Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Hur ser Jehovas vittnen på skilsmässa?

Hur ser Jehovas vittnen på skilsmässa?

Vi har samma syn på äktenskap och skilsmässa som Bibeln har. Äktenskapet kommer från Gud, och hans tanke med det är att det ska vara en bestående förening mellan en man och en kvinna. Sexuell omoral är den enda bibelenliga grunden för skilsmässa. (Matteus 19:5, 6, 9)

Hjälper Jehovas vittnen dem som har problem i sina äktenskap?

Ja, på flera sätt:

  • Publikationer. Med jämna mellanrum publiceras material som hjälper par att stärka sina äktenskap, även äktenskap som inte verkar gå att rädda. Se till exempel artiklarna ”Visa engagemang i ditt äktenskap”, ”Konsten att förlåta” och ”Förtroendet kan byggas upp igen”.

  • Möten. Vid möten och sammankomster riktas uppmärksamheten på de praktiska råd som Bibeln ger till gifta par.

  • Församlingsäldste. I församlingarna finns äldste som ger individuell hjälp till gifta par och framhåller Bibelns råd, bland annat dem i Efesierna 5:22–25.

Måste de äldste ge sitt godkännande om ett Jehovas vittne vill skiljas?

Nej. Ett gift par kan be de äldste om hjälp med sina problem, men de äldste har ingen rätt att bestämma vad de ska göra. (Galaterna 6:5) Men en person som väljer att ta ut skilsmässa utan att ha bibelenliga skäl till det är inte kvalificerad för vissa uppgifter eller privilegier inom församlingen och är inte bibelenligt fri att gifta om sig. (1 Timoteus 3:1, 5, 12)

Hur ser Jehovas vittnen på att flytta isär?

Bibeln uppmanar gifta personer att hålla ihop även under förhållanden som är långt ifrån idealiska. (1 Korinthierna 7:10–16) Många problem går att lösa om man ber innerligt till Gud, tillämpar Bibelns principer och visar kärlek. (1 Korinthierna 13:4–8; Galaterna 5:22)

Men i vissa situationer har en del kristna ändå känt sig tvungna att flytta ifrån sin partner. Det kan ha varit då ena partnern har:

  • vägrat bidra till försörjningen. (1 Timoteus 5:8)

  • varit våldsam. (Psalm 11:5)

  • riskerat den andres andlighet, dvs. gjort det omöjligt för honom eller henne att lyda Gud. En partner kanske till exempel försöker tvinga den andre att bryta mot Guds normer. Då skulle ett Jehovas vittne kunna se separation som det enda sättet att kunna ”lyda Gud som ...[sin] härskare mer än människor”. (Apostlagärningarna 5:29)

Ta reda på mer

HUR FÅR MAN EN TRYGG OCH LYCKLIG FAMILJ?

Hur kan Gud hjälpa er att bli lyckliga?

Två enkla frågor kan hjälpa er att stärka ert förhållande.

HUR FÅR MAN EN TRYGG OCH LYCKLIG FAMILJ?

Hur kan man lösa problem?

Skillnaden mellan ett lyckligt eller olyckligt äktenskap kan bero på er inställning.

VAKTTORNET

Hur man går vidare efter en skilsmässa

Nästan alla upplever att livet efter en skilsmässa är mer komplicerat än de kunnat tänka sig. Bibelns praktiska råd kan vara till hjälp.