Vanliga frågor om Jehovas vittnen

Är Jehovas vittnen kristna?

Se några skäl som visar att vi är kristna, och hur vi skiljer oss från andra religiösa grupper som kallar sig kristna.

Är Jehovas vittnen kristna?

Se några skäl som visar att vi är kristna, och hur vi skiljer oss från andra religiösa grupper som kallar sig kristna.

Varför väljer Jehovas vittnen att inte ta del i nationella ceremonier?

Gör de ett politiskt eller socialt ställningstagande?

Hur använder Jehovas vittnen gåvor som ges till deras organisation?

Använder Jehovas vittnen gåvor för att själva bli förmögna?

Vad tror Jehovas vittnen på?

En sammanfattning i 15 punkter.

Tror Jehovas vittnen på Jesus?

Varför är det viktigt för sanna kristna att tro på Jesus?

Tror Jehovas vittnen att det bara är de som har rätt?

Sa Jesus att det finns många vägar till räddning?

Tror Jehovas vittnen att de är de enda som blir frälsta?

Bibeln förklarar vilka som har möjlighet att bli räddade.

Är Jehovas vittnen toleranta mot andra religioner?

Fakta om varför tolerans kännetecknar sanna kristna.

Varför tar Jehovas vittnen inte emot blodtransfusioner?

Det finns många missuppfattningar om Jehovas vittnen och blodtransfusioner. Ta reda på fakta om vad vi tror i den här frågan.

Är Jehovas vittnen vaccinmotståndare?

Två bibliska principer som vi kan tänka på när vi tar ett eget beslut om vaccination.

Är Jehovas vittnen kreationister?

Visste du att en del kreationistiska uppfattningar inte stämmer med Bibeln?

Hur ser Jehovas vittnen på vetenskap?

Stämmer deras trosuppfattningar med vetenskapliga upptäckter?

Tror Jehovas vittnen på Gamla testamentet?

Är vissa delar av Bibeln föråldrade? Ta reda på vilken nytta kristna kan ha av den historia och de praktiska råd som finns i de hebreiska skrifterna.

Varför har Jehovas vittnen ändrat en del av sina trosuppfattningar?

Justeringar borde inte förvåna oss. Det finns flera exempel på att Guds tjänare på Bibelns tid behövde ändra sina uppfattningar.

Varför använder Jehovas vittnen inte kors i sin tillbedjan?

Jehovas vittnen är kristna, men de använder inte några kors i sin tillbedjan. Varför inte det?

Hur ser Jehovas vittnen på religiöst samarbete?

Vilka bibliska principer ligger bakom deras ställningstagande?

Hur använder Jehovas vittnen gåvor som ges till deras organisation?

Använder Jehovas vittnen gåvor för att själva bli förmögna?

Varför använda namnet Jehovas vittnen?

Information om var namnet kom från.

Hur många Jehovas vittnen finns det världen över?

Ta reda på hur vi för statistik över antalet Jehovas vittnen.

Vem grundade Jehovas vittnen?

Läs varför Charles Taze Russell inte grundade någon ny religion.

Hur finansieras Jehovas vittnens verksamhet?

Vi använder oss inte av metoder som är vanliga i andra kyrkor.

Ger Jehovas vittnen tionde?

Måste Jehovas vittnen ge en specifik summa pengar till sin verksamhet?

Har Jehovas vittnen avlönade präster?

Är de uppdelade i präster och lekmän? Vilka tar del i predikoarbetet?

Har Jehovas vittnen kvinnliga predikanter?

Vilken del har kvinnor i Jehovas vittnens världsvida missionsarbete?

Hur är Jehovas vittnens församlingar organiserade?

Fakta om hur varje församling får vägledning och instruktioner.

Vad är Jehovas vittnens styrande krets?

Är medlemmarna i den ledarna för vår organisation?

Vad är Watch Tower Bible and Tract Society?

Vad har det för samband med Jehovas vittnens verksamhet?

Varför svarar inte Jehovas vittnen på alla anklagelser mot dem?

Jehovas vittnen försöker avgöra ifall det är ”en tid att tiga” eller ”en tid att tala” när de ifrågasätts eller möter falska anklagelser. (Predikaren 3:7)

Varför knackar Jehovas vittnen dörr?

Här får du veta vad Jesus sa att hans lärjungar skulle göra.

Varför kontaktar Jehovas vittnen dem som redan är troende?

Vad driver oss att kontakta människor som har sin egen tro?

Tvingar Jehovas vittnen andra att byta religion?

Är Jehovas vittnens predikoarbete ett sätt att värva medlemmar? Försöker de tvinga andra att byta religion?

Vad är det för bibelkurs Jehovas vittnen erbjuder?

Jehovas vittnen erbjuder gratis bibelkurser, och du kan använda den bibelöversättning du är van vid. Du kan ta med dig hela familjen eller andra bekanta på kursen.

Deltar Jehovas vittnen i missionsarbete?

Vem tar del i missionsarbete, och varför? Får ni någon speciell utbildning för det?

Har Jehovas vittnen kvinnliga predikanter?

Vilken del har kvinnor i Jehovas vittnens världsvida missionsarbete?

Varför kallar inte Jehovas vittnen sin gudstjänstlokal för kyrka?

Ta reda på varför vi använder uttrycket ”Jehovas vittnens Rikets sal”.

Varför använder Jehovas vittnen inte kors i sin tillbedjan?

Jehovas vittnen är kristna, men de använder inte några kors i sin tillbedjan. Varför inte det?

Varför firar inte Jehovas vittnen nattvard på samma sätt som andra samfund?

Herrens måltid, eller minneshögtiden, är årets viktigaste händelse för Jehovas vittnen. Ta reda på vad Bibeln säger om den.

Hur ser Jehovas vittnen på religiöst samarbete?

Vilka bibliska principer ligger bakom deras ställningstagande?

Har Jehovas vittnen sin egen bibel?

Du kan få ut mycket av att använda olika bibelöversättningar när du studerar Bibeln. Framför allt tre saker utmärker Nya världens översättning av Den heliga skrift och gör den värd att använda.

Kan man lita på Nya världens översättning?

Varför skiljer sig Nya världens översättning från en del andra översättningar?

Tror Jehovas vittnen på Gamla testamentet?

Är vissa delar av Bibeln föråldrade? Ta reda på vilken nytta kristna kan ha av den historia och de praktiska råd som finns i de hebreiska skrifterna.

Varför är Jehovas vittnen politiskt neutrala?

Är Jehovas vittnen ett hot mot nationens säkerhet?

Varför väljer Jehovas vittnen att inte ta del i nationella ceremonier?

Gör de ett politiskt eller socialt ställningstagande?

Varför tar Jehovas vittnen inte del i krig?

Jehovas vittnen är kända världen över för att vägra gå ut i krig. Ta reda på varför.

Deltar Jehovas vittnen i hjälparbete?

Ta reda på hur vi ger praktisk hjälp vid katastrofer både till medtroende och andra.

Tar ni emot medicinsk behandling?

En del tror att Jehovas vittnen vägrar all läkarvård. Är det sant?

Är Jehovas vittnen vaccinmotståndare?

Två bibliska principer som vi kan tänka på när vi tar ett eget beslut om vaccination.

Varför tar Jehovas vittnen inte emot blodtransfusioner?

Det finns många missuppfattningar om Jehovas vittnen och blodtransfusioner. Ta reda på fakta om vad vi tror i den här frågan.

Hur ser Jehovas vittnen på utbildning?

Vilka principer väger Jehovas vittnen in när de väljer utbildning?

Tvingar Jehovas vittnen sina barn att också bli vittnen?

Precis som andra föräldrar vill Jehovas vittnen sina barns bästa. De lär barnen sådant som de anser att de kommer att ha nytta av.

Splittrar eller stärker Jehovas vittnen familjer?

Ibland anklagas Jehovas vittnen för att splittra familjer. Men är det verkligen vittnena som orsakar problemen?

Har Jehovas vittnen regler för att dejta?

Kan man dejta bara för skojs skull?

Hur ser Jehovas vittnen på skilsmässa?

Hjälper Jehovas vittnen par som har problem i äktenskapet? Måste de äldste ge sitt godkännande om ett Jehovas vittne vill skiljas?

Förbjuder Jehovas vittnen vissa filmer, böcker eller sånger?

Vilka principer ska en kristen tänka igenom innan han väljer underhållning?

Varför firar inte Jehovas vittnen vissa högtider?

Tre viktiga frågor om Jehovas vittnen och högtider.

Varför firar inte Jehovas vittnen jul?

Många firar jul trots att de känner till dess ursprung. Ta reda på varför Jehovas vittnen inte gör det.

Varför firar inte Jehovas vittnen påsk?

De flesta ser påsken som en kristen högtid. Varför firar inte Jehovas vittnen påsk?

Varför firar inte Jehovas vittnen födelsedagar?

Läs fyra olika aspekter av varför Gud inte accepterar födelsedagsfirande.

Hur går ett bröllop till hos Jehovas vittnen?

Inget bröllop är det andra likt, men det viktigaste inslaget har de gemensamt.

Varför firar inte Jehovas vittnen nattvard på samma sätt som andra samfund?

Herrens måltid, eller minneshögtiden, är årets viktigaste händelse för Jehovas vittnen. Ta reda på vad Bibeln säger om den.

Hur ser Jehovas vittnen på begravningar?

Jehovas vittnens syn på döden påverkar de beslut de fattar när det gäller begravningar. Vilka bibliska principer vägleder dem?

Är Jehovas vittnen kristna?

Se några skäl som visar att vi är kristna, och hur vi skiljer oss från andra religiösa grupper som kallar sig kristna.

Är Jehovas vittnen protestanter?

Två saker skiljer Jehovas vittnen från andra icke-katolska kristna samfund.

Är Jehovas vittnen en amerikansk sekt?

Fyra viktiga fakta om den här internationella organisationen.

Är Jehovas vittnen sionister?

Vi grundar vår tro på Bibeln, som inte upphöjer någon etnisk grupp över någon annan.

Är Jehovas vittnen en sekt?

Jämför två vanliga uppfattningar med fakta om Jehovas vittnen.

Hur många Jehovas vittnen finns det världen över?

Ta reda på hur vi för statistik över antalet Jehovas vittnen.

Hur blir man ett Jehovas vittne?

I Matteus 28:19, 20 nämns tre steg.

Förväntas jag bli ett Jehovas vittne om jag studerar Bibeln med dem?

Jehovas vittnen håller gratis bibelkurser med miljoner människor världen över. Måste du bli ett Jehovas vittne om du tackar ja till en bibelkurs?

Kan man gå ur Jehovas vittnen?

En person som vill gå ur kan göra det på två sätt.

Undviker Jehovas vittnen sådana som tidigare varit Jehovas vittnen?

Ibland är uteslutning nödvändigt, och det kan hjälpa personen att återvända till församlingen.