Gå direkt till innehållet

Vad betyder bibelversen?

Upptäck vad olika kända verser och uttryck från Bibeln betyder. Se verserna i sitt sammanhang, och lär dig lite mer om bakgrunden till dem. Förklarande fotnoter och parallellhänvisningar kan hjälpa dig att förstå dem.

1 Moseboken 1:1: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”

Vilka två viktiga sanningar innehåller Bibelns inledande ord?

2 Moseboken 20:12: ”Hedra din far och din mor”

Genom att tillfoga ett löfte till budet gav Gud ytterligare en anledning till att följa det.

4 Moseboken 6:24–26: ”Herren välsignar dig och beskyddar dig”

Var kommer den prästerliga välsignelsen ifrån?

Josua 1:9: ”Var modig och stark”

Hur kan du bli modig och stark så att du kan klara av olika problem och svårigheter?

Psalm 23:4: ”Även om jag vandrar i dödsskuggans dal”

Hur tar Gud hand om sina tjänare i deras mörkaste stunder?

Psalm 37:4: ”Ha din glädje i HERREN”

Hur kan den här psalmen hjälpa oss att handla förståndigt och att vara den typ av människa som Gud godkänner?

Psalm 46:10: ”Kapitulera och inse att jag är Gud”

Handlar den här versen om att man ska vara tyst och stilla i kyrkan?

Ordspråksboken 3:5, 6: ”Lita inte till ditt eget förstånd”

Hur kan du visa att du litar mer på Gud än på dig själv?

Ordspråksboken 16:3: ”Anförtro dina verk åt HERREN”

Vad är två anledningar till att vi borde vända oss till Gud för att få hjälp innan vi tar ett beslut?

Ordspråksboken 17:17: ”En sann vän visar alltid kärlek”

Det här fina ordspråket visar vad sann vänskap innebär.

Ordspråksboken 22:6: ”Led den unge in på den väg han bör gå”

Vad är det för ”väg” ett barn bör gå? Är det olika för olika personer?

Predikaren 3:11: ”Han har gjort allt vackert i rätt tid”

Allt vackert som Gud har gjort syftar inte bara på det han har skapat. Vad betyder det här för dig?

Jesaja 26:3: ”Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid”

Kan man verkligen känna frid på riktigt? Vad betyder det att vara ”fast i sitt sinne”?

Jesaja 40:31: ”De som hoppas på Jehova ska få nya krafter”

Varför jämför Bibeln någon som får styrka av Gud med en svävande örn?

Jesaja 41:10: ”Var inte rädd, för jag är med dig”

Jehova använder tre uttryck för att försäkra sina lojala tjänare om att han hjälper dem.

Jesaja 42:8: ”Jag är HERREN”

Vilket egennamn har Gud valt åt sig själv?

Jeremia 11:11: ”Jag ska föra ondska över dem”

Var det Gud som förde ”ondska” över sitt folk eller tillät han bara att det hände?

Jeremia 29:11: ”Jag vet vilka avsikter jag har när det gäller er”

Har Gud tänkt ut en exakt plan för varje människa?

Jeremia 33:3: ”Ropa till mig, och jag ska svara dig”

Gud lovade att han skulle uppenbara ”stora och ofattbara saker” för dem som tog emot hans inbjudan. Vad var det för saker? Och gäller samma sak i dag?

Mika 6:8: Var ”ödmjuk när du vandrar med din Gud”

Med tre olika uttryck sammanfattar den här versen vad Gud förväntar av oss.

Matteus 6:33: ”Sök först Guds rike”

Menade Jesus att kristna inte behöver arbeta för att försörja sig?

Matteus 6:34: ”Oroa er inte för morgondagen”

Jesus menade inte att vi ska låta bli att planera för framtiden.

Matteus 11:28–30: ”Kom till mig, … så ska jag ge er vila”

Menade Jesus att man omedelbart kunde bli fri från alla problem och all orättvisa?

Markus 1:15: ”Guds rike är nära”

Menade Jesus att Guds rike redan hade börjat styra?

Markus 11:24: ”Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det”

Hur kan Jesus råd om bön och tro hjälpa oss att hantera problem i dag?

Lukas 1:37: ”Ingenting är omöjligt för Gud”

Ingen är mäktigare än Gud, och ingen kan hindra honom från att göra det han har lovat. Vad innebär det för dig?

Lukas 2:14: ”På jorden fred åt dem han har utvalt”

Vad betyder de här orden för oss i dag?

Johannes 1:1: ”I begynnelsen var Ordet”

Den här versen ger oss en bild av Jesus Kristus liv innan han kom till jorden som människa.

Johannes 3:16: ”Så älskade Gud världen”

Hur har Jehova Gud visat att han älskar var och en av oss och vill att vi ska leva för evigt?

Johannes 14:6: ”Jag är vägen och sanningen och livet”

Varför måste man förstå vilken viktig roll Jesus har om man vill tillbe Jehova?

Johannes 14:27: ”Frid lämnar jag kvar åt er”

Vilken slags frid gav Jesus sina efterföljare? Hur kan vi få den?

Johannes 15:13: ”Ingen har större kärlek”

Hur kan Jesus efterföljare visa samma kärlek som han?

Johannes 16:33: ”Jag har segrat över världen”

Hur visar Jesus ord att hans efterföljare kan klara av att göra Guds vilja?

Apostlagärningarna 1:8: ”Ni skall få kraft”

Vad var det för kraft som Jesus lovade att hans efterföljare skulle få, och vad skulle den kraften hjälpa dem att göra?

Romarna 5:8: ”Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare”

Hur kan vi människor få ett bra förhållande till Gud nu och evigt liv i framtiden med tanke på att vi ofta tänker och gör sådant som går emot Guds normer?

Romarna 6:23: ”Syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv”

Ingen ofullkomlig människa kan göra sig förtjänt av frälsning, men vi kan ta emot evigt liv som en gåva från Gud. Hur då?

Romarna 10:13: ”Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst”

Gud är opartisk och ger alla människor möjligheten att bli räddade, eller frälsta, och få evigt liv, oavsett vilken nationalitet, hudfärg eller social status de har.

Romarna 12:2: ”Låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne”

Tvingar Gud människor att göra förändringar?

Romarna 12:12: ”Gläd er i hoppet, var uthålliga i lidandet och ihärdiga i bönen”

Hur kan de kristna vara lojala trots förföljelse och andra svårigheter?

Romarna 15:13: ”Jag ber att den Gud som ger hopp ska uppfylla er med glädje och frid”

På vilket sätt har egenskaperna glädje och frid en koppling till hopp och helig ande?

1 Korinthierna 10:13: ”Gud är trofast”

Varför betyder det extra mycket för oss att Gud är trofast när vi går igenom prövningar?

2 Korinthierna 12:9: ”Min nåd är nog för dig”

Vilken hjälp fick aposteln Paulus av Guds generösa omtanke? Hur kan vi få stor hjälp av den?

Galaterna 6:9: ”Låt oss inte tröttna på att göra gott”

Vad kommer att hända om vi fortsätter att göra det rätta?

Efesierna 3:20: ”[Gud] förmår göra långt mer än vi kan begära eller tänka”

På vilket sätt svarar Gud på våra böner och överträffar våra förväntningar?

Filipperna 4:6, 7: ”Var inte bekymrade för någonting”

Vilka olika former av bön kan hjälpa oss att få inre frid?

Filipperna 4:13: ”Allt har jag styrka till tack vare honom som ger mig kraft”

Vad menade Paulus när han skrev att han hade styrka till allt?

Kolosserna 3:23: ”Oavsett vad ni gör, så arbeta på det av hela er själ”

Hur påverkar en kristens arbetsmoral hans förhållande till Gud?

2 Timoteus 1:7: ”Gud har inte gett oss en ande som gör oss fega”

Hur kan Gud hjälpa oss att komma över våra rädslor och våga göra det som är rätt?

Hebréerna 4:12: ”Guds ord är levande och verksamt”

Är Guds ord verksamt i ditt liv? Vad visar det om dig?

Hebréerna 11:1: ”Tron är grunden för det vi hoppas på”

Hur stark är sann tro, och hur viktigt är det med tro?

Uppenbarelseboken 21:1: ”En ny himmel och en ny jord”

Vad betyder den här versen? Vilka ledtrådar finns det i Bibeln?

Uppenbarelseboken 21:4: ”Han ska torka alla tårar”

Den här versen innehåller ett fantastiskt löfte för framtiden.