Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Bioetik och juridik

Jehovas vittnen sätter stort värde på livet och söker därför aktivt bästa möjliga medicinska vård för sig själva och sina barn. De godtar i stort sett alla medicinska behandlingsmetoder, inbegripet flertalet av de procedurer, den utrustning och de tekniker som används inom kirurgi och anestesi. Detta gäller även hemostatika och andra läkemedel. Men när det gäller allogena blodtransfusioner (dvs. helblod, röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar och plasma) och även preoperativ egenblodgivning för lagring och senare reinfusion anser Jehovas vittnen att detta enligt flera textavsnitt i Bibeln är förbjudet.

Etiska, juridiska och sociala faktorer som läkare och andra inom sjukvården behöver ta hänsyn till i samband med vård av patienter som är Jehovas vittnen.

 


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.