Nytillagt

2023-02-03

VAD BETYDER BIBELVERSEN?

Predikaren 3:11: ”Han har gjort allt vackert i rätt tid”

Allt vackert som Gud har gjort syftar inte bara på det han har skapat. Vad betyder det här för dig?

2023-02-02

VAR ALLTID VAKSAMMA!

Domedagsklockan flyttas fram – vad säger Bibeln?

Bibeln säger visserligen att den här världen ska få ett slut, men den hjälper oss ändå att se ljust på framtiden.

2023-01-27

LIVET OCH TJÄNSTEN SOM KRISTEN – ARBETSHÄFTE

Maj, juni 2023

2023-01-27

VAD BETYDER BIBELVERSEN?

Ordspråksboken 16:3: ”Anförtro dina verk åt HERREN”

Vad är två anledningar till att vi borde vända oss till Gud för att få hjälp innan vi tar ett beslut?

2023-01-26

VAR ALLTID VAKSAMMA!

Förintelsen och Jehovas vittnen – vad säger Bibeln?

Många är rädda för att något som Förintelsen skulle kunna hända igen.

2023-01-23

UR VÅRT ARKIV

En kulturförening som lärde andra om Bibeln

I 50 år var Jehovas vittnen i Mexiko registrerade som en allmännyttig ideell kulturförening. Läs om hur Jehova välsignade våra ansträngningar, trots restriktioner från myndigheterna.

2023-01-19

VAR ALLTID VAKSAMMA!

Kommer vi någonsin att få ett samhälle utan rasism? Vad säger Bibeln?

Miljoner människor har studerat Bibeln och lärt sig att behandla andra med värdighet och respekt.

2023-01-18

VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN)

April 2023

Den här tidskriften innehåller studieartiklar för 5 juni–9 juli 2023.

2023-01-12

VAD BETYDER BIBELVERSEN?

Markus 11:24: ”Allt vad ni ber om och begär, tro att ni har fått det”

Hur kan Jesus råd om bön och tro hjälpa oss att hantera problem i dag?

2023-01-12

VAR ALLTID VAKSAMMA!

Varför finns det så mycket politisk splittring? Vad säger Bibeln?

Politisk splittring blir allt vanligare över hela världen. Bibeln visar vad som är lösningen: en ledare som kan förena alla människor.

2023-01-09

BÖCKER & BROSCHYRER

Jehovas vittnens världsvida tjänsteårsrapport 2022

Se detaljer om Jehovas vittnens världsvida verksamhet från september 2021 till augusti 2022.