Gå direkt till innehållet

Bibliotek

Titta igenom vårt bibliotek med bibliska publikationer. Läs de senaste numren av Vakttornet och Vakna! och andra publikationer online eller ladda ner dem. Lyssna på inspelningar av våra böcker och publikationer på många språk. Titta på eller ladda ner filmer på många språk, bland annat flera teckenspråk. Allt är gratis.

 

 

Tidskrifter

VAKTTORNET

VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN)

VAKNA!

Böcker & broschyrer

En del uppdateringar som gjorts i digitala publikationer finns ännu inte med i tryckta versioner.

Sammankomstpublikationer

Läs eller ladda ner sammankomstpublikationerna efter varje sammankomstdag.

Visa publikationer

Ytterligare resurser

JW Library

Läs och studera Bibeln. Jämför Nya världens översättning med flera andra översättningar.

Onlinebibliotek

Forska i Bibeln med hjälp av Jehovas vittnens publikationer.