2020-07-28

LIVET OCH TJÄNSTEN SOM KRISTEN – ARBETSHÄFTE

Oktober 2020

2020-07-28

VAKNA!

Kan man bli av med fördomar?

Förändringen måste börja med våra tankar och känslor. Se fem sätt man kan bekämpa fördomar på.

2020-07-27

UNGDOMAR FRÅGAR

Är det smart att göra flera saker samtidigt?

Kan man verkligen göra flera saker samtidigt utan att tappa fokus?

2020-07-21

VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN)

Oktober 2020

Den här tidskriften innehåller studieartiklar för 7 december 2020–3 januari 2021.

2020-07-20

PRESSMEDDELANDEN

Intervju med läkaren Pia Di Benedetto

”Med väl förberedda och målinriktade metoder går det att utföra även större ingrepp utan transfusion av allogent blod.”

2020-07-20

PRESSMEDDELANDEN

Intervju med professor Alfredo Guglielmi

”Jehovas vittnen har gjort att vi blivit extremt försiktiga med att använda blod. Patienterna förbereds väl och blir insatta i alternativen, de som opererar är noggranna med att minimera blodförlusten och anemi behandlas före operationen.”

2020-07-20

PRESSMEDDELANDEN

Intervju med läkaren Patrizio Mazza

”Det är absolut möjligt att behandla en tumör som exempelvis lymfom, akut leukemi och andra former av leukemi och myelom (en cancersjukdom som blir vanligare i västvärlden) utan blodtransfusion.”

2020-07-20

PRESSMEDDELANDEN

Intervju med läkaren Claudio Ronco

”Blodtransfusioner ges bara i undantagsfall.”

2020-07-17

VANOR & OVANOR

Hur kan du behålla kontrollen över ditt drickande?

Fem tips som kan hjälpa dig att kontrollera din alkoholkonsumtion, även i pressande tider.

2020-07-16

BIBELN FÖRÄNDRAR LIV

Jag förstod hur man blir verkligt rik

En framgångsrik företagsledare upptäckte något som är värdefullare än materiella rikedomar.

2020-07-16

HUR DINA BIDRAG ANVÄNDS

Översättningen av den regionala sammankomsten 2020, ”Gläd er alltid”

Hur kunde man på så kort tid översätta talen, videorna och sångerna till mer än 500 språk?

2020-07-09

BIBELFRÅGOR

När började Gud skapa universum?

Svaret har att göra med hur orden ”begynnelsen” och ”dag” används i Första Moseboken.