Gå direkt till innehållet

Medicinska informationspaket

De nedladdningsbara dokumenten nedan innehåller information, hjälpmedel och stöd till sjukvårdspersonal som har ansvaret för vård av patienter som är Jehovas vittnen.

 

Stöd för Jehovas vittnen

Sjukhuskommittéer för Jehovas vittnen

Jehovas vittnen har ett internationellt nätverk till hjälp för läkare som behandlar Jehovas vittnen. Det här dokumentet tar upp de tjänster som erbjuds åt läkare och vårdpersonal.

Religiös och etisk hållning när det gäller medicinsk behandling och närbesläktade frågor

En översikt över Jehovas vittnens officiella hållning när det gäller läkarvård, användning av eget blod under behandlingar och fraktioner som utvunnits ur någon av blodets huvudkomponenter.

Evidensbaserad medicinsk information

En översikt över resurser som finns fritt tillgängliga på den här webbplatsen. Resurserna innefattar medicinska informationspaket för olika medicinska och kirurgiska specialiteter och information om hur man bokar en kostnadsfri presentation som hålls av erfarna lokala representanter.

Kliniska strategier

Kliniska strategier för att undvika blodtransfusion

En översikt över säkra och effektiva alternativ till blodtransfusioner vid operationer. Strategierna inbegriper olika åtgärder och tekniker under den perioperativa perioden.

Kliniska strategier för att undvika blodtransfusion inom obstetrik och gynekologi

Samlad information om strategier för att behandla patienter inom obstetrik och gynekologi utan blodtransfusion. Det här dokumentet kan användas för att underlätta förberedelserna för att förhindra eller hantera postpartumblödningar. Det innehåller länkar till hundratals referenser.

Kliniska strategier för att undvika blodtransfusion inom kirurgi

Information om blodbesparande metoder som, tillsammans med referenser på den här webbplatsen, kan användas för att förebygga allogena blodtransfusioner vid kirurgiska ingrepp. Det här dokumentet innehåller länkar till mer än 500 kollegialt granskade referenser.

Kliniska strategier för handläggning av akut gastrointestinal blödning och anemi utan blodtransfusion

En kort sammanfattning av kliniska strategier för handläggning av akuta blödningar i övre och nedre mag-tarmkanalen utan allogen blodtransfusion. Det här dokumentet innehåller länkar till mer än 500 pålitliga referenser från kollegialt granskad medicinsk litteratur.

Kliniska strategier för att undvika blodtransfusion till kritiskt sjuka patienter

Det här dokumentet sammanställer evidensbaserade strategier och uttalanden från experter om handläggning av kritiskt sjuka patienter utan allogen blodtransfusion. Dokumentet innehåller länkar till mer än 500 referenser från kollegialt granskad medicinsk litteratur.