Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 HJÄLP FÖR FAMILJEN | ÄKTENSKAP

Konsten att förlåta

Konsten att förlåta

UTMANINGEN

När du och din partner grälar drar ni ofta upp gammalt groll som ni borde lagt bakom er för länge sedan. Vad är problemet? Åtminstone en av er vet inte hur man förlåter.

Ni kan lära er. Men först ska vi ta reda på varför det kan vara så svårt för ett gift par att förlåta varandra.

VARFÖR DET BLIR SÅ HÄR

Makt. En del vägrar att förlåta för att behålla ett övertag över sin partner. När sedan en konflikt uppstår använder man något i det flydda som ett trumfkort.

Bitterhet. Såren efter en gammal oförrätt kan ta lång tid att läka. Även om någon säger att han eller hon förlåtit, kanske personen fortfarande går och är bitter över det som hänt – och längtar efter att få ge igen.

Besvikelse. Vissa går in i ett äktenskap med rosafärgade glasögon. När sedan meningarna går isär, sätter de sig på tvären och kan inte förstå hur deras ”drömpartner” kan se på saken på ett annat sätt. Orealistiska förväntningar kan göra en person mer benägen att hitta fel och mindre benägen att förlåta.

Missförstånd. Många vill inte förlåta eftersom de inte vet vad det egentligen vill säga. De kanske tänker så här:

Om jag förlåter bagatelliserar jag problemet.

Om jag förlåter måste jag glömma det som hänt.

Om jag förlåter är det som att be om fortsatt dålig behandling.

Men att förlåta innebär inget av det ovanstående. Ändå kan det vara svårt att förlåta – speciellt i en så nära relation.

 VAD DU KAN GÖRA

Ta reda på vad det betyder att förlåta. I Bibeln kan ordet ”förlåta” betyda ”låta gå” eller ”överge”. Det behöver alltså inte innebära att man måste glömma eller bagatellisera det som hänt. Ibland betyder det helt enkelt att du behöver släppa det hela, både för äktenskapets och för ditt eget bästa.

Tänk igenom vilka följder det får att inte förlåta. Somliga experter menar att om man fortsätter vara förbittrad ökar risken för en mängd fysiska och känslomässiga problem, bland annat depression och högt blodtryck – för att inte tala om hur det förstör ens äktenskap. Det är av goda skäl som Bibeln säger: ”Bli omtänksamma mot varandra, ömt medlidsamma, och förlåt varandra villigt.” (Efesierna 4:32)

Tänk igenom fördelarna med att förlåta. Om du och din partner har en förlåtande anda, tillskriver ni inte varandra dåliga motiv och lägger inte alla oförrätter på minnet. Det i sin tur hjälper er att skapa ett klimat som håller bitterheten i schack och som får kärleken att växa. (Biblisk princip: Kolosserna 3:13)

Var realistisk. Det är lättare att förlåta om du accepterar din partner som han eller hon är, med sina fel och brister. I boken Verktyg för varaktig kärlek sägs det: ”Om du stirrar dig blind på det du inte fick, är det lätt att glömma allt du faktiskt fick. Vilken lista vill du sitta och hänga över på det här stadiet i livet?” Kom ihåg att ingen är perfekt – inte ens du. (Biblisk princip: Jakob 3:2)

Var resonlig. Nästa gång du känner dig stött för någonting din partner sagt eller gjort kan du fråga dig själv: ”Är det verkligen så allvarligt? Måste jag kräva en ursäkt, eller kan jag bara överse och gå vidare?” (Biblisk princip: 1 Petrus 4:8)

Om det behövs, prata om det. Förklara lugnt vad du reagerade på och varför det gjorde dig ledsen. Tillskriv inte den andre dåliga motiv och var inte dogmatisk, eftersom det endast kommer att få din partner att inta försvarsställning. Berätta kort och gott hur det som hände påverkade dig.