Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Välj språk Svenska

Sjukdomar och andra medicinska tillstånd

Kliniska strategier för handläggning av vissa sjukdomar och andra medicinska tillstånd utan blodtransfusion. Välj lämplig rubrik nedan och därefter specifik strategi. Klicka på titeln för en referens för att komma till den medicinska artikeln eller den bibliografiska informationen.

 

Beta-talassemi intermedia och minor

Beta-talassemi intermedia och minor (barn)

Beta-talassemi major

Beta-talassemi major (barn)

Sicklecellsjukdom

Sicklecellssjukdom (barn)


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.