Gå direkt till innehållet

Medicin och kirurgi

Kliniska strategier för handläggning av blödning och anemi utan allogen blodtransfusion.

Pediatrik

Kliniska strategier för behandling av neonatala och pediatriska patienter utan allogen blodtransfusion.

Sjukdomar och andra medicinska tillstånd

Kliniska strategier för handläggning av vissa sjukdomar och andra medicinska tillstånd utan allogen blodtransfusion.

Bioetik och juridik

Etiska, juridiska och sociala faktorer som läkare och andra inom sjukvården behöver ta hänsyn till i samband med vård av Jehovas vittnen.


Aktuella artiklar

Reducing blood transfusion in aortic surgery: a novel approach.

Birla R, Nawaytou O, Shaw M, Jackson A, Mills K, Kuduvalli M, Field M, Agarwal S

Källa‎: Ann Thorac Surg 2019;108(5):1369-75.

Indexerad‎: PubMed 31255616

DOI‎: 10.1016/j.athoracsur.2019.04.127

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31255616

Impact of a patient blood management monitoring and feedback programme on allogeneic blood transfusions and related costs.

Kaserer A, Rössler J, Braun J, Farokhzad F, Pape HC, Dutkowski P, Plass A, Horisberger T, Volbracht J, Manz MG, Spahn DR

Källa‎: Anaesthesia 2019;74(12):1534-41.

Indexerad‎: PubMed 31448406

DOI‎: 10.1111/anae.14816

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31448406

Use of a fibrin sealant within a blood-saving protocol in patients undergoing revision hip arthroplasty: effects on post-operative blood transfusion and healthcare-related cost analysis.

Scardino M, Martorelli F, D'Amato T, Fenocchio G, Simili V, Grappiolo G, Di Matteo B, Kon E, Lagioia M

Källa‎: Int Orthop 2019;43(12):2707-14.

Indexerad‎: PubMed 30671601

DOI‎: 10.1007/s00264-019-04291-4

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30671601

The pillars of patient blood management: key to successful implementation.

Sullivan HC, Roback JD

Källa‎: Transfusion 2019;59(9):2763-7.

Indexerad‎: PubMed 31483881

DOI‎: 10.1111/trf.15464

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31483881

Impact of autologous blood transfusion on survival and recurrence among patients undergoing partial hepatectomy for colorectal cancer liver metastases.

Kang R, Seath BE, Huang V, Barth RJ Jr

Källa‎: J Am Coll Surg 2019;228(6):902-8.

Indexerad‎: PubMed 30448300

DOI‎: 10.1016/j.jamcollsurg.2018.10.020

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30448300

Impact of intraoperative high-volume autologous blood collection on allogeneic transfusion during and after cardiac surgery: a propensity score matched analysis.

Henderson RA, Mazzeffi MA, Strauss ER, Williams B, Wipfli C, Dawood M, Taylor BS, Tanaka KA

Källa‎: Transfusion 2019;59(6):2023-9.

Indexerad‎: PubMed 30882929

DOI‎: 10.1111/trf.15253

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30882929

Effect of umbilical cord blood sampling versus admission blood sampling on requirement of blood transfusion in extremely preterm infants: a randomized controlled trial.

Balasubramanian H, Malpani P, Sindhur M, Kabra NS, Ahmed J, Srinivasan L

Källa‎: J Pediatr 2019;211:39-45.e2.

Indexerad‎: PubMed 31113718

DOI‎: 10.1016/j.jpeds.2019.04.033

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31113718

Multimodal patient blood management program based on a three-pillar strategy: a systematic review and meta-analysis.

Althoff FC, Neb H, Herrmann E, Trentino KM, Vernich L, Füllenbach C, Freedman J, Waters JH, Farmer S, Leahy MF, Zacharowski K, Meybohm P, Choorapoikayil S

Källa‎: Ann Surg 2019;269(5):794-804.

Indexerad‎: PubMed 30418206

DOI‎: 10.1097/SLA.0000000000003095

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30418206


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.