel för Kristus Jesus genom Guds vilja, och Timoteus,+ vår broder.  Till de heliga i Kolọssai, trogna bröder* förenade med Kristus: Må Gud, vår Far, visa er generös omtanke och ge er frid.  Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristus Far, när vi ber för er.  För vi har hört om er tro på Kristus Jesus och den kärlek ni har till alla de heliga  på grund av det ni hoppas på, det som är reserverat åt er i himlen.+ Ni har tidigare hört om detta hopp genom sanningens budskap, de goda nyheterna,  som har nått fram till er. De goda nyheterna bär frukt och växer till i hela världen,+ precis som de har gjort bland er ända sedan ni fick höra om Guds generösa omtanke och fick ingående kunskap om den sådan den verkligen är.  Detta fick ni lära er av vår käre medarbetare Ẹpafras,+ som är en trogen tjänare åt Kristus och en representant för oss.  Han har också berättat för oss om den kärlek som anden hjälpt er att utveckla.*  Från den dag vi fick höra om er kärlek och tro har vi därför ständigt bett för er.+ Vår bön är att ni ska fyllas av den sanna* kunskapen+ om hans vilja och få all vishet och andlig insikt,+ 10  så att ni kan leva värdigt Jehova* och glädja honom i allt, medan ni fortsätter att göra alla slags goda gärningar och växer till i den sanna* kunskapen om Gud.+ 11  Vår bön är också att hans storslagna kraft ska ge er den styrka ni behöver,+ så att ni kan uthärda allt med tålamod och glädje, 12  medan ni tackar Fadern, som har gjort er värdiga att få del i arvet som tillhör de heliga,+ som är i ljuset. 13  Fadern har räddat oss från mörkrets myndighet+ och överfört oss till sin älskade sons rike. 14  Med hjälp av Sonen har vi blivit friköpta genom en lösen, ja, vi har fått förlåtelse för våra synder.+ 15  Han är den osynlige Gudens avbild,+ den förstfödde av allt skapat.+ 16  För med hjälp av honom skapades allt annat i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga,+ vare sig det gäller troner eller herradömen, regeringar eller myndigheter. Ja, allt annat har skapats genom honom+ och för honom. 17  Han är före allt annat,+ och med hjälp av honom har allt annat blivit till. 18  Han är huvudet för kroppen, församlingen.+ Han är början, den förstfödde från de döda,*+ så att han kunde bli den som är först i allting. 19  För Gud ville att hela fullheten skulle bo i honom,+ 20  och genom honom ville han försona allt annat med sig själv,+ både det på jorden och det i himlen, och skapa fred med hjälp av blodet+ som utgöts på tortyrpålen.* 21  En gång var ni ju långt borta från Gud och var hans fiender, för ert sinne var inriktat på onda gärningar. 22  Men nu har han försonat er med sig själv genom honom som gav sin fysiska kropp i döden, för att ni skulle kunna vara heliga och fläckfria och fria från anklagelse inför honom.+ 23  Det förutsätter naturligtvis att ni förblir i tron,+ orubbliga+ och på en stadig grund,+ och inte släpper taget om det hopp ni har fått genom de goda nyheterna som ni har hört och som har predikats i hela skapelsen under himlen.+ Åt dessa goda nyheter har jag, Paulus, blivit en tjänare.+ 24  Jag gläder mig över att få lida för er,+ och jag genomgår de fysiska prövningar som återstår på grund av Kristus.+ Detta gör jag för hans kropp, som är församlingen.+ 25  Jag blev en tjänare åt den här församlingen enligt det ansvar*+ som Gud har gett mig: att helt och fullt predika Guds ord till nytta för er, 26  ja att predika den heliga hemlighet+ som har varit dold tiderna igenom*+ och för gångna generationer. Men nu har den blivit uppenbarad för hans heliga.+ 27  Gud har med glädje gjort den heliga hemligheten,+ denna underbara skatt, känd för de heliga bland nationerna. Hemligheten är Kristus i förening med er, hoppet om att ni ska bli förhärligade med honom.+ 28  Det är honom vi förkunnar om genom att vägleda och undervisa alla människor med sann vishet, så att vi kan föra fram varje människa inför Gud som en mogen lärjunge i förening med Kristus.+ 29  Med det målet i sikte arbetar jag hårt och anstränger mig med hjälp av hans kraft som så mäktigt verkar i mig.+

Fotnoter

Ibland syftar uttrycket ”bröder” på både män och kvinnor.
Ordagrant ”om er kärlek i ande”.
Eller ”ingående”.
Eller ”ingående”.
Dvs. den förste att uppväckas till odödlighet.
Eller ”förvaltaruppdrag”.
Eller ”dold för tidigare världsordningar”. Se Ordförklaringar under ”Världsordning”.

Studienoter

Media