Hjälpmedelsinställning

Välj språk

Gå direkt till andra menyn

Gå direkt till innehållet

Jehovas vittnen

Svenska

VANLIGA FRÅGOR

Varför är Jehovas vittnen politiskt neutrala?

Är Jehovas vittnen ett hot mot nationens säkerhet?

TRYCKERI- OCH UTGIVARVERKSAMHET

En internationell broschyr som undervisar med hjälp av bilder

Broschyren Lyssna till Gud har hjälpt många världen över att lära känna Gud och Bibelns budskap. Läs om vad några har sagt om den här fina broschyren.

MISSIONSARBETE

Vi når ut till urbefolkningen i Kanada

Jehovas vittnen sprider Bibelns budskap på flera inhemska språk. Målet är att hjälpa andra att lära sig mer om Gud på sitt modersmål.

VANLIGA FRÅGOR

Varför kallar inte Jehovas vittnen sin gudstjänstlokal för kyrka?

Ta reda på varför vi använder uttrycket ”Jehovas vittnens Rikets sal”.

MÖTEN

Jehovas vittnens möten

Information om var vi har våra möten och hur de går till.

VANLIGA FRÅGOR

Hur finansieras Jehovas vittnens verksamhet?

Information om hur det globala predikoarbetet fortsätter att växa utan att kollekt eller tionde tas upp.

Snabbfakta: Internationellt

  • Antal länder och områden där Jehovas vittnen predikar: 240

  • Antal Jehovas vittnen: 8 220 105

  • Antal kostnadsfria bibelkurser som leds: 9 708 968

  • Antal närvarande vid minnet av Kristus död: 19 862 783

  • Antal församlingar: 118 016