Gå direkt till innehållet

Varför firar inte Jehovas vittnen jul?

Varför firar inte Jehovas vittnen jul?

Vanliga missuppfattningar

 Myt: Anledningen till att Jehovas vittnen inte firar jul är att de inte tror på Jesus.

 Fakta: Vi är kristna. Vi tror att man kan få räddning endast genom Jesus Kristus. (Apostlagärningarna 4:12)

 Myt: Ni splittrar familjer genom att lära ut att man inte ska fira jul.

 Fakta: Vi bryr oss mycket om familjen, och vi använder Bibeln som hjälp för att få starkare familjer.

 Myt: Ni går miste om den mysiga julstämningen och glädjen av att ge och den frid som kännetecknar tiden kring jul.

 Fakta: Vi försöker vara givmilda och fridsamma varje dag. (Ordspråksboken 11:25; Romarna 12:18) Till exempel så är våra möten och vårt missionsarbete i linje med vad Jesus sa: ”Ni har fått för intet, ge för intet.” (Matteus 10:8) Dessutom riktar vi uppmärksamheten på Guds kungarike som den enda lösningen för att få fred på jorden. (Matteus 10:7)

Varför firar inte Jehovas vittnen jul?

  •   Jesus uppmanade oss att hedra minnet av hans död, inte hans födelse. (Lukas 22:19, 20)

  •   Jesus apostlar och hans första lärjungar firade inte jul. I Nationalencyklopedin sägs det: ”Först vid 300-talets mitt började man i det kristna Rom fira Jesu födelse.” Det var mer än två hundra år efter de sista apostlarnas död.

  •   Det finns inga bevis för att Jesus föddes den 25 december. Hans födelsedatum nämns inte i Bibeln.

  •   Eftersom julfirandet har sina rötter i hedniska traditioner och seder, så är vi övertygade om att det är något som Gud inte godkänner. (2 Korinthierna 6:17)

Varför göra en sak av det?

 Många firar jul även om de känner till den hedniska bakgrunden och att julen inte har någon grund i Bibeln. De undrar kanske: Varför ska kristna göra sig impopulära genom att inte följa en vanlig tradition? Varför göra en sak av det?

 Bibeln uppmuntrar oss att tänka själva och att använda vårt förnuft. (Romarna 12:1, 2) Den visar också att det är viktigt att hålla sig till sanningen. (Johannes 4:23, 24) Samtidigt som vi bryr oss om hur andra ser på oss, så håller vi oss till Bibelns principer även om det innebär att vi blir impopulära.

 Även om vi själva väljer att inte fira jul så respekterar vi varje persons rätt att själv bestämma i den här frågan. Vi lägger oss inte i om andra väljer att fira jul.