Gå direkt till innehållet

Bibeln och vetenskap

Är Bibeln förenlig med vetenskap? Är den korrekt när den berör vetenskapliga ämnen? Undersök vad fakta om naturen visar och vad forskare som studerat den har att säga om det här.

BIBELFRÅGOR

Använde Gud evolution för att skapa olika livsformer?

Det finns inget i Bibeln som motsäger det forskare har kunnat observera om de variationer som förekommer inom det som Bibeln kallar ”slag”.

BIBELFRÅGOR

Använde Gud evolution för att skapa olika livsformer?

Det finns inget i Bibeln som motsäger det forskare har kunnat observera om de variationer som förekommer inom det som Bibeln kallar ”slag”.

Finns det en konstruktör?

Publikationer

Hur har livet kommit till?

Det har faktiskt stor betydelse vad du tror om livets ursprung.

Livets uppkomst – fem frågor som kräver svar

Undersök fakta och kom sedan fram till om du tror på skapelse eller evolution.

Det fantastiska skaparverket vittnar om Gud

När vi studerar jorden och universum kan vi se Skaparens egenskaper och få ett närmare förhållande till honom.