Gå direkt till innehållet

Medicinsk information för läkare

Den medicinska litteraturen innehåller ett stort antal rapporter om komplexa medicinska och kirurgiska procedurer som framgångsrikt genomförts utan transfusion av allogent helblod eller dess huvudkomponenter. Blodtransfusioner undviks genom optimal användning av olika kliniska strategier för att minimera blödning, ta till vara autologt blod, förstärka hematopoesen och öka anemitoleransen. Den här delen innehåller referenser till artiklar som är kollegialt granskade (peer reviewed) från ledande medicinska tidskrifter som ger evidens till stöd för användning av autolog blodbesparing och andra medicinska alternativ till blodtransfusion.

 

Medicin och kirurgi

Kliniska strategier för handläggning av blödning och anemi utan allogen blodtransfusion.

Pediatrik

Kliniska strategier för behandling av neonatala och pediatriska patienter utan allogen blodtransfusion.

Sjukdomar och andra medicinska tillstånd

Kliniska strategier för handläggning av vissa sjukdomar och andra medicinska tillstånd utan allogen blodtransfusion.

Bioetik och juridik

Etiska, juridiska och sociala faktorer som läkare och andra inom sjukvården behöver ta hänsyn till i samband med vård av Jehovas vittnen.


Aktuella artiklar

Determining optimal treatment to correct preoperative anemia and reduce perioperative allogeneic blood transfusions in cardiac surgery: a retrospective cohort study. (öppnar nytt fönster)

Peel JK, Trudeau J, Tano R, Jadunandan S, Callum J, Moussa F, Lin Y

Källa‎: J Cardiothorac Vasc Anesth 2021;35(9):2631-9.

Indexerad‎: PubMed 33483268

DOI‎: 10.1053/j.jvca.2020.12.044

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33483268/ (öppnar nytt fönster)

Transfusions and neurodevelopmental outcomes in extremely low gestation neonates enrolled in the PENUT Trial: a randomized clinical trial. (öppnar nytt fönster)

Vu PT, Ohls RK, Mayock DE, German KR, Comstock BA, Heagerty PJ, Juul SE; PENUT Consortium

Källa‎: Pediatr Res 2021;90(1):109-16.

Indexerad‎: PubMed 33432157

DOI‎: 10.1038/s41390-020-01273-w

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33432157/ (öppnar nytt fönster)

Perioperative management including dual cell salvage in a Jehovah's Witness patient undergoing major urological surgery. (öppnar nytt fönster)

Smith TG, Anastasescu I, Wight JM, Danaee A, Nair R, O'Brien TS

Källa‎: Clin Case Rep 2021;9(11):e05098.

Indexerad‎: PubMed 34824851

DOI‎: 10.1002/ccr3.5098

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34824851/ (öppnar nytt fönster)

Bloodless management of the anemic patient in the emergency department. (öppnar nytt fönster)

Johnson-Arbor K, Verstraete R

Källa‎: Ann Emerg Med 2022;79(1):48-57.

Indexerad‎: PubMed 34353645

DOI‎: 10.1016/j.annemergmed.2021.06.015

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34353645/ (öppnar nytt fönster)

Bilateral sequential lung transplantation in Jehovah's Witnesses. (öppnar nytt fönster)

Chan EG, Morrell MR, Chan PG, Sanchez PG

Källa‎: Perfusion 2021;36(7):672-6.

Indexerad‎: PubMed 32650703

DOI‎: 10.1177/0267659120939364

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32650703/ (öppnar nytt fönster)

Associations between preoperative anaemia and hospital costs following major abdominal surgery: cohort study. (öppnar nytt fönster)

Meyerov J, Louis M, Lee DK, Fletcher L, Banyasz D, Miles LF, Ma R, Tosif S, Koshy AN, Story DA, Bellomo R, Weinberg L

Källa‎: BJS Open 2021;5(2):zraa070.

Indexerad‎: PubMed 33834189

DOI‎: 10.1093/bjsopen/zraa070

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33834189/ (öppnar nytt fönster)

STS/SCA/AmSECT/SABM update to the clinical practice guidelines on patient blood management. (öppnar nytt fönster)

Tibi P, McClure RS, Huang J, Baker RA, Fitzgerald D, Mazer CD, Stone M, Chu D, Stammers AH, Dickinson T, Shore-Lesserson L, Ferraris V, Firestone S, Kissoon K, Moffatt-Bruce S

Källa‎: Ann Thorac Surg 2021;112(3):981-1004.

Indexerad‎: PubMed 34217505

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2021.03.033

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34217505/ (öppnar nytt fönster)

Association of umbilical cord management strategies with outcomes of preterm infants: a systematic review and network meta-analysis. (öppnar nytt fönster)

Jasani B, Torgalkar R, Ye XY, Syed S, Shah PS

Källa‎: JAMA Pediatr 2021;175(4):e210102.

Indexerad‎: PubMed 33683307

DOI‎: 10.1001/jamapediatrics.2021.0102

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33683307 (öppnar nytt fönster)

Perioperative management of patients for whom transfusion is not an option. (öppnar nytt fönster)

Guinn NR, Resar LMS, Frank SM

Källa‎: Anesthesiology 2021;134(6):939-48.

Indexerad‎: PubMed 33857295

DOI‎: 10.1097/ALN.0000000000003763

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/33857295 (öppnar nytt fönster)