Gå direkt till innehållet

När föddes Jesus?

När föddes Jesus?

Bibelns svar

 Bibeln säger inte exakt vilket datum som Jesus Kristus föddes, som de här uppslagsverken visar:

  •   ”Först vid 300-talets mitt började man i det kristna Rom fira Jesu födelse; tidpunkten för födelsen anges dock inte i evangelierna.” (Nationalencyklopedin)

  •   ”Det exakta datumet för Kristus födelse är inte känt”. (Encyclopedia of Early Christianity)

 Även om Bibeln inte säger när Jesus föddes beskriver den två händelser kring hans födelse som gör att många drar slutsatsen att han inte föddes den 25 december.

Inte på vintern

  1.   Inskrivningen. Kort före Jesus födelse bestämde kejsar Augustus att ”hela den bebodda jorden skulle inskrivas”. Alla skulle inskrivas i ”sin stad”, vilket för en del kan ha inneburit en resa på en vecka eller mer. (Lukas 2:1–3) Den förordningen – som förmodligen hade att göra med beskattning och rekrytering till militärtjänst – skulle ha varit impopulär när som helst på året, men det är inte troligt att Augustus skulle ha provocerat sina undersåtar i onödan genom att tvinga dem att resa långa sträckor under vintern.

  2.   Fåren. ”Herdar ... bodde utomhus och höll vakt om natten över sin hjord.” (Lukas 2:8) I boken Daily Life in the Time of Jesus sägs det att hjordar bodde utomhus från ”veckan före påsk [sent i mars] ... till mitten av november”. Boken tillägger: ”Hjordarna ... tillbringade vintern under tak; och enbart detta visar att det traditionella datumet för julen, under vintern, knappast kan vara riktigt, eftersom det sägs i evangeliet att herdarna var ute på fälten.”

Tidigt på hösten

 Vi kan beräkna på ett ungefär när Jesus föddes genom att räkna baklänges från hans död vid påsken den 14 nisan, våren år 33. (Johannes 19:14–16) Jesus var runt 30 år när han började sin tre och ett halvt år långa tjänst, alltså föddes han tidigt på hösten år 2 f.Kr. (Lukas 3:23)

Varför är juldagen den 25 december?

 Om det inte finns några bevis för att Jesus föddes den 25 december, varför firar man då julen vid den tiden? I Nationalencyklopedin sägs det att julen ”sannolikt inrättades ... som motvikt till firandet 25 december av solguden som romersk riksgudomlighet, dies natalis solis invicti (’den oövervinneliga solens födelsedag’).” Det sägs också: ”Firandet av Jesu historiska framträdande i världen anknyter till äldre sed att fira högtid i samband med vintersolståndet.” Enligt The Encyclopedia Americana tror många forskare att man gjorde det ”för att göra kristendomen mer meningsfull för nyomvända hedningar”.