Gå direkt till innehållet

Gå direkt till andra menyn

Jehovas vittnen

Svenska

Juridisk information

Juridisk information

Copyright

© 2014 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Den här webbplatsen drivs av Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc (”Watchtower”). Om inget annat anges är det Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania som innehar immaterialrätten till all text och all annan information på den här webbplatsen.

Varumärken

Adobe, Adobe-logotypen, Acrobat och Acrobat-logotypen är varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated. iTunes och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc. Alla andra varumärken och registrerade varumärken tillhör sina respektive innehavare.

Användarvillkor och Användarlicens för webbplatsen

Dessa Användarvillkor styr ditt användande av webbplatsen. Genom att använda webbplatsen godtar du dessa Användarvillkor i sin helhet. Om du inte godtar någon del av dessa Användarvillkor får du inte använda webbplatsen.

Vad utgör lämplig användning? Du kan titta på, ladda ner och skriva ut upphovsrättsskyddade bilder, digitala publikationer, musik, foton och filmer (”innehåll”) från den här webbplatsen för privat och icke-kommersiellt bruk i enlighet med nedanstående begränsningar och övriga begränsningar som anges i dessa Användarvillkor. Således får du inte:

  • Lägga upp innehåll på internet (inbegripet webbplatser, fildelningssajter och sociala medier) från den här webbplatsen;

  • Återge innehåll från den här webbplatsen tillsammans med eller som en del av någon programvara;

  • Reproducera, duplicera, kopiera eller på annat sätt utnyttja material på den här webbplatsen i kommersiellt syfte eller i utbyte mot pengar (även om ingen vinst görs), inbegripet distribution av datorapplikationer som bygger på, är kopplade till eller sammanlänkade med (oavsett om det är statiskt eller dynamiskt) den här webbplatsen;

  • Gå in på den här webbplatsen i syfte att skapa och distribuera källkod, verktyg eller teknologier för att genomföra någon systematisk eller automatisk datainsamlingsverksamhet (inbegripet, dock ej begränsat till, skärmskrapning, datautvinning, dataextraktion och datainsamling) på eller i förbindelse med den här webbplatsen;

  • Missbruka den här webbplatsen eller dess tjänster, till exempel genom att störa eller gå in på webbplatsen eller dess tjänster med en metod annan än dem som uttryckligen tillhandahålls;

  • Använda den här webbplatsen på ett sätt som åsamkar eller kan åsamka den här webbplatsen skada eller försämrar tillgången eller åtkomsten för den här webbplatsen; eller på något annat olagligt, bedrägligt eller skadligt sätt eller i förbindelse med någon olaglig, bedräglig eller skadlig avsikt eller aktivitet;

  • Använda den här webbplatsen i marknadsföringssyfte.

Brott mot Användarvillkor

Utan att åsidosätta Watchtowers andra rättigheter enligt dessa Användarvillkor kan Watchtower, om du bryter mot dessa Användarvillkor på något sätt, vidta de åtgärder som Watchtower finner nödvändiga för att hantera brottet, inbegripet att blockera din tillgång till webbplatsen, att hindra dig från att komma åt webbplatsen, att blockera datorer som använder din ip-adress från tillgång till webbplatsen, att kontakta din internetleverantör för att be att de blockerar din tillgång till webbplatsen och/eller att vidta rättsliga åtgärder mot dig.

Uppdateringar

Watchtower kan komma att revidera dessa Användarvillkor då och då. Reviderade Användarvillkor gäller användningen av den här webbplatsen från det datum då de reviderade Användarvillkoren publiceras på webbplatsen. Kontrollera sidan regelbundet för att se till att du är insatt i den nuvarande versionen.

Lagar och befogenhet

Dessa Användarvillkor styrs av och följer de lagar som gäller i staten New York i USA med rätt att överskrida lokala lagar. Alla rättsliga åtgärder i förbindelse med dessa Användarvillkor ska föras inför en statlig eller federal domstol med befogenhet i staten New York i USA.

Ogiltighetsbestämmelse

Om en anordning i dessa Användarvillkor av en domstol bedöms vara ogiltig, felaktig, ogenomdrivbar eller olaglig ska de andra anordningarna fortsätta att vara i kraft. Watchtowers underlåtande att verkställa någon av de anordningar som nämns i dessa Användarvillkor ska inte utgöra eller ses som ett ogiltigförklarande av någon anordning i dessa Användarvillkor eller rätten att verkställa någon sådan anordning.

Fullständigt avtal

Dessa Användarvillkor utgör det fullständiga avtalet mellan dig och Watchtower när det gäller den här webbplatsen och ersätter alla tidigare avtal när det gäller din användning av den här webbplatsen.