Vad är nytillagt?

2022-01-20

LEVNADSSKILDRINGAR

Dayrell Sharp: Med Guds hjälp drar vi oss inte undan

Trots många svårigheter kunde Dayrell och Susanne Sharp hjälpa mer än 130 personer att gå framåt till dop.

2022-01-18

VAKTTORNET (STUDIEUPPLAGAN)

April 2022

Den här tidskriften innehåller studieartiklar för 6 juni–3 juli 2022.

2022-01-17

BLI JEHOVAS VÄN (AKTIVITETER)

Svarar Jehova på böner?

Ibland besvarar Jehova böner på oväntade sätt.

2022-01-06

VAD BETYDER BIBELVERSEN?

Mika 6:8: Var ”ödmjuk när du vandrar med din Gud”

Med tre olika uttryck sammanfattar den här versen vad Gud förväntar av oss.

2022-01-04

BLI JEHOVAS VÄN (AKTIVITETER)

Poster: Svarar Jehova på böner?

Nu har det kommit en till poster! Skriv ut och häng upp den på ditt rum.

2022-01-03

HUR DINA BIDRAG ANVÄNDS

Katastrofhjälp under 2021: Vi tar hand om våra bröder och systrar

Under 2021 ställde inte bara covid-19 till stora problem, utan en del länder behövde också hjälp på grund av andra katastrofer.

2021-12-29

BÖCKER & BROSCHYRER

Jehovas vittnens världsvida tjänsteårsrapport 2021

Se detaljer om Jehovas vittnens världsvida verksamhet från september 2020 till augusti 2021.

2021-12-27

VAD BETYDER BIBELVERSEN?

2 Timoteus 1:7: ”Gud har inte gett oss en ande som gör oss fega”

Hur kan Gud hjälpa oss att komma över våra rädslor och våga göra det som är rätt?

2021-12-27

ERFARENHETER

Vännerna fortsätter vittna under pandemin

Bröderna och systrarna behåller en positiv inställning när de anpassar hur de delar med sig av Bibelns budskap.

2021-12-23

VAD ÄR NYTILLAGT?

Sånginspelningar av sång 2 och 13