Gå direkt till innehållet

Tror Jehovas vittnen på Gamla testamentet?

Tror Jehovas vittnen på Gamla testamentet?

 Ja. Jehovas vittnen tror att hela Bibeln är ”inspirerad av Gud och nyttig”. (2 Timoteus 3:16) Det inbegriper både Gamla och Nya testamentet, som de vanligtvis kallas. För det mesta hänvisar Jehovas vittnen till de här delarna i Bibeln genom att kalla dem de hebreiska skrifterna och de kristna grekiska skrifterna. På så sätt undviker man att ge intrycket av att vissa delar av Bibeln är gamla och oviktiga.

Varför behöver de kristna både Gamla testamentet och Nya testamentet?

 Under inspiration från Gud skrev aposteln Paulus: ”Allt som skrivits förr, det har skrivits till vår undervisning.” (Romarna 15:4) Det finns alltså värdefull information för oss i de hebreiska skrifterna. Bland annat innehåller de betydelsefull historia och praktiska råd.

  •   Betydelsefull historia. De hebreiska skrifterna innehåller en skildring av skapelsen och hur människan syndade. Utan den informationen skulle vi inte kunna få tillfredsställande svar på sådana frågor som: Var kommer vi ifrån? Varför dör vi? (1 Moseboken 2:7, 17) Dessutom berättar de hebreiska skrifterna om hur Gud handlade med människor som upplevde liknande glädjeämnen och utmaningar som vi. (Jakob 5:17)

  •   Praktiska råd. Bibelböckerna Ordspråksboken och Predikaren, som tillhör de hebreiska skrifterna, innehåller tidlösa, visa råd. De ger råd om hur man ska få en sammansvetsad familj (Ordspråksboken 15:17), hur man kan ha en balanserad syn på arbete (Ordspråksboken 10:4; Predikaren 4:6) och hur ungdomar ska få ut det bästa av sin ungdom (Predikaren 11:9–12:1).

 Vi kan också ha nytta av att studera den mosaiska lagen som finns i Tora (de fem första böckerna i Bibeln). Lagen är inte bindande för de kristna, men den innehåller värdefulla principer som kan hjälpa oss att leva ett lyckligt liv. (3 Moseboken 19:18; 5 Moseboken 6:5–7)