Gå direkt till innehållet

Är Jehovas vittnen vaccinmotståndare?

Är Jehovas vittnen vaccinmotståndare?

 Nej. Jehovas vittnen är inte vaccinmotståndare. Det är upp till var och en att själv besluta om man ska ta vaccin eller inte. Många Jehovas vittnen väljer att vaccinera sig.

 Vi vill ha bästa möjliga vård och uppskattar de många framsteg som görs inom forskningen för att minska riskerna i samband med allvarliga sjukdomar. Och vi är så tacksamma för den otroliga insats som vårdpersonal gör, särskilt i krissituationer.

 Jehovas vittnen samarbetar med hälsomyndigheterna. Sedan covid-19-pandemin bröt ut har Jehovas vittnen till exempel regelbundet publicerat relevant information på den här webbplatsen på hundratals språk och uppmanat alla att följa de lokala myndigheternas råd och rekommendationer. Det har inbegripit uppmaningar att hålla fysiskt avstånd och följa myndigheternas rekommendationer när det gäller folksamlingar, att tvätta händerna, att bära munskydd och att vidta andra åtgärder som de lokala myndigheterna rekommenderar eller kräver. (Romarna 13:1, 2)

 I flera årtionden har Jehovas vittnen tryckt på följande principer i olika publikationer:

  •   Var och en måste själv besluta vilken vård man accepterar. (Galaterna 6:5)

     Vakna! rekommenderar inte någon typ av medicin eller behandling framför en annan och ger inte råd i medicinska frågor. Vårt syfte är helt enkelt att framlägga fakta och låta läsaren själv bedöma saken och fatta sitt beslut.” (Vakna! för 8 februari 1987)

     ”Frågan huruvida du och dina barn bör bli vaccinerade måste du själv avgöra.” (Vakna! för 22 augusti 1965)

  •   Vi ser livet som något mycket dyrbart och söker därför vård när det behövs. (Apostlagärningarna 17:28)

     ”Jehovas vittnen begagnar sig av de olika medicinska färdigheter som står till förfogande för att få hjälp med sina hälsoproblem. De älskar livet och gör allt som är rimligt och skriftenligt för att förlänga det.” (Vakttornet för 1 juli 1975)

     ”Jehovas vittnen tar gärna emot medicinsk behandling. De vill bevara en god hälsa och leva ett sunt liv. En del Jehovas vittnen i vår tid har valt att arbeta som läkare, precis som Lukas, en kristen som levde under det första århundradet. ... Jehovas vittnen uppskattar verkligen att få del av det medicinska kunnandet och det personliga engagemanget hos läkare och annan vårdpersonal. De är mycket tacksamma för all hjälp de får när de söker vård.” (Vakttornet för 1 februari 2011)