Gå direkt till innehållet

Vad tror Jehovas vittnen på?

Vad tror Jehovas vittnen på?

Vi Jehovas vittnen försöker leva enligt den kristendom som Jesus lärde ut och som hans apostlar tillämpade. Här följer en sammanfattning av våra trosuppfattningar.

 1.   Gud. Vi tillber den ende sanne Guden, ”den Högste”, och han heter Jehova. (Psalm 83:18 [83:19 i många översättningar]; Uppenbarelseboken 4:11) Han är Abrahams, Moses och Jesus Gud. (2 Moseboken 3:6; 32:11; Johannes 20:17)

 2.   Bibeln. Vi ser Bibeln som Guds budskap till oss människor. (Johannes 17:17; 2 Timoteus 3:16) Vi grundar våra trosuppfattningar på Bibelns alla 66 böcker, både de i ”Gamla testamentet” och de i ”Nya testamentet”. Jason BeDuhn, docent i teologi, beskrev det träffande när han skrev att Jehovas vittnen ”bygger sina trosuppfattningar och tillvägagångssätt på Bibelns råmaterial utan att i förväg ha bestämt sig för vad de ska finna i den”. a

   Även om vi tror på hela Bibeln är vi inte fundamentalister. Vi inser att vissa delar av Bibeln är skrivna i bildliga eller symboliska ordalag och inte ska tas bokstavligt. (Uppenbarelseboken 1:1)

 3.   Jesus. Vi följer Jesus Kristus exempel och läror och ser honom som vår räddare och som Guds son. (Matteus 20:28; Apostlagärningarna 5:31) Därför är vi kristna. (Apostlagärningarna 11:26) Men vi har förstått av Bibeln att Jesus inte är den allsmäktige Guden och att treenighetsläran inte har någon biblisk grund. (Johannes 14:28)

 4.   Guds rike. Det är ett verkligt styre i himlen och inte ett tillstånd i hjärtat hos de kristna. Det kommer att ersätta alla jordiska regeringar och se till att Guds vilja sker på jorden. (Daniel 2:44; Matteus 6:9, 10) Det här kommer att hända snart, för enligt Bibelns förutsägelser lever vi i ”de sista dagarna”. (2 Timoteus 3:1–5; Matteus 24:3–14)

   Jesus är kung i Guds himmelska rike. Han började regera 1914. (Uppenbarelseboken 11:15)

 5.   Räddning. Befrielse från synd och död är möjlig tack vare Jesus lösenoffer. (Matteus 20:28; Apostlagärningarna 4:12) Om man ska kunna dra nytta av det här offret räcker det inte med att tro på Jesus, utan man måste också ändra sin livsstil och bli döpt. (Matteus 28:19, 20; Johannes 3:16; Apostlagärningarna 3:19, 20) En persons handlingar visar om tron är levande. (Jakob 2:24, 26) Däremot kan man aldrig förtjäna räddning, eftersom den är helt beroende av ”Guds oförtjänta omtanke”. (Galaterna 2:16, 21)

 6.   Himlen. Jehova Gud, Jesus Kristus och de trogna änglarna lever i andevärlden. b (Psalm 103:19–21; Apostlagärningarna 7:55) Ett relativt litet antal människor – 144 000 – kommer att bli uppväckta till himmelskt liv och regera tillsammans med Jesus i Guds rike. (Daniel 7:27; 2 Timoteus 2:12; Uppenbarelseboken 5:9, 10; 14:1, 3)

 7.   Jorden. Gud skapade jorden för att människor skulle bo här för evigt. (Psalm 104:5; 115:16; Predikaren 1:4) Gud kommer att belöna trogna människor med fullkomlig hälsa och evigt liv i ett paradis på jorden. (Psalm 37:11, 34)

 8.   Ondska och lidande. Det började med att en av Guds änglar gjorde uppror. (Johannes 8:44) Den här ängeln, som efter sitt uppror kallades ”Satan” och ”Djävulen”, övertalade de två första människorna att välja hans sida, och konsekvenserna har varit katastrofala för deras avkomlingar. (1 Moseboken 3:1–6; Romarna 5:12) För att kunna besvara de moraliska frågor som Satan väckte har Gud tillåtit ondska och lidande, men det kommer han inte att göra länge till.

 9.   Döden. När människor dör upphör de att existera. (Psalm 146:4; Predikaren 9:5, 10) De blir inte plågade i ett brinnande helvete.

   Gud kommer att ge miljontals människor livet tillbaka genom en uppståndelse. (Apostlagärningarna 24:15) Men de som efter sin uppståndelse vägrar att leva på det sätt Gud vill kommer att förgöras utan något hopp om en ny uppståndelse. (Uppenbarelseboken 20:14, 15)

 10.   Familjen. Vi accepterar Guds ursprungliga norm för äktenskap, en förening mellan en man och en kvinna. Sexuell omoral är det enda giltiga skälet för skilsmässa. (Matteus 19:4–9) Vi är övertygade om att de visa råden i Bibeln kan hjälpa familjer att bli lyckliga. (Efesierna 5:22–6:1)

 11.   Vår tillbedjan. Vi vördar inte korset eller några andra bilder. (5 Moseboken 4:15–19; 1 Johannes 5:21) Här följer några inslag som är viktiga i vår tillbedjan:

 12.   Vår organisation. Vi är organiserade i församlingar, och varje församling tas om hand av en grupp av äldste. Men de äldste är inga präster och får ingen lön. (Matteus 10:8; 23:8) Vi ger inte tionde, och det tas inte heller upp någon kollekt under våra möten. (2 Korinthierna 9:7) Vår verksamhet stöds helt av anonyma gåvor.

   En liten grupp mogna kristna som tjänar vid vårt huvudkontor kallas den styrande kretsen och ger anvisningar till Jehovas vittnen över hela världen. (Matteus 24:45)

 13.   Vår enhet. Våra trosuppfattningar förenar oss över hela jorden. (1 Korinthierna 1:10) Vi anstränger oss också för att behandla alla lika, oavsett hudfärg, ekonomi eller social och etnisk bakgrund. (Apostlagärningarna 10:34, 35; Jakob 2:4) Men vår enhet ger ändå stort utrymme för tycke och smak. Varje vittne tar egna beslut enligt sitt samvete, som han eller hon format genom sitt studium av Bibeln. (Romarna 14:1–4; Hebréerna 5:14)

 14.   Vårt uppförande. Vi försöker alltid visa osjälvisk kärlek. (Johannes 13:34, 35) Vi undviker sådant som Gud inte godkänner, till exempel att ta emot blodtransfusioner. (Apostlagärningarna 15:28, 29; Galaterna 5:19–21) Vi är fridsamma och tar inte del i krig. (Matteus 5:9; Jesaja 2:4) Vi respekterar samhällsordningen i det land vi lever i och följer lagen så länge den inte kräver något som går emot Guds lagar. (Matteus 22:21; Apostlagärningarna 5:29)

 15.   Våra relationer till andra. Jesus befallde: ”Du skall älska din nästa som dig själv.” Han sa också att de kristna inte skulle vara ”någon del av världen”. (Matteus 22:39; Johannes 17:16) Så vi försöker ”göra gott mot alla” samtidigt som vi håller oss strikt neutrala i politiska frågor och inte har något samröre med andra religioner. (Galaterna 6:10; 2 Korinthierna 6:14) Vi respekterar ändå andras rätt att välja hur de vill göra. (Romarna 14:12)

 Om du har fler frågor om vår tro kan du läsa mer på vår hemsida, kontakta något av våra kontor, vara med vid ett möte på Rikets sal eller prata med ett Jehovas vittne där du bor.

a Truth in Translation, sidan 165.

b Onda änglar har kastats ut ur himlen, men de befinner sig fortfarande i andevärlden. (Uppenbarelseboken 12:7–9)