Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Den medicinska litteraturen innehåller ett stort antal rapporter om komplexa medicinska och kirurgiska procedurer som framgångsrikt genomförts utan transfusion av allogent helblod eller dess huvudkomponenter. Blodtransfusioner undviks genom optimal användning av olika kliniska strategier för att minimera blödning, ta till vara autologt blod, förstärka hematopoesen och öka anemitoleransen. Den här delen innehåller referenser till artiklar som är kollegialt granskade (peer reviewed) från ledande medicinska tidskrifter som ger evidens till stöd för användning av autolog blodbesparing och andra medicinska alternativ till blodtransfusion.

 

Medicin och kirurgi

Kliniska strategier för handläggning av blödning och anemi utan allogen blodtransfusion.

Pediatrik

Kliniska strategier för behandling av neonatala och pediatriska patienter utan allogen blodtransfusion.

Sjukdomar och andra medicinska tillstånd

Kliniska strategier för handläggning av vissa sjukdomar och andra medicinska tillstånd utan allogen blodtransfusion.

Bioetik och juridik

Etiska, juridiska och sociala faktorer som läkare och andra inom sjukvården behöver ta hänsyn till i samband med vård av Jehovas vittnen.


Aktuella artiklar

Alternatives to allogeneic platelet transfusion.

Desborough MJ, Smethurst PA, Estcourt LJ, Stanworth SJ

Källa‎: Br J Haematol 2016;175(3):381-92.

Indexerad‎: PubMed 27650431

DOI‎: 10.1111/bjh.14338

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27650431

Clinical trial of tin mesoporphyrin to prevent neonatal hyperbilirubinemia.

Bhutani VK, Poland R, Meloy LD, Hegyi T, Fanaroff AA, Maisels MJ

Källa‎: J Perinatol 2016;36(7):533-9.

Indexerad‎: PubMed 26938918

DOI‎: 10.1038/jp.2016.22

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26938918

Intravenous ferric carboxymaltose versus standard care in the management of postoperative anaemia: a prospective, open-label, randomised controlled trial.

Khalafallah AA, Yan C, Al-Badri R, Robinson E, Kirkby BE, Ingram E, Gray Z, Khelgi V, Robertson IK, Kirkby BP

Källa‎: Lancet Haematol 2016;3(9):e415-25.

Indexerad‎: PubMed 27570088

DOI‎: 10.1016/S2352-3026(16)30078-3

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27570088

Umbilical cord milking reduces need for red cell transfusions and improves neonatal adaptation in preterm infants: meta-analysis.

Dang D, Zhang C, Shi S, Mu X, Lv X, Wu H

Källa‎: J Obstet Gynaecol Res 2015;41(6):890-5.

Indexerad‎: PubMed 25656528

DOI‎: 10.1111/jog.12657

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25656528

The important role for intravenous iron in perioperative patient blood management in major abdominal surgery: a randomized controlled trial.

Froessler B, Palm P, Weber I, Hodyl NA, Singh R, Murphy EM

Källa‎: Ann Surg 2016;264(1):41-6.

Indexerad‎: PubMed 26817624

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26817624

Outcomes from cardiac surgery in Jehovah's Witness patients: experience over twenty-one years.

Marinakis S, Van der Linden P, Tortora R, Massaut J, Pierrakos C, Wauthy P

Källa‎: J Cardiothorac Surg 2016;11(1):67.

Indexerad‎: PubMed 27079663

DOI‎: 10.1186/s13019-016-0455-6

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27079663

Outcome of Jehovah's Witnesses after adult cardiac surgery: systematic review and meta-analysis of comparative studies.

Vasques F, Kinnunen EM, Pol M, Mariscalco G, Onorati F, Biancari F

Källa‎: Transfusion 2016;56(8):2146-53.

Indexerad‎: PubMed 27197962

DOI‎: 10.1111/trf.13657

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27197962

Fibrinogen supplementation after cardiac surgery: insights from the zero-plasma trial (ZEPLAST).

Ranucci M, Baryshnikova E

Källa‎: Br J Anaesth 2016;116(5):618-23.

Indexerad‎: PubMed 26893405

DOI‎: 10.1093/bja/aev539

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26893405


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.