Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Hur man får en lycklig familj

Visa engagemang i ditt äktenskap

Visa engagemang i ditt äktenskap

Hennes version: ”Jag hade under någon tid lagt märke till att min man, Michael, hade blivit kylig och likgiltig mot mig och inte engagerade sig i barnen. * Hans beteende ändrades strax efter det att vi hade fått Internet, och jag misstänkte att han tittade på pornografi på datorn. En kväll när barnen hade gått och lagt sig tog jag upp det här med honom, och han erkände att han hade gått in på pornografiska webbsidor. Jag blev sårad och upprörd. Jag kunde inte fatta att det var sant. Jag förlorade allt förtroende för honom. Och situationen blev inte bättre av att en arbetskamrat hade börjat visa intresse för mig.”

Hans version: ”För en tid sedan hittade min fru, Maria, en bild som fanns sparad i datorn och frågade mig hur den hade kommit dit. När jag erkände att jag brukade gå in på pornografiska webbsidor blev hon väldigt upprörd. Jag kände mig fruktansvärt skamsen och skyldig. Jag trodde att det här var slutet för vårt äktenskap.”

VAD tror du var problemet i Michaels och Marias förhållande? Du kanske tänker att det största problemet var att Michael tittade på pornografi. Men Michael kom att inse att det här egentligen var ett tecken på något mycket allvarligare – brist på engagemang i äktenskapet. * När Michael och Maria gifte sig såg de fram emot ett liv tillsammans i kärlek och glädje. Men som för så många andra par minskade med tiden deras engagemang i äktenskapet, och de verkade glida isär.

Tycker du att förhållandet mellan dig och din äktenskapspartner har försvagats med åren? Skulle du vilja vända på den trenden? För att kunna göra det behöver du veta svaren på tre frågor: Vad innebär det att visa engagemang i äktenskapet? Vad kan göra det svårt att visa sådant engagemang? Och vad kan du göra för att stärka ditt engagemang i äktenskapet?

Vad innebär det att visa engagemang?

Vad skulle du säga att det innebär att visa engagemang i äktenskapet? Många menar att det är förknippat med en viss pliktkänsla, att man tycker att det är viktigt att hålla fast vid sina äktenskapslöften. Ett par kan till exempel anstränga sig för att hålla ihop äktenskapet för sina barns skull eller för att de känner ett ansvar inför Gud, äktenskapets upphovsman. (1 Moseboken 2:22–24) Det här är verkligen goda skäl som kommer att hjälpa ett par att troget hålla fast vid varandra även när det uppstår problem. Men för att ett äktenskap skall bli lyckligt räcker det inte med att mannen och hustrun håller ihop av pliktkänsla.

Det var Jehova Guds vilja att äktenskapet skulle ge mannen och hustrun glädje och tillfredsställelse. Han ville att mannen skulle glädja sig ”tillsammans med ... [sin] hustru” och att kvinnan skulle älska sin man och känna att hennes man älskade henne som sin egen kropp. (Ordspråksboken 5:18; Efesierna 5:28) För att det skall bli ett sådant förhållande mellan mannen och hustrun måste de lära sig att lita på varandra. Och det är lika viktigt att de utvecklar en livslång vänskap. När mannen och kvinnan vinner varandras förtroende och anstränger sig för att bli bästa vänner blir deras engagemang i äktenskapet starkare. De får ett mycket nära förhållande. Bibeln beskriver det som att de blir ”ett kött”. (Matteus 19:5)

Engagemang skulle därför kunna liknas vid murbruket som fogar samman tegelstenarna i ett stabilt hus. Murbruk består av en blandning av bland annat sand, murcement och vatten. Likaså utgör engagemang en kombination av sådana faktorer som plikt, förtroende och vänskap. Vad skulle då kunna försvaga ett förhållande?

Varför kan det vara svårt?

Engagemang kräver att man anstränger sig och är villig att göra uppoffringar. Du måste kanske avstå från sådant som du själv föredrar för att göra din partner till viljes. Men tanken att sätta någon annans intressen framför sina egna – att ge utan att fråga: Vad får jag ut av det här? – känns främmande för många. En del skulle aldrig kunna tänka sig att göra det. Men fråga dig själv: Hur många själviska människor känner jag som har ett lyckligt äktenskap? Troligen ganska få, om ens några. Varför är det så? En självisk människa kommer troligtvis inte att visa så stort engagemang i äktenskapet, särskilt inte om han eller hon inte omedelbart får ut något av sina eventuella uppoffringar. Utan verkligt engagemang kommer känslorna att svalna, hur starka de än var från början.

Bibeln framhåller att det krävs engagemang av dem som är gifta. Den säger att ”den gifte mannen bekymrar sig om det som hör världen till, hur han skall vinna sin hustrus godkännande”, och att ”den gifta kvinnan bekymrar sig om det som hör världen till, hur hon skall vinna sin mans godkännande”. (1 Korinthierna 7:33, 34) Tyvärr händer det att även par som vanligtvis är osjälviska brister i att visa förståelse för sin äktenskapspartners känslor och inte visar uppskattning av de uppoffringar som han eller hon gör. När mannen och hustrun inte visar varandra uppskattning är det mycket troligt att deras äktenskap kommer att ge dem större ”vedermöda i köttet” än det annars skulle göra. (1 Korinthierna 7:28)

Om ditt äktenskap skall överleva i tider av motgång och stärkas i tider av medgång, är det viktigt att du betraktar det som något som skall bestå. Hur kan du utveckla en sådan inställning, och vad kan du göra för att hjälpa din partner att troget hålla fast vid dig?

Hur du kan stärka ditt engagemang

Det är viktigt att du ödmjukt tillämpar råden i Guds ord, Bibeln. Det kommer att vara ”till nytta för dig” och för din äktenskapspartner. (Jesaja 48:17) Vi skall nu se på två praktiska förslag.

Använd tid tillsammans med din partner

1. Prioritera ditt äktenskap.

Aposteln Paulus skrev: ”Skaffa er visshet i fråga om de viktigare tingen.” (Filipperna 1:10) Det har stor betydelse för Gud hur mannen och hustrun behandlar varandra. En man som ärar sin hustru kommer att bli ärad av Gud. Och en kvinna som respekterar sin man har ”stort värde i Guds ögon”. (1 Petrus 3:1–4, 7)

Hur viktigt är äktenskapet för dig? Ju viktigare något är för en person, desto mer tid kommer han troligtvis att lägga ner på det. Fråga dig själv: Hur mycket tid använde jag tillsammans med min partner den senaste månaden? Har jag gjort något särskilt för att visa att han eller hon fortfarande är min närmaste vän? Om du har haft mycket lite eller ingen tid alls för din partner, kanske han eller hon har svårt att tro att äktenskapet verkligen är viktigt för dig.

Tycker din partner att du visar engagemang i äktenskapet? Hur kan du få reda på det?

PRÖVA DET HÄR: Skriv ner följande fem saker på ett papper: pengar, arbete, äktenskap, nöjen och vänner. Numrera dem sedan i den ordning som du tror att din äktenskapspartner prioriterar dem. Be din partner göra en likadan lista som gäller dig. När ni är klara, byt då listor med varandra. Om din partner tycker att du inte lägger ner tillräckligt med tid och energi i äktenskapet, resonera då om vad du skulle kunna göra för att ändra på det så att ert förhållande kan stärkas. Fråga också dig själv: Vad kan jag göra för att visa större intresse för sådant som är viktigt för min partner?

Otrohet börjar i hjärtat

2. Håll dig borta från allt som kan leda till otrohet.

Jesus Kristus sade att ”var och en som håller i med att se på en kvinna, så att han grips av begär till henne, redan har begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta”. (Matteus 5:28) När någon har sexuellt umgänge utanför äktenskapet skadas förhållandet allvarligt. Och enligt Bibeln utgör det en giltig skilsmässogrund. (Matteus 5:32) Men som Jesu ord här ovan visar kan ett orätt begär finnas i någons hjärta långt innan han faktiskt begår äktenskapsbrott. Att nära ett sådant orätt begär är i sig självt ett svekfullt beteende.

Om du skall kunna bevara ett starkt engagemang i äktenskapet, lova då högtidligt dig själv att inte titta på pornografi. Tvärtemot vad många säger är pornografi som ett gift för äktenskapet. Lägg märke till hur en hustru beskriver hur hon känner det när hennes man tittar på pornografi: ”Min man säger att det ger krydda åt vårt kärleksliv. Men det får mig att känna mig värdelös, att jag inte räcker till åt honom. Jag gråter mig till sömns medan han tittar på pornografi.” Tycker du att den här mannen stärker sitt engagemang i äktenskapet, eller försvagar han det? Gör han det lättare för sin hustru att troget hålla fast vid honom? Behandlar han henne som sin närmaste vän?

Den trogne mannen Job visade att han ville vara trogen mot sin hustru och mot Gud genom att sluta ”ett förbund med ... [sina] ögon”. Han var besluten att inte ”fästa ... [sin] blick på en jungfru”. (Job 31:1) Hur kan du efterlikna Job?

Förutom att du håller dig borta från pornografi behöver du skydda ditt hjärta från att få otillbörliga känslor för någon av det motsatta könet. Det är sant att många menar att det inte skadar att flörta lite. Men Guds ord säger varnande: ”Hjärtat är mera förrädiskt än något annat, och det är desperat. Vem kan känna det?” (Jeremia 17:9) Har ditt hjärta lurat dig? Fråga dig själv: Vem är jag mest uppmärksam mot – min äktenskapspartner eller någon annan av det motsatta könet? Vem är den första jag berättar en glad nyhet för – min äktenskapspartner eller någon annan? Hur skulle jag reagera om min partner bad mig begränsa min kontakt med en viss person? Skulle jag bli stött, eller skulle jag vara villig att göra den förändringen?

PRÖVA DET HÄR: Om du märker att du känner dig dragen till någon annan än din äktenskapspartner, ha då inte mer kontakt med den personen än vad som är nödvändigt och se till att alltid uppträda affärsmässigt. Fundera inte över på vilka sätt du tycker den personen är bättre än din äktenskapspartner. Tänk i stället på de goda egenskaper din partner har. (Ordspråksboken 31:29) Påminn dig vad det var som gjorde att du blev kär i honom eller henne. Fråga dig själv: Finns de egenskaperna inte kvar längre, eller kan det vara så att jag har blivit blind för dem?

Ta initiativet

Michael och Maria, som citerades i inledningen, bestämde sig för att be om råd för att lösa sina problem. Att söka råd är förstås bara ett första steg i rätt riktning. Men genom att Michael och Maria var villiga att erkänna sina problem och söka hjälp visade de att de ville hålla ihop äktenskapet och anstränga sig hårt för att få det att fungera.

Vare sig förhållandet mellan dig och din partner är stabilt eller spänt behöver din partner få veta att du verkligen vill få äktenskapet att fungera. Gör allt du rimligtvis kan för att övertyga din partner om det. Är du villig att göra det?

^ § 3 Namnen är utbytta.

^ § 5 Även om det här exemplet gäller en man, visar även en kvinna som tittar på pornografi brist på engagemang i äktenskapet.

FRÅGA DIG SJÄLV:

  • Vad skulle jag kunna ändra på för att få mer tid tillsammans med min äktenskapspartner?

  • Vad skulle jag kunna göra för att försäkra min partner om att äktenskapet är viktigt för mig?