Gå direkt till innehållet

Vad säger Bibeln om blodtransfusioner?

Bibelns svar

 Bibeln säger tydligt att vi ska avhålla oss från blod. Så vi ska inte ta emot helblod eller någon av dess huvudkomponenter i någon som helst form, vare sig det är i mat eller via blodtransfusion. Lägg märke till vad som sägs i följande bibelställen:

  •   1 Moseboken 9:4. Gud tillät Noa och hans familj att äta kött efter den stora översvämningen men befallde dem att inte äta blodet. Gud sa till Noa: ”Bara kött med sin själ – sitt blod – får ni inte äta.” Den här befallningen gäller alla människor från och med då eftersom alla är Noas avkomlingar.

  •   3 Moseboken 17:14. ”Ni skall inte äta blodet av något som helst kött, ty allt kötts själ är dess blod. Var och en som äter det skall utrotas.” Gud betraktar själen, eller livet, som att den är i blodet och tillhör honom. Även om den här lagen endast gällde Israels nation, så visar det hur allvarligt Gud såg på lagen om att inte äta blod.

  •   Apostlagärningarna 15:20. Gud gav de kristna samma befallning som han hade gett Noa, nämligen att de skulle ”avhålla sig ... från blod”. Historien visar att de första kristna vägrade att äta blod eller ens använda det i medicinskt syfte.

Varför vill Gud att vi ska avhålla oss från blod?

 Det finns välgrundade medicinska bevis för att blodtransfusioner är farligt för vår hälsa. Men den viktigaste orsaken till att Gud uppmanar oss att avhålla oss från blod är därför att det som blodet representerar är heligt för honom. (3 Moseboken 17:11; Kolosserna 1:20)