Gå direkt till innehållet

Vad betyder bibelversen?

Upptäck vad olika kända verser och uttryck från Bibeln betyder. Se verserna i sitt sammanhang, och lär dig lite mer om bakgrunden till dem. Förklarande fotnoter och parallellhänvisningar kan hjälpa dig att förstå dem.

1 Moseboken 1:1: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord”

Vilka två viktiga sanningar innehåller Bibelns inledande ord?

2 Moseboken 20:12: ”Hedra din far och din mor”

Genom att tillfoga ett löfte till budet gav Gud ytterligare en anledning till att följa det.

Josua 1:9: ”Var modig och stark”

Hur kan du bli modig och stark så att du kan klara av olika problem och svårigheter?

Psalm 23:4: ”Även om jag vandrar i dödsskuggans dal”

Hur tar Gud hand om sina tjänare i deras mörkaste stunder?

Psalm 46:10: ”Kapitulera och inse att jag är Gud”

Handlar den här versen om att man ska vara tyst och stilla i kyrkan?

Ordspråksboken 3:5, 6: ”Lita inte till ditt eget förstånd”

Hur kan du visa att du litar mer på Gud än på dig själv?

Jesaja 40:31: ”De som hoppas på Jehova ska få nya krafter”

Varför jämför Bibeln någon som får styrka av Gud med en svävande örn?

Jesaja 41:10: ”Var inte rädd, för jag är med dig”

Jehova använder tre uttryck för att försäkra sina lojala tjänare om att han hjälper dem.

Jesaja 42:8: ”Jag är HERREN”

Vilket egennamn har Gud valt åt sig själv?

Jeremia 29:11: ”Jag vet vilka avsikter jag har när det gäller er”

Har Gud tänkt ut en exakt plan för varje människa?

Mika 6:8: Var ”ödmjuk när du vandrar med din Gud”

Med tre olika uttryck sammanfattar den här versen vad Gud förväntar av oss.

Matteus 6:33: ”Sök först Guds rike”

Menade Jesus att kristna inte behöver arbeta för att försörja sig?

Matteus 6:34: ”Oroa er inte för morgondagen”

Jesus menade inte att vi ska låta bli att planera för framtiden.

Matteus 11:28–30: ”Kom till mig, … så ska jag ge er vila”

Menade Jesus att man omedelbart kunde bli fri från alla problem och all orättvisa?

Markus 1:15: ”Guds rike är nära”

Menade Jesus att Guds rike redan hade börjat styra?

Johannes 1:1: ”I begynnelsen var Ordet”

Den här versen ger oss en bild av Jesus Kristus liv innan han kom till jorden som människa.

Johannes 3:16: ”Så älskade Gud världen”

Hur har Jehova Gud visat att han älskar var och en av oss och vill att vi ska leva för evigt?

Johannes 14:6: ”Jag är vägen och sanningen och livet”

Varför måste man förstå vilken viktig roll Jesus har om man vill tillbe Jehova?

Johannes 16:33: ”Jag har segrat över världen”

Hur visar Jesus ord att hans efterföljare kan klara av att göra Guds vilja?

Romarna 5:8: ”Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare”

Hur kan vi människor få ett bra förhållande till Gud nu och evigt liv i framtiden med tanke på att vi ofta tänker och gör sådant som går emot Guds normer?

Romarna 10:13: ”Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst”

Gud är opartisk och ger alla människor möjligheten att bli räddade, eller frälsta, och få evigt liv, oavsett vilken nationalitet, hudfärg eller social status de har.

Romarna 12:2: ”Låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne”

Tvingar Gud människor att göra förändringar?

Romarna 15:13: ”Jag ber att den Gud som ger hopp ska uppfylla er med glädje och frid”

På vilket sätt har egenskaperna glädje och frid en koppling till hopp och helig ande?

Filipperna 4:6, 7: ”Var inte bekymrade för någonting”

Vilka olika former av bön kan hjälpa oss att få inre frid?

Filipperna 4:13: ”Allt har jag styrka till tack vare honom som ger mig kraft”

Vad menade Paulus när han skrev att han hade styrka till allt?

2 Timoteus 1:7: ”Gud har inte gett oss en ande som gör oss fega”

Hur kan Gud hjälpa oss att komma över våra rädslor och våga göra det som är rätt?

Hebréerna 11:1: ”Tron är grunden för det vi hoppas på”

Hur stark är sann tro, och hur viktigt är det med tro?