Gå direkt till innehållet

Varför firar inte Jehovas vittnen födelsedagar?

Varför firar inte Jehovas vittnen födelsedagar?

 Jehovas vittnen firar inte födelsedagar, eftersom vi tycker att det är tydligt att Gud inte vill att vi ska göra det. Bibeln förbjuder inte uttryckligen att man firar födelsedagar, men den hjälper oss att förstå hur Gud ser på sådant som utmärker födelsedagsfirande. Vi ska gå igenom fyra aspekter av det här och några bibliska principer som är kopplade till dem.

  1.   Födelsedagsfirandet har hedniskt ursprung. Enligt ett uppslagsverk (Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend) har firandet sin grund i trosuppfattningen att ”onda andar och makter har möjlighet att angripa födelsedagsbarnen” på just deras födelsedag och att ”vänners närvaro och lyckönskningar hjälper till att skydda” dem. I en bok om födelsedagar (The Lore of Birthdays) står det att i forna tider var det viktigt att föra register över födelsedagar, eftersom ”man måste veta när människor var födda för att kunna ställa horoskop” enligt den ”gåtfulla läran om astrologi”. Samma bok tillägger: ”Enligt folktraditionen har födelsedagsljus särskilda magiska krafter som kan uppfylla önskningar.”

     Bibeln visar att Gud inte accepterar att man använder sig av magi, spådom, spiritism och ”sådant som är likt detta”. (5 Moseboken 18:14; Galaterna 5:19–21) En av orsakerna till att Gud fördömde staden Babylon var faktiskt att invånarna höll på med astrologi, som är en form av spådom. (Jesaja 47:11–15) Jehovas vittnen är inte fixerade vid ursprunget till alla gamla traditioner, men när Bibeln är så tydlig i ett ämne kan vi inte nonchalera det.

  2.   De första kristna firade inte födelsedagar. Enligt Nationalencyklopedin ”uppfattades födelsedagsfirandet som typiskt hedniskt”. Bibeln visar att alla kristna bör följa samma mönster som apostlarna och andra som blev undervisade direkt av Jesus. (2 Thessalonikerna 3:6)

  3.   De kristna har bara blivit uppmanade att högtidlighålla en årsdag – och det var inte någons födelsedag, utan Jesus dödsdag. (Lukas 22:17–20) Det är egentligen inte så förvånande, eftersom Bibeln säger att ”dödsdagen [är] bättre än den dag man föddes”. (Predikaren 7:1) Mot slutet av sitt liv på jorden hade Jesus gjort sig ett gott namn hos Gud, och därför var den dag han dog viktigare än den dag han föddes. (Hebréerna 1:4)

  4.   Bibeln berättar inte att någon av Guds tjänare firade födelsedagar. Det handlar inte om att det har blivit förbisett, för Bibeln berättar faktiskt om två födelsedagar som firades av personer som inte tillbad Gud. Men båda de tillfällena beskrivs i negativa sammanhang. (1 Moseboken 40:20–22; Markus 6:21–29)

Känner barn till Jehovas vittnen att de går miste om något för att de inte firar födelsedagar?

 Jehovas vittnen vill vara bra föräldrar och visa att de älskar sina barn under hela året, bland annat genom att ge dem presenter och låta dem ha roliga kalas. De försöker efterlikna Gud, som spontant ger presenter till sina barn. (Matteus 7:11) Som följande kommentarer visar känner inte barn till Jehovas vittnen att de går miste om något:

  •   ”Det är roligare att få presenter när man inte är beredd på det.” (Tammy, 12 år.)

  •   ”Jag får inga presenter när jag fyller år, men mina föräldrar ger mig presenter andra gånger. Jag tycker att det är bra, för då blir det en överraskning.” (Gregory, 11 år.)

  •   ”Tycker du att tio minuter med lite muffins och en sång är ett kalas? Du skulle komma hem till mig och se vad ett riktigt kalas är!” (Eric, 6 år.)