Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Titelsida/Utgivarsida

Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

© 2018, 2024

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

200 Watchtower Drive

Patterson, NY 12563-​9205 USA

UTGIVARE

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.

Wallkill, New York, USA

Den här publikationen får inte säljas. Den ges ut som en del av Jehovas vittnens världsvida bibliska undervisningsarbete.

Illustrationer och 3D-animationer i mediagalleriet bygger på omfattande efterforskningar. Men de är trots allt konstnärliga tolkningar, och ibland kan det finnas flera tolkningsmöjligheter.

Nya världens översättning av Bibeln (Studiebibeln)

Swedish (nwtsty-Z)

1 Moseboken © 2018

2 Moseboken © 2018

3 Moseboken © 2018

4 Moseboken © 2018

5 Moseboken © 2018

Josua © 2018

Domarboken © 2018

Rut © 2018

1 Samuelsboken © 2018

2 Samuelsboken © 2018

1 Kungaboken © 2018

2 Kungaboken © 2018

1 Krönikeboken © 2018

2 Krönikeboken © 2018

Esra © 2018

Nehemja © 2018

Ester © 2018

Job © 2018

Psalmerna © 2018

Ordspråksboken © 2018

Predikaren © 2018

Höga visan © 2018

Jesaja © 2018

Jeremia © 2018

Klagovisorna © 2018

Hesekiel © 2018

Daniel © 2018

Hosea © 2018

Joel © 2018

Amos © 2018

Obadja © 2018

Jona © 2018

Mika © 2018

Nahum © 2018

Habackuk © 2018

Sefanja © 2018

Haggaj © 2018

Sakarja © 2018

Malaki © 2018

Matteus © 2018, 2019

Markus © 2018, 2019

Lukas © 2018, 2019

Johannes © 2018, 2019

Apostlagärningarna © 2018, 2019

Romarna © 2018, 2019

1 Korinthierna © 2018, 2020

2 Korinthierna © 2018, 2020

Galaterna © 2018, 2021

Efesierna © 2018, 2022

Filipperna © 2018, 2023

Kolosserna © 2018, 2024

1 Thessalonikerna © 2018, 2024

2 Thessalonikerna © 2018, 2024

1 Timoteus © 2018, 2024

2 Timoteus © 2018, 2024

Titus © 2018

Filemon © 2018

Hebréerna © 2018

Jakob © 2018

1 Petrus © 2018

2 Petrus © 2018

1 Johannes © 2018

2 Johannes © 2018

3 Johannes © 2018

Judas © 2018

Uppenbarelseboken © 2018