Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 BIBELNS SYN

Spiritism

Spiritism

Är det fel att söka kontakt med de döda?

”Vänd er inte till de spiritistiska medierna ... så att ni blir orena genom dem.” (3 Moseboken 19:31)

VAD MÄNNISKOR SÄGER

Det är naturligt att vilja försäkra sig om att en närstående som har dött inte lider. Därför kanske en del tänker: ”Kanske jag skulle försöka få kontakt med honom eller henne genom ett medium. Det skulle lugna mig och göra att jag kan gå vidare.”

VAD BIBELN SÄGER

Bibeln är tydlig när den talar om att ta kontakt med de döda, något som var vanligt förr i tiden. I Guds lag till Israels nation sägs det till exempel: ”Det får inte hos dig finnas någon som ... rådfrågar ett spiritistiskt medium eller ... som söker vägledning hos de döda. Ty var och en som gör sådant är avskyvärd för Jehova.” (5 Moseboken 18:10–12) Bibeln konstaterar också att de som på något sätt ägnar sig åt spiritism ”inte [skall] ärva Guds kungarike”. (Galaterna 5:19–21)

 Kan de döda påverka dem som lever?

”De levande vet ... att de skall dö, men de döda vet ingenting alls.” (Predikaren 9:5)

VAD MÄNNISKOR SÄGER

Många menar att de som dött lever vidare i någon form. Därför kanske de söker kontakt med de döda för att få information eller för att blidka dem.

VAD BIBELN SÄGER

”De levande vet ... att de skall dö, men de döda vet ingenting alls. ... Deras kärlek och deras hat och deras svartsjuka [alla känslor de hade när de levde] har redan förgåtts.” (Predikaren 9:5, 6) Bibeln lär alltså att de döda verkligen är döda. De kan inte tänka, handla eller ens tillbe Gud. I Psalm 115:17 sägs det: ”De döda lovprisar inte Jah [Gud], nej, ingen av dem som har farit ner i det tysta.”

Kan spiritistiska medier ibland nämna detaljer som stämmer?

”Skall man vända sig till de döda till förmån för de levande?” (Jesaja 8:19)

VAD MÄNNISKOR SÄGER

En del menar att medier kan berätta om saker som bara den döde och hans nära vänner eller familj skulle kunna känna till.

VAD BIBELN SÄGER

kapitel 28 i 1 Samuelsboken berättas det om en kung som hette Saul och som gick emot Guds förbud att rådfråga spiritistiska medier. Han gick till ett kvinnligt medium som menade att hon kunde tala med den avlidne gudsmannen Samuel. Men var det Samuel hon fick kontakt med? Nej! Egentligen rörde det sig om en bedragare, någon som föreställde den döde Samuel.

Den här bedragaren var en ond ande, en demon som samarbetade med ”lögnens fader”, Satan. (Johannes 8:44) Varför försöker demonerna få oss att tro att de döda lever vidare? Deras mål är att smutskasta Guds namn och hans ord, Bibeln. (2 Timoteus 3:16)

Betyder det här att det inte finns något hopp för dem som har dött? Nej, så är det inte. Bibeln lovar att det i framtiden ska bli en uppståndelse för dem som sover i döden. * (Johannes 11:11–13; Apostlagärningarna 24:15) Fram till dess är det skönt att veta att våra nära och kära som dött inte behöver lida.

^ § 16 Kapitel 7 i boken Vad lär Bibeln? har rubriken ”Ett verkligt hopp för dina nära och kära som har dött”.