Gå direkt till innehållet

Bioetik och juridik

Jehovas vittnen sätter stort värde på livet och söker därför aktivt bästa möjliga medicinska vård för sig själva och sina barn. De godtar i stort sett alla medicinska behandlingsmetoder, inbegripet flertalet av de procedurer, den utrustning och de tekniker som används inom kirurgi och anestesi. Detta gäller även hemostatika och andra läkemedel. Men när det gäller allogena blodtransfusioner (dvs. helblod, röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar och plasma) och även preoperativ egenblodgivning för lagring och senare reinfusion anser Jehovas vittnen att detta enligt flera textavsnitt i Bibeln är förbjudet.

Etiska, juridiska och sociala faktorer som läkare och andra inom sjukvården behöver ta hänsyn till i samband med vård av patienter som är Jehovas vittnen.