Gå direkt till innehållet

Äktenskap

Framgång

Hur kan Gud hjälpa er att bli lyckliga?

Två enkla frågor kan hjälpa er att stärka ert förhållande.

Hur kan man få ett lyckligt äktenskap?

Bibelns råd om hur man får ett lyckligt äktenskap fungerar därför att de kommer från den som har grundat äktenskapet, Jehova Gud.

Vägledning för familjen

Vad kan gifta par, föräldrar och barn göra för att få en lycklig familj?

En stark familj – samarbete

Är din äktenskapspartner mer som en rumskamrat?

Ett bra första år som nygifta

Är du nygift? Bibeln kan hjälpa dig att stärka äktenskapet.

Hur man får mer tålamod

När två ofullkomliga individer lever ihop kommer olika problem att uppstå. Tålamod är ett måste om man ska ha ett lyckligt äktenskap.

Hur ni blir lyckliga tillsammans – Visa respekt

Bibeln kan hjälpa par att utveckla respekt för varandra i äktenskapet, även om det känns osannolikt i nuläget.

Hur man visar respekt

Att visa respekt är ett måste för ett lyckligt äktenskap. Hur kan du visa respekt för din man eller fru?

Stärk äktenskapet genom att visa respekt

Hur kan man kommunicera respektfullt inom äktenskapet?

Hur ni blir lyckliga tillsammans – Visa tillgivenhet

Vardagsstressen kan göra att man som par visar varandra mindre tillgivenhet. Hur väcker man kärleken till liv igen?

Visa att ni uppskattar varandra

En relation blir ofta lyckligare om båda parter anstränger sig för att se det goda hos varandra. Hur kan man bli bättre på att visa uppskattning?

Så visar du att du älskar din partner

Hur kan gifta par visa att de verkligen bryr sig om varandra? Här är fyra förslag som är grundade på Bibeln.

Hur man stärker banden

Ser du äktenskapslöftet som en fotboja som begränsar din frihet? Eller ser du det som ett ankare som ger äktenskapet trygghet och stabilitet?

Visa engagemang i ditt äktenskap

Vad gör äktenskapet starkt? Vad försvagar det? Hur kan du visa engagemang?

Var trogna och lojala

Handlar trohet och lojalitet i äktenskapet bara om att undvika äktenskapsbrott?

Hur man får ett andra äktenskap att fungera

Ett andra äktenskap kan innebära utmaningar som inte fanns i det första. Hur kan man lyckas?

Gifta män, ge er familj ett tryggt hem

En familj kan känna sig ekonomiskt trygg men ändå otrygg i ett viktigare avseende.

Vad gör oss lyckliga? – Kärlek

Vi blir lyckliga både av att ge och få kärlek.

Vad Bibeln säger

Säger Bibeln något om samkönade äktenskap?

Äktenskapets upphovsman borde veta bäst hur man bygger upp en bestående och lycklig relation.

Godkänner Bibeln polygami?

Var det Gud som införde polygami? Ta reda på vad Bibeln säger om polygami.

Vad säger Bibeln om äktenskap mellan personer av olika folkslag?

Här är några principer från Bibeln om äktenskap och att alla människor är lika mycket värda.

Vad står det i Bibeln om äktenskap?

Vägledning i Bibeln kan hjälpa par att lösa och undvika problem.

Är äktenskapet bara en juridisk överenskommelse?

Vilka roller bör mannen och kvinnan ha, och hur kan det göra äktenskapet lyckligare?

Måste man gifta sig för att bli lycklig?

Kan ogifta kristna vara lyckliga? Bibeln ger oss rätt syn på äktenskapet och ett fullkomligt exempel på en som var lycklig och ogift.

Problem och lösningar

Se din partners irriterande sidor ur ett annat perspektiv

I stället för att låta ett irriterande drag skapa problem, så kan du försöka se det draget ur en annan synvinkel.

Hur man låter bli att ta med sig jobbet hem

Fem tips för att jobbet inte ska inkräkta på ditt äktenskap.

Hjälp för dem som utsätts för våld i nära relationer

Kom ihåg att det aldrig är ditt fel och att du inte är ensam.

Ett slut på våld i hemmet

Hur kan Bibelns principer hjälpa även de mest våldsamma personer att förändra sitt beteende?

När man är oense om svärföräldrarna

Tre tips för att problem med svärföräldrarna inte ska påverka ditt äktenskap.

En bra relation till släkten

Du kan prioritera äktenskapet och samtidigt visa dina föräldrar och svärföräldrar respekt.

När en av er blivit sjuk

Läs om tre förslag som kan rädda ett äktenskap om den ena parten är kroniskt sjuk.

När åsikterna går isär

Hur kan gifta par lösa en konflikt och bevara friden?

När det blir konflikter i äktenskapet

Varför uppstår konflikter, och hur hindrar man att de förstör äktenskapet?

När din partner tittar på pornografi

Vad kan man göra som par om den ene har utvecklat ett pornografiberoende? Går det att bryta? Hur bygger man upp tilliten i äktenskapet igen?

Genom att lösa problem i ert äktenskap

Bibelns principer kan hjälpa er att lösa problem på ett kärleksfullt och respektfullt sätt. Begrunda fyra steg till att göra det.

Pornografi kan förstöra ditt äktenskap

De här förslagen kan hjälpa dig att sluta titta på porr och få ett bra äktenskap igen.

Hantera olikheter

Har du någon gång känt att du och din partner inte passar ihop?

Hur man släpper bitterheten

Är förlåta detsamma som att bagatellisera sårande handlingar och låtsas som om inget hänt?

En stark familj – förlåtelse

Vad kan hjälpa dig att ha överseende med din partners svaga sidor?

Hur barn förändrar äktenskapet

Ta reda på hur Bibelns principer kan hjälpa föräldrar att anpassa sig till sin nya roll.

När barnen är utflugna

Många gifta par möter stora utmaningar när barnen blivit vuxna och flyttat hemifrån. Hur kan man hantera omställningen när boet är tomt?

Så hanterar ni svartsjuka

Ett äktenskap kan inte bli lyckligt om man hela tiden är svartsjuk och inte kan lita på varandra. Så hur kan ni hantera svartsjuka på ett bra sätt?

När någon blir en för nära vän

Tänker du ”Vi är bara vänner”? Jämför i så fall ditt resonemang med Bibelns principer för att se om det håller.

Skilsmässa

Hur en skilsmässa påverkar barn

Även om en del tror att en skilsmässa alltid är bättre för barnen visar forskningen att det kan få förödande konsekvenser för barn om föräldrarna skiljer sig.

Om du är besviken på ditt äktenskap

Känns ditt äktenskap mest som ett livstidsstraff? Läs om fem steg som kan vända trenden.

Är livet värt att leva när din partner varit otrogen?

Många som utsatts för otrohet har fått tröst av Bibeln.

Vad Bibeln säger om otrohet

Är otrohet en grund för skilsmässa?

Förtroendet kan byggas upp igen

Om du och din partner försöker rädda äktenskapet efter en sådan allvarlig kris som äktenskapsbrott, står ni inför en svår utmaning. Men ni kan klara av det!

Tillåter Bibeln skilsmässa?

Fakta om vad Gud tillåter och vad han hatar.

Är skilsmässa lösningen?

Om ditt äktenskap knakar i fogarna, vad kan du då göra?

Hur man undviker en ”grå skilsmässa”

Vad är orsaken till en ”grå skilsmässa”? Hur kan du undvika att hamna där?

Hur man går vidare efter en skilsmässa

Nästan alla upplever att livet efter en skilsmässa är mer komplicerat än de kunnat tänka sig. Bibelns praktiska råd kan vara till hjälp.

Hur ser Jehovas vittnen på skilsmässa?

Hjälper Jehovas vittnen par som har problem i äktenskapet? Måste de äldste ge sitt godkännande om ett Jehovas vittne vill skiljas?