Gå direkt till innehållet

Tvingar Jehovas vittnen sina barn att också bli vittnen?

Tvingar Jehovas vittnen sina barn att också bli vittnen?

 Nej. Det är ett personligt beslut om man vill tjäna Gud eller inte. (Romarna 14:12) Jehovas vittnen undervisar sina barn om bibliska principer, men när barnen blir äldre måste de själva välja om de vill bli vittnen. (Romarna 12:2; Galaterna 6:5)

 Precis som andra föräldrar vill Jehovas vittnen sina barns bästa. De lär barnen sådant som de anser att de kommer att ha nytta av: praktiska färdigheter, men också moralnormer och bibliska läror. Jehovas vittnen är övertygade om att man får det bästa tänkbara livet när man lever efter Bibeln. Därför försöker de förmedla Bibelns värderingar till sina barn genom att studera den med dem och gå på kristna möten tillsammans. (5 Moseboken 6:6, 7) När barnen sedan blir äldre är det upp till dem själva att avgöra om de ska välja samma tro som sina föräldrar.

 Döper Jehovas vittnen spädbarn?

 Nej. Det finns ingen biblisk grund för spädbarnsdop. Det står till exempel att de som blev döpta som kristna under det första århundradet lyssnade på budskapet, tog emot det villigt och ångrade sina synder. (Apostlagärningarna 2:14, 22, 38, 41) För att bli döpt måste man alltså vara gammal nog att förstå vad Bibeln lär. Man måste också tro på det och besluta sig för att leva efter det. Det kan inte ett spädbarn göra.

 När barnen växer upp kanske de väljer att bli döpta. Men för att bli det måste de helt och fullt förstå vad det innebär.

 Klipper Jehovas vittnen banden till sina barn om de väljer att inte bli döpta?

 Nej. Föräldrar som är Jehovas vittnen blir ledsna om deras barn inte delar deras tro, men de älskar fortfarande sina barn och bryter inte med dem bara för att de inte vill bli vittnen.

Alla, oavsett ålder, måste själva bestämma om de ska bli döpta eller inte.

 Varför tar Jehovas vittnen med sina barn när de är ute och predikar?

 Det finns flera skäl till att vi tar med oss våra barn när vi predikar. a

  •   Bibeln uppmanar föräldrar att undervisa sina barn om Gud och lära dem att tillbe honom. (Efesierna 6:4) Eftersom predikoarbetet är en del av vår tillbedjan så ser vi det som en viktig del av den kristna undervisning vi vill ge våra barn. (Romarna 10:9, 10; Hebréerna 13:15)

  •   Bibeln uppmuntrar uttryckligen de unga att ”prisa Herrens namn”. (Psalm 148:12, 13, Bibel 2000) Ett viktigt sätt att göra det är att berätta för andra om honom. b

  •   Barnen har stor nytta av att vara ute och predika med sina föräldrar. De lär sig till exempel att samtala med alla sorters människor, och de blir mer medkännande, vänliga, respektfulla och osjälviska. Predikoarbetet hjälper dem också att få en bättre förståelse för den bibliska grunden för vår tro.

 Firar Jehovas vittnen olika högtider?

 Jehovas vittnen firar inte religiösa högtider eller andra helgdagar som Gud inte godkänner. c (2 Korinthierna 6:14–17; Efesierna 5:10) Vi firar till exempel inte födelsedagar eller jul, eftersom de inte har ett kristet ursprung.

 Men vi tycker om att vara tillsammans som familj och ger gärna presenter till våra barn. I stället för att låta almanackan styra när vi träffar släkt och vänner och ger varandra gåvor kan vi ha kalas när som helst på året.

Jehovas vittnen tycker om att ge sina barn presenter.

a Barn till Jehovas vittnen brukar vanligtvis inte ta del i det här arbetet utan en förälder eller någon annan ansvarsfull vuxen vid sin sida.

b Bibeln nämner flera barn som gjorde Gud glad genom att berätta för andra om sin tro. (2 Kungaboken 5:1–3; Matteus 21:15, 16; Lukas 2:42, 46, 47)

d En del namn har ändrats.