Gå direkt till innehållet

Vad är Jehovas vittnens styrande krets?

Vad är Jehovas vittnens styrande krets?

 Den styrande kretsen är en liten grupp andligt mogna män som ger vägledning till Jehovas vittnen världen över. Deras arbete inbegriper i huvudsak två saker:

 Den styrande kretsen följer det mönster som ”apostlarna och de äldste i Jerusalem” i första århundradet gav, som fattade viktiga beslut för alla kristna församlingar. (Apostlagärningarna 15:2, 6) Men precis som de här trogna männen inte var några ledare är inte heller medlemmarna av den styrande kretsen ledarna för vår organisation. I stället söker de vägledning i Bibeln och inser att Jehova Gud har satt Jesus Kristus som huvud för församlingen. (1 Korinthierna 11:3; Efesierna 5:23)

Vilka är den styrande kretsens medlemmar?

 Den styrande kretsen består av Kenneth Cook, Gage Fleegle, Samuel Herd, Geoffrey Jackson, Stephen Lett, Gerrit Lösch, Mark Sanderson, David Splane och Jeffrey Winder. De arbetar vid vårt huvudkontor i Warwick i staten New York i USA.

Hur är den styrande kretsen organiserad?

 Den styrande kretsen har bildat sex kommittéer som har ansvar över olika områden av vår verksamhet, och varje medlem ingår i en eller flera av dessa kommittéer.

 •   Samordningskommittén: Ansvarar för juridiska ärenden och hanterar katastrofsituationer, situationer då Jehovas vittnen blir trakasserade på grund av sin religiösa tro och andra brådskande ärenden som påverkar Jehovas vittnen.

 •   Personalkommittén: Har hand om betelfamiljens medlemmar världen över.

 •   Utgivarkommittén: Ansvarar för tryckning och distribution av biblisk litteratur och all byggverksamhet, däribland byggen av möteslokaler, översättningskontor och avdelningskontor.

 •   Tjänstekommittén: Har tillsyn över vårt arbete med att predika ”goda nyheter om kungariket”. (Matteus 24:14)

 •   Undervisningskommittén: Planerar den undervisning som ges vid möten, skolor och i de filmer och ljudinspelningar som publiceras.

 •   Författarkommittén: Leder arbetet med att ta fram den andliga vägledning som kommer i tryckt form och på vår hemsida. De har också tillsyn över översättningsarbetet.

 Förutom det arbete alla medlemmar i styrande kretsen utför i de här kommittéerna träffas de varje vecka för att gå igenom behoven i organisationen. Under dessa möten resonerar de om vad Bibeln säger och låter sig vägledas av Guds heliga ande, samtidigt som de alltid strävar efter att vara eniga i sina beslut. (Apostlagärningarna 15:25)

Vilka är den styrande kretsens medhjälpare?

 Det är pålitliga kristna som hjälper styrande kretsens kommittéer. (1 Korinthierna 4:2) De har kunskap och erfarenhet inom det område som kommittén ansvarar för, och de är med vid kommitténs möten varje vecka. Även om dessa medhjälpare inte är med och fattar beslut, bidrar de ändå med värdefulla råd och bakgrundsinformation, genomför kommitténs beslut och följer sedan upp resultatet. De kan också få i uppgift av den styrande kretsen att besöka våra bröder och systrar i olika delar av världen, eller att framföra en del av programmet vid sådana evenemang som till exempel årsmöten och gileadavslutningar.

LISTA ÖVER MEDHJÄLPARNA

Kommitté

Namn

Samordningskommittén

 • Ekrann, John

 • Gillies, Paul

 • Snyder, Troy

Personalkommittén

 • Grizzle, Gerald

 • LaFranca, Patrick

 • Molchan, Daniel

 • Scott, Mark

 • Walls, Ralph

Utgivarkommittén

 • Butler, Robert

 • Corkern, Harold

 • Glockentin, Gajus

 • Gordon, Donald

 • Luccioni, Robert

 • Reinmueller, Alex

 • Sinclair, David

Tjänstekommittén

 • Breaux, Gary

 • Dellinger, Joel

 • Georges, Betty

 • Griffin, Anthony

 • Hyatt, Seth

 • Jedele, Jody

 • Mavor, Christopher

 • Perla, Baltasar

 • Rumph, Jacob

 • Smith, Jonathan

 • Turner, William

 • Weaver, Leon

Undervisningskommittén

 • Banks, Michael

 • Curzan, Ronald

 • Flodin, Kenneth

 • Malenfant, William

 • Noumair, Mark

 • Schafer, David

Författarkommittén

 • Ahladis, Nicholas

 • Christensen, Per

 • Ciranko, Robert

 • Godburn, Kenneth

 • Mantz, James

 • Marais, Izak

 • Martin, Clive

 • Myers, Leonard

 • Smalley, Gene

 • van Selm, Hermanus