Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Metafor

Metafor

Ett bildspråk som betonar en likhet mellan två olika företeelser genom att säga att den ena är den andra.

Man kan förstå metaforer och andra bildspråk genom att identifiera tre delar. Det som jämförs kallas sakled, och det som det jämförs med kallas bildled. När man jämför dessa två led finner man vissa likheter.

Bibeln innehåller många metaforer. Jesus använde sig av en metafor när han sa till sina efterföljare: ”Ni är jordens salt.” (Mt 5:13) I det här fallet är sakledet ”ni”, dvs. Jesus efterföljare. Bildledet är ”salt”. Likheten i det här sammanhanget är saltets förmåga att bevara. Lärdomen? Precis som salt kunde bevara mat och förhindra förruttnelse, så kunde lärjungarna bevara människors moraliska renhet genom att undervisa dem om det Jesus lärde ut. (Se studienot till Mt 5:13.) Andra metaforer som används i Bibeln finns i Ps 18:2; 84:11; 121:5; Joh 10:7; 15:1.

En besläktad stilfigur är liknelsen. En liknelse är inte lika uttrycksfull som en metafor. Den säger att den ena företeelsen är som den andra eller är lik den. Exempel på liknelser finns i 1Mo 22:17; Ps 1:3; 10:9.