Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Medicin och kirurgi

Kliniska strategier för behandling av patienter utan blodtransfusion. Välj medicinsk specialitet nedan och därefter specifik strategi. Klicka på titeln för en referens för att komma till den medicinska artikeln eller den bibliografiska informationen.

 

Alternativ till blodtransfusioner – kostnadseffektivitet

Gastrointestinal kirurgi

Hematologi/Onkologi

Intensivvård/Kritiskt sjuka

Käk- och ansiktskirurgi (oral/maxillofacial)

Obstetrik

Ortopedi

Perioperativ vård

Thorax/hjärt- och kärlkirurgi

Trauma och akutmedicin

Urologi

Öron-näsa-halskirurgi (Otorhinolaryngologi/Huvud- och halskirurgi)


Den medicinska delen av jw.org är i första hand avsedd som en källa till information för läkare och andra inom sjukvården. Den ger vare sig medicinska råd eller behandlingsrekommendationer och är inte avsedd att ersätta kontakt med behöriga vårdgivare. Den medicinska facklitteratur som det hänvisas till är inte utgiven av Jehovas vittnen men ger information om strategier för medicinska alternativ till transfusioner som kan övervägas. Varje behörig vårdgivare har ansvaret att hålla sig uppdaterad om ny information, dryfta olika vårdalternativ och vara behjälplig så att patienten kan fatta beslut i enlighet med sitt hälsotillstånd, sina önskemål, värderingar och trosuppfattningar. Alla strategier som nämns här är kanske inte lämpliga eller acceptabla för alla patienter.

Patienter: Sök alltid råd av läkare eller annan behörig vårdgivare när det gäller medicinska tillstånd eller behandlingar. Kontakta läkare vid misstanke om sjukdom.

Användning av denna webbplats styrs av webbplatsens användarvillkor.