Hjälpmedelsinställning

Search

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

Den medicinska litteraturen innehåller ett stort antal rapporter om komplexa medicinska och kirurgiska procedurer som framgångsrikt genomförts utan transfusion av allogent helblod eller dess huvudkomponenter. Blodtransfusioner undviks genom optimal användning av olika kliniska strategier för att minimera blödning, ta till vara autologt blod, förstärka hematopoesen och öka anemitoleransen. Den här delen innehåller referenser till artiklar som är kollegialt granskade (peer reviewed) från ledande medicinska tidskrifter som ger evidens till stöd för användning av autolog blodbesparing och andra medicinska alternativ till blodtransfusion.

 

Medicin och kirurgi

Kliniska strategier för handläggning av blödning och anemi utan allogen blodtransfusion.

Pediatrik

Kliniska strategier för behandling av neonatala och pediatriska patienter utan allogen blodtransfusion.

Sjukdomar och andra medicinska tillstånd

Kliniska strategier för handläggning av vissa sjukdomar och andra medicinska tillstånd utan allogen blodtransfusion.

Bioetik och juridik

Etiska, juridiska och sociala faktorer som läkare och andra inom sjukvården behöver ta hänsyn till i samband med vård av Jehovas vittnen.


Aktuella artiklar

Outcome of Jehovah's Witnesses after adult cardiac surgery: systematic review and meta-analysis of comparative studies.

Vasques F, Kinnunen EM, Pol M, Mariscalco G, Onorati F, Biancari F

Källa‎: Transfusion 2016;56(8):2146-53.

Indexerad‎: PubMed 27197962

DOI‎: 10.1111/trf.13657

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27197962

Fibrinogen supplementation after cardiac surgery: insights from the zero-plasma trial (ZEPLAST).

Ranucci M, Baryshnikova E

Källa‎: Br J Anaesth 2016;116(5):618-23.

Indexerad‎: PubMed 26893405

DOI‎: 10.1093/bja/aev539

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26893405

Early erythropoietin administration does not increase the risk of retinopathy in preterm infants.

Chou HH, Chung MY, Zhou XG, Lin HC

Källa‎: Pediatr Neonatol 2016 Jun. [Epub ahead of print.]

Indexerad‎: PubMed 27346390

DOI‎: 10.1016/j.pedneo.2016.03.006

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27346390

Minimizing blood transfusions in the surgical correction of craniosynostosis: a 10-year single-center experience.

Bonfield CM, Sharma J, Cochrane DD, Singhal A, Steinbok P

Källa‎: Childs Nerv Syst 2016;32(1):143-51.

Indexerad‎: PubMed 26351073

DOI‎: 10.1007/s00381-015-2900-6

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26351073

Cardiovascular surgery in Jehovah's Witness patients: the role of preoperative optimization.

Tanaka A, Ota T, Uriel N, Asfaw Z, Onsager D, Lonchyna VA, Jeevanandam V

Källa‎: J Thorac Cardiovasc Surg 2015;150(4):976-83.e1-3.

Indexerad‎: PubMed 26211405

DOI‎: 10.1016/j.jtcvs.2015.06.059

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26211405

Minimally-myelosuppressive asparaginase-containing induction regimen for treatment of a Jehovah's Witness with mutant IDH1/NPM1/NRAS acute myeloid leukemia.

Emadi A, Bade NA, Stevenson B, Singh Z

Källa‎: Pharmaceuticals (Basel) 2016;9(1):E12.

Indexerad‎: PubMed 27064021

DOI‎: 10.3390/ph9010012

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27064021

Autologous stem-cell transplantation without hematopoietic support for the treatment of hematologic malignancies in Jehovah's Witnesses.

Ford PA, Grant SJ, Mick R, Keck G

Källa‎: J Clin Oncol 2015;33(15):1674-9.

Indexerad‎: PubMed 25870085

DOI‎: 10.1200/JCO.2014.57.9912

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25870085

Tranexamic acid for preventing postpartum blood loss after cesarean delivery: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials.

Simonazzi G, Bisulli M, Saccone G, Moro E, Marshall A, Berghella V

Källa‎: Acta Obstet Gynecol Scand 2016;95(1):28-37.

Indexerad‎: PubMed 26698831

DOI‎: 10.1111/aogs.12798

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26698831


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.