Gå direkt till innehållet

Hur många Jehovas vittnen finns det världen över?

Hur många Jehovas vittnen finns det världen över?

Rapport för 2023

Antal Jehovas vittnen

8 816 562

Församlingar

118 177

Länder och områden Jehovas vittnen är verksamma i

239

Sammanställning för 2023

Statistik för länder och områden 2023

Hur räknar ni antalet Jehovas vittnen?

 Vi räknar bara dem som predikar för andra om de goda nyheterna. (Matteus 24:14) Det innefattar alla i våra församlingar som är aktiva i det arbetet, även om de inte är döpta Jehovas vittnen än.

Måste man skänka pengar för att räknas som ett Jehovas vittne?

 Nej. Donationer påverkar inte om någon blir ett Jehovas vittne eller får ansvar eller några särskilda uppgifter i vår organisation. (Apostlagärningarna 8:18–20) De flesta bidrag ges faktiskt anonymt. Alla vittnen bidrar med tid, energi och materiella tillgångar till vår globala verksamhet alltefter vad de själva vill och har möjlighet till. (2 Korinthierna 9:7)

Hur vet ni hur många som är aktiva vittnen?

 Alla vittnen håller reda på hur mycket de själva predikar och meddelar det varje månad till den församling de tillhör. Det här görs helt frivilligt.

 Församlingen sammanställer en rapport som skickas till det lokala avdelningskontoret. Avdelningskontoret skickar sedan vidare de totala siffrorna för varje land eller område till vårt huvudkontor.

 Efter varje tjänsteår a kan man avgöra högsta antalet vittnen i varje land och område under det året. Och de siffrorna summeras för att få fram antalet vittnen i hela världen. Statistik för varje land publiceras under sektionen ”Världen över” på vår hemsida. Det här blir vi uppmuntrade av, precis som de första kristna blev av sådana positiva rapporter. (Apostlagärningarna 2:41; 4:4; 15:3)

Räknar ni även dem som sympatiserar med er men som inte predikar?

 De är inte medräknade i medlemsantalet, men de är självklart välkomna när vi träffas i våra församlingar. De flesta av dem kommer till den årliga högtiden till minne av Jesus död, så för att få en ungefärlig siffra på hur många det är kan man jämföra antalet vittnen med antalet närvarande vid det här mötet. Närvarosiffran vid minneshögtiden 2023 var 20 461 767.

 Många som inte kommer till våra möten tycker ändå om att studera Bibeln med oss privat. Under 2023 ledde vi i medeltal 7 281 212 bibelkurser varje månad, och vid en del av dem var flera personer med samtidigt.

Varför är myndigheternas siffror på antalet Jehovas vittnen ibland högre än era siffror?

 När myndigheter i många länder gör statistiska undersökningar frågar de personer vilken religiös grupp de tillhör. När till exempel U.S. Census Bureau gör sådana undersökningar är deras mål att ”ta reda på om de tillfrågade anser sig tillhöra ett religiöst samfund”. Dessutom sägs det att resultaten är ”subjektiva snarare än objektiva”. Men vår egen statistik grundar sig på hur många som predikar för andra och meddelar det till församlingen, och inte på hur många som ser sig själva som Jehovas vittnen.

a Ett tjänsteår räknas från den 1 september till den 31 augusti året därpå. Tjänsteåret 2015 började till exempel den 1 september 2014 och slutade den 31 augusti 2015.