Femte Moseboken 12:1–32

12  Detta är de lagar* och föreskrifter som ni ska vara noga med att följa så länge ni lever i det land som Jehova, era förfäders Gud, ska ge er som egendom.  Ni ska fullständigt förstöra alla de platser där de folk som ni driver bort har tillbett* sina gudar,+ oavsett om de ligger på de höga bergen, på kullarna eller under något grönskande träd.  Ni ska riva ner deras altaren och krossa deras heliga stoder,+ bränna upp deras heliga pålar* och hugga ner deras avgudabilder,+ så att ni utplånar deras gudars namn från den platsen.+  Ni ska inte tillbe Jehova, er Gud, som de tillber sina gudar.+  Ni ska i stället tillbe Jehova, er Gud, på den plats bland alla stammar där han väljer att fästa sitt namn och ha sin boning. Dit ska ni gå.+  Det är dit ni ska komma med era brännoffer+ och slaktoffer, era tionden*+ och bidrag,+ era löftesoffer och frivilliga offer+ och de förstfödda av er nötboskap och småboskap.+  Ni och era familjer ska äta där inför Jehova, er Gud,+ och glädja er över allt ni gör,+ eftersom Jehova, er Gud, har välsignat er.  Ni ska inte göra som vi gör i dag, när alla gör det som de själva tycker är rätt.*  Ni har ju ännu inte kommit till ro+ på den plats som Jehova, er Gud, ska ge er som egendom.* 10  När ni går över Jordan+ och bosätter er i det land som Jehova, er Gud, ger er som egendom, ska han ge er ro från alla era fiender omkring er, och ni ska bo i trygghet.+ 11  Ni ska komma med allt som jag har befallt er till den plats där Jehova, er Gud, väljer att fästa sitt namn+ – era brännoffer, slaktoffer, tionden,+ bidrag och alla era löftesoffer som ni lovat att ge Jehova. 12  Ni ska glädja er inför Jehova, er Gud,+ ni och era söner och döttrar, era slavar och slavinnor och även leviterna som bor i era städer,* eftersom de inte har fått någon andel eller egendom* med er.+ 13  Ni ska vara noga med att inte offra era brännoffer på någon annan plats som ni tycker verkar bra,+ 14  utan ni ska offra era brännoffer på den plats som Jehova väljer ut inom ett av era stamområden, och där ska ni göra allt som jag befaller er.+ 15  Men ni får slakta och äta kött+ så ofta ni vill, alltefter hur Jehova, er Gud, har välsignat er i alla era städer.* Både de som är orena och de som är rena kan äta det, precis som de kan äta gasell eller hjort. 16  Men ni får inte äta blodet.+ Det ska hällas ut på marken som vatten.+ 17  Ni får inte äta tiondet av er säd, ert nya vin eller er olja i era städer* och inte heller de förstfödda av nötboskapen och småboskapen+ eller något av era löftesoffer, era frivilliga offer eller era bidrag. 18  Detta ska ni äta inför Jehova, er Gud, på den plats som Jehova väljer ut,+ ni och era söner och döttrar, era slavar och slavinnor och även leviterna som bor i era städer,* och ni ska glädja er inför Jehova, er Gud, över allt det ni gör. 19  Se till att ni inte försummar leviterna+ så länge ni bor i ert land. 20  När Jehova, er Gud, har utvidgat ert område,+ precis som han har lovat,+ och ni börjar längta efter kött och säger: ’Jag vill äta kött’, så får ni göra det, så ofta ni vill.+ 21  Om den plats som Jehova, er Gud, väljer att fästa sitt namn vid+ ligger långt borta, kan ni slakta något djur från era hjordar* som Jehova har gett er, precis som jag har befallt er, och äta det i era städer,* så ofta ni vill. 22  Ni får äta det som man skulle äta gasell eller hjort.+ Både den som är oren och den som är ren får äta det. 23  Var bara fast beslutna att inte äta blodet,+ för blodet är livet,+ och ni får inte äta livet tillsammans med köttet. 24  Ni får inte äta blodet. Ni ska hälla ut det på marken som vatten.+ 25  Ät det inte, så kommer det att gå bra för er och era barn, därför att ni gör det som är rätt i Jehovas ögon. 26  Men era löftesoffer och era heliga gåvor ska ni ta med er till den plats som Jehova väljer ut. 27  Där ska ni frambära era brännoffer, både köttet och blodet,+ på Jehovas, er Guds, altare. Blodet från era andra offer ska hällas ut vid Jehovas, er Guds, altare,+ men köttet får ni äta. 28  Var noga med att lyda allt som jag befaller er, så kommer det alltid att gå bra för er och era barn, därför att ni gör det som är rätt och riktigt i Jehovas, er Guds, ögon. 29  När Jehova, er Gud, har utplånat de folk som ni ska driva bort+ och ni bor i deras land, 30  måste ni se till att inte gå i samma fälla som de. Ni ska inte vara nyfikna på deras gudar och fråga: ’Hur brukade de här folken tillbe sina gudar? Jag vill också göra så.’+ 31  Ni får inte tillbe Jehova, er Gud, på det sättet, för det de gör är avskyvärt för Jehova, och han hatar det. De offrar till och med sina söner och döttrar i eld åt sina gudar.+ 32  Allt som jag befaller er ska ni vara noga med att göra.+ Ni ska varken lägga till något eller ta bort något.+

Fotnoter

Eller ”rättsliga beslut”.
Ordagrant ”tjänat”.
Eller ”tiondelar”.
Eller ”det som är rätt i deras egna ögon”.
Ordagrant ”arvedel”.
Ordagrant ”arvedel”.
Ordagrant ”inom dina portar”.
Ordagrant ”inom dina portar”.
Ordagrant ”inom dina portar”.
Ordagrant ”inom dina portar”.
Eller ”från nötboskapen eller småboskapen”.
Ordagrant ”inom dina portar”.

Studienoter

Media