Gå direkt till innehållet

Splittrar eller stärker Jehovas vittnen familjer?

Splittrar eller stärker Jehovas vittnen familjer?

 Som Jehovas vittnen arbetar vi för att stärka både våra egna och andras familjer. Vi respekterar Gud som den som har skapat familjeanordningen. (1 Moseboken 2:21–24; Efesierna 3:14, 15) Genom Bibeln lär han ut principer som hjälper människor över hela världen att få starka och lyckliga äktenskap.

Vad Jehovas vittnen gör för att stärka familjen

 Vi gör vårt bästa för att följa råden i Bibeln, eftersom det hjälper oss att bli bättre äkta män, hustrur och föräldrar. (Ordspråksboken 31:10–31; Efesierna 5:22–6:4; 1 Timoteus 5:8) Den visa vägledningen i Bibeln är också till hjälp för religiöst delade familjer. (1 Petrus 3:1, 2) Så här säger några som inte är Jehovas vittnen men som är gifta med någon som har blivit ett vittne:

  •   ”Under våra sex första år som gifta bråkade vi ofta och kände oss otroligt frustrerade. Men när Ivete blev ett Jehovas vittne blev hon mer kärleksfull och tålmodig. De förändringar hon gjorde räddade vårt äktenskap.” (Clauir från Brasilien)

  •   ”Jag tyckte inte alls om att min man, Chansa, började studera Bibeln tillsammans med Jehovas vittnen, för jag trodde att de splittrar familjer. Men med tiden har jag insett att Bibeln faktiskt har stärkt vårt äktenskap.” (Agness från Zambia)

 I vårt förkunnararbete visar vi våra medmänniskor hur Bibelns vägledning kan hjälpa dem att

Blir det problem i äktenskapet om den ena partnern blir ett Jehovas vittne?

 Ja, ibland blir det tyvärr det. Enligt en rapport som publicerades 1998 av marknadsundersökningsföretaget Sofres fick vart 20:e äktenskap där den ena partnern är ett Jehovas vittne allvarliga problem när han eller hon blev ett vittne.

 Jesus förutsade att hans efterföljare ibland skulle få problem i familjen. (Matteus 10:32–36) Historikern Will Durant skriver att kristendomen under romarriket ”blev anklagad för att upplösa familjen” a, och en del Jehovas vittnen anklagas för samma sak i vår tid. Men är det verkligen vittnena som orsakar problemen?

Europadomstolen.

 När anklagelsen att Jehovas vittnen splittrar familjer togs upp i Europadomstolen, konstaterade domstolen att det ofta är de familjemedlemmar som inte är Jehovas vittnen som orsakar konflikterna genom att vägra ”acceptera och respektera sina religiösa släktingars frihet att ge uttryck för och utöva sin religion”. Domstolen tillade: ”Den här situationen är vanlig i alla religiöst delade äktenskap, och Jehovas vittnen är inget undantag.” b Men när Jehovas vittnen möter religiös intolerans försöker de ändå följa Bibelns råd: ”Återgälda ingen med ont för ont. ... Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er.” (Romarna 12:17, 18)

Varför Jehovas vittnen undviker att gifta sig med personer som inte är vittnen

 Jehovas vittnen följer Bibelns anvisning om att bara gifta sig ”i Herren”, dvs. med en medtroende. (1 Korinthierna 7:39) Den här bibliska befallningen har visat sig vara mycket praktisk. I en artikel från 2010 i tidskriften Journal of Marriage and Family sades det att kvaliteten på förhållandena ofta var högre hos ”par som tillhör samma religion och har samma religiösa vanor och uppfattningar”. c

 Men Jehovas vittnen uppmuntrar inte medtillbedjare att skilja sig om de har en äktenskapspartner som inte är ett vittne. Bibeln säger: ”Om någon broder har en icke troende hustru och hon är med på att bo tillsammans med honom, får han inte överge henne; och om en kvinna har en icke troende man och han är med på att bo tillsammans med henne, får hon inte överge sin man.” (1 Korinthierna 7:12, 13) Jehovas vittnen följer den här uppmaningen.

a Se Caesar and Christ, sidan 647.

b Se domen i fallet Jehovas vittnen i Moskva med flera mot Ryssland, sidan 26, 27, paragraf 111.

c Se Journal of Marriage and Family, årgång 72, nummer 4 (augusti 2010), sidan 963.