Gå direkt till innehållet

Videor

De här dokumentärerna är till för sjukvårdspersonal, socialarbetare och dem som arbetar inom rättsväsendet. Personerna som uttalar sig är internationellt erkända läkare, etiker, jurister och lärare som inte är Jehovas vittnen.

 

Medicinska alternativ till blodtransfusion – praktiska, säkra, effektiva

En tilltagande oro över kostnader, blodförråd, säkerhet och negativa effekter i samband med allogena blodtransfusioner har ökat intresset för blodbevarande metoder världen över. Den här prisbelönta videon går igenom medicinska metoder för att undvika blodtransfusioner inom vård och kirurgi. (30 minuter)

Läkarvård utan blodtransfusion – att tillgodose patientens behov och rättigheter

Den här videon går igenom de medicinska, etiska, ekonomiska och juridiska aspekterna av alternativ till blodtransfusioner. Den beskriver hur blodfri vård och olika kirurgiska metoder på ett kostnadseffektivt sätt kan fylla patienters medicinska behov samtidigt som deras egna vilja och informerade val respekteras. (28 minuter)

Intervju med professor Massimo P. Franchi

”Jag vill tacka Jehovas vittnen för det de gjort under min karriär som läkare. Jag arbetade enligt gamla rutiner men fick upp ögonen för möjligheten och vikten av att minska användningen av blod.”

Intervju med professor Antonio D. Pinna

”Vi kan inte göra skillnad på människor baserat på religion. Det finns patienter som inte är vittnen som inte vill ta emot blod.”

Intervju med läkaren Luca P. Weltert

”Det har gått mot att ge färre transfusioner. Inte bara i samband med vittnen, utan världsvitt, eftersom mycket pekar på att färre transfusioner ger bättre resultat.”

Intervju med läkaren Pia Di Benedetto

”Med väl förberedda och målinriktade metoder går det att utföra även större ingrepp utan transfusion av allogent blod.”

Intervju med läkaren Claudio Ronco

”Blodtransfusioner ges bara i undantagsfall.”

Intervju med läkaren Patrizio Mazza

”Det är absolut möjligt att behandla en tumör som exempelvis lymfom, akut leukemi och andra former av leukemi och myelom (en cancersjukdom som blir vanligare i västvärlden) utan blodtransfusion.”

Intervju med professor Alfredo Guglielmi

”Jehovas vittnen har gjort att vi blivit extremt försiktiga med att använda blod. Patienterna förbereds väl och blir insatta i alternativen, de som opererar är noggranna med att minimera blodförlusten och anemi behandlas före operationen.”

Fem kanadensiska läkare kommenterar framstegen inom blodfri medicin

Nyligen intervjuades fem framstående läkare som undervisar vid universitet om sina erfarenheter inom blodfri medicin.