Gå direkt till innehållet

Varför tar Jehovas vittnen inte emot blodtransfusioner?

Varför tar Jehovas vittnen inte emot blodtransfusioner?

Vanliga missuppfattningar

 Myt: Jehovas vittnen har ingen tilltro till mediciner eller medicinsk behandling.

 Fakta: Vi vill ha bästa möjliga läkarvård för oss själva och våra familjer. När vi får problem med hälsan går vi till läkare som kan ge medicinska behandlingar och göra kirurgiska ingrepp utan att använda blod. Vi uppskattar de framsteg som gjorts inom läkarvetenskapen. Blodfria behandlingsmetoder som har utvecklats för att hjälpa patienter som är Jehovas vittnen används nu även på patienter som inte är vittnen. I många länder kan alla patienter numera välja att undvika riskerna med blodtransfusioner, till exempel att drabbas av blodburna sjukdomar, få negativa effekter på immunsystemet eller råka ut för misstag orsakade av den mänskliga faktorn.

 Myt: Jehovas vittnen anser att en stark tro kan bota ens sjukdomar.

 Fakta: Vi utövar inte helbrägdagörelse.

 Myt: Det är mycket kostsamt att undvika blodtransfusioner.

 Fakta: Medicinska behandlingsmetoder där man undviker blodtransfusioner är kostnadseffektiva. a

 Myt: Många Jehovas vittnen, däribland barn, dör varje år för att de vägrat blodtransfusion.

 Fakta: Det här är ett helt ogrundat påstående. Läkare utför regelbundet sådana komplicerade ingrepp som hjärtoperationer, ortopedisk kirurgi och organtransplantationer utan att använda blodtransfusioner. b Patienter, även barn, som inte får blodtransfusioner klarar sig vanligtvis lika bra eller bättre än de som tar emot blodtransfusioner. c I vilket fall som helst kan ingen säga med säkerhet att en patient kommer att dö om han vägrar blod eller att han kommer att överleva om han tar emot det.

Varför tar Jehovas vittnen inte emot blodtransfusioner?

 Det här är främst en religiös fråga och inte en medicinsk. Både i Gamla testamentet och Nya testamentet får vi befallningen att avhålla oss från blod. (1 Moseboken 9:4; 3 Moseboken 17:10; 5 Moseboken 12:23; Apostlagärningarna 15:28, 29) Gud anser dessutom att blodet representerar livet. (3 Moseboken 17:14) Så vi tar inte emot blodtransfusioner eftersom vi vill följa Guds lag och eftersom vi vill visa respekt för honom som livets upphovsman.

Ändrad inställning

Komplicerade operationer kan med framgång utföras utan att man ger blodtransfusioner.

 Läkarkåren i allmänhet betraktade en gång i tiden blodfria behandlingsmetoder som något extremt, till och med livsfarligt. Men den här inställningen har ändrats på senare år. År 2004 stod det till exempel i en artikel i en medicinsk tidskrift: ”Många av de metoder som har utvecklats för att användas på patienter som är Jehovas vittnen kommer att bli standardbehandling inom en snar framtid.” d I en artikel i tidskriften Heart, Lung and Circulation stod det år 2010 att ”blodfri kirurgi inte bör begränsas till Jehovas vittnen utan borde bli en självklar del av standardkirurgin”.

 Tusentals läkare över hela världen använder numera metoder för att minska blodförlusten när de utför komplicerade operationer utan blodtransfusion. Sådana alternativ till blodtransfusioner efterfrågas av många patienter som inte är Jehovas vittnen och används även i utvecklingsländer.

a Se Transfusion and Apheresis Science, vol. 33, nr 3, s. 349.

b Se The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, vol. 134, nr 2, s. 287, 288; Texas Heart Institute Journal, vol. 38, nr 5, s. 563; Basics of Blood Management, s. 2; Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, vol. 4, nr 2, s. 39.

c Se The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery, vol. 89, nr 6, s. 918; Heart, Lung and Circulation, vol. 19, s. 658.

d Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain, vol. 4, nr 2, s. 39.