Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

 Hur man kan få en lycklig familj

Ett bra första år som nygifta

Ett bra första år som nygifta

Han säger: ”Jag trodde aldrig att vi var så olika! Jag vill gå upp tidigt på morgnarna, men hon vill vara uppe sent på kvällarna. Och hennes skiftande humör gjorde mig helt ställd. Och en annan sak är att hon blir så kritisk när jag lagar mat, särskilt när jag torkar mig på kökshandduken.”

Hon säger: ”Min man är ganska tystlåten. Men i min familj var det helt annorlunda. Vi pratade massor, särskilt när vi åt. Och när min man lagar mat torkar han både händerna och disken på samma handduk! Det irriterar mig. Varför är män så svåra att förstå sig på? Hur får folk sina äktenskap att fungera?”

OM DU är nygift kanske du har upplevt liknande situationer. Verkar det som att din man eller hustru plötsligt har fått fel och brister som inte fanns när ni sällskapade? Hur kan man minska ”vardagliga problem som de gifta får”? (1 Korinthierna 7:28, Today’s English Version)

Tro inte att ni blir äktenskapsexperter så fort ni har sagt ja till varandra. Ni kanske utvecklade er sociala kompetens när ni var ogifta, och ni kanske förbättrade den ännu mer när ni sällskapade. Men nya sidor av livet i ett äktenskap kommer att ställa nya krav på er sociala kompetens. Kommer ni att göra misstag? Definitivt. Kan ni utveckla de förmågor som krävs? Absolut!

Oavsett vad man vill förbättra så är det en fördel att rådgöra med någon som är expert på området och sedan tillämpa de råd man får. Den främste experten på äktenskap är Jehova Gud. Det är trots allt Jehova som skapade människor med en önskan att gifta sig. (1 Moseboken 2:22–24) Därför kan hans ord, Bibeln, hjälpa alla nygifta att klara av svårigheterna som dyker upp och utveckla de förmågor de behöver för att få ett lyckligt äktenskap.

MÅLSÄTTNING 1. LÄR ER ATT PLANERA OCH RESONERA

Vad är utmaningen?

Keiji, * en man som bor i Japan, glömde ibland att hans beslut påverkade  hans hustru. ”Jag kunde tacka ja till en inbjudan utan att fråga min fru först”, säger han. ”Sedan kanske jag förstod att det inte var så lätt för henne att hålla det jag hade lovat.” Allen, som bor i Australien, säger: ”Jag tyckte det var omanligt att fråga min fru om olika saker.” Hans inställning var färgad av hans bakgrund. Det var ungefär likadant för Dianne, som bor i Storbritannien. Hon säger: ”Jag var van att fråga min familj om råd. Så i början brukade jag fråga dem, i stället för min man, när jag skulle fatta olika beslut.”

Vad kan ni göra?

Kom ihåg att Jehova Gud betraktar ett gift par som ”ett kött”. (Matteus 19:3–6) I hans ögon finns det ingen mänsklig relation som är viktigare än den mellan en man och hans hustru. För att bevara ett starkt äktenskapsband är det helt nödvändigt med god kommunikation.

En man och en hustru kan lära sig mycket genom att tänka på hur Jehova Gud kommunicerade med Abraham. Läs hur de samtalade i Första Moseboken 18:17–33. Lägg märke till att Gud visade Abraham respekt på tre olika sätt. 1) Jehova berättade vad han tänkte göra. 2) Han lyssnade medan Abraham förklarade hur han kände det. 3) Sedan försökte Jehova i möjligaste mån tillmötesgå Abraham. Hur kan du följa samma mönster när du resonerar med din man eller hustru? Vad ska man tänka på när man tar upp något som påverkar den andre?

PRÖVA DET HÄR: 1) Förklara hur du skulle vilja göra, men lägg fram det som ett förslag, inte som en färdig lösning eller som ett ultimatum. 2) Be din respektive säga sin mening och var öppen för förslag. 3) Låt din ”resonlighet bli känd” genom att tillmötesgå din man eller hustru så långt det är möjligt. (Filipperna 4:5)

MÅLSÄTTNING 2. LÄR ER ATT VARA TAKTFULLA

Vad är utmaningen?

Beroende på din uppväxtmiljö kanske du är van att säga precis vad du tycker och tänker utan omsvep, rentav lite burdust. Liam, som kommer från ett land i Europa, säger: ”Där jag kommer ifrån kan folk vara ganska taktlösa. Mitt klumpiga sätt att uttrycka mig gjorde ofta min fru upprörd. Jag behövde bli mer taktfull.”

Vad kan ni göra?

Utgå inte ifrån att din man eller hustru tycker om att du använder samma  ton som du är van vid hemifrån. (Filipperna 2:3, 4) Rådet som Paulus gav en missionär är bra även för nygifta. Han skrev: ”En Herrens slav bör inte strida, utan bör vara mild och vänlig.” Det grekiska ord som har översatts med ”mild och vänlig” kan också återges med ”taktfull”. (2 Timoteus 2:24, fotnoten) Om man är taktfull inser man hur man ska hantera en situation utan att genera eller såra någon.

PRÖVA DET HÄR: När du blir irriterad kan du låtsas att du pratar med en god vän eller en arbetsgivare i stället för med din man eller hustru. Skulle du uttrycka dig på samma sätt då? Vilka anledningar har du att uttrycka dig ännu mer respektfullt och taktfullt till din äktenskapspartner än till en kompis eller arbetsgivare? (Kolosserna 4:6)

MÅLSÄTTNING 3. LÄR ER ATT TRIVAS I ERA NYA ROLLER

Vad är utmaningen?

En nygift man kanske är osmidig när han utövar sitt ledarskap, och hustrun kanske är ovan att ge förslag på ett taktfullt sätt. Antonio i Italien säger: ”Min far frågade nästan aldrig min mor om råd i frågor som gällde familjen. Så i början styrde och ställde jag som om jag var kung i familjen.” Debbie i Kanada säger: ”Jag krävde att min man skulle vara mer skötsam. Men min bossiga stil gjorde honom bara ännu mer envis.”

Hur kan mannen hantera situationen?

En del män blandar ihop det som Bibeln säger om hustruns underordnande med Bibelns uppmaning att barn ska vara lydiga mot sina föräldrar. (Kolosserna 3:20; 1 Petrus 3:1) Men Bibeln säger att en man ska ”hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött”. Bibeln säger aldrig något liknande om en förälder och ett barn. (Matteus 19:5) Jehova beskriver en hustru som ett komplement, eller en motsvarighet, till sin man. (1 Moseboken 2:18) Han beskriver aldrig ett barn som ett komplement eller en motsvarighet till en förälder.  Vad tror du: Om en man behandlar sin hustru som ett barn, visar han då respekt för äktenskapsanordningen?

Faktum är att Guds ord uppmanar dig att behandla din hustru på samma sätt som Jesus behandlar den kristna församlingen. Det blir lättare för din hustru att se dig som familjens huvud om du 1) inte förväntar att hon på en gång och helt perfekt ska visa att hon underordnar sig och om du 2) visar att du älskar henne som din egen kropp också när ni upplever motgångar. (Efesierna 5:25–29)

Hur kan hustrun hantera situationen?

Visa att du ser din man som Guds förordnade familjeöverhuvud. (1 Korinthierna 11:3) Om du respekterar din man ger du ära åt Gud. Om du inte vill låta din man ta ledningen avslöjar du vilken inställning du har till honom, men också till Gud och hans normer. (Kolosserna 3:18)

När ni har något att diskutera som känns svårt så är det bättre om du koncentrerar dig på själva problemet och inte på din mans personlighet. Vi kan ta ett exempel från Bibeln. Drottning Ester ville att hennes man, kung Ahasveros, skulle ta itu med en orättvisa. I stället för att anklaga honom uttryckte hon sig taktfullt. Kungen lyssnade till hennes förslag, och så småningom rättade han till saken. (Ester 7:1–4; 8:3–8) Din man kommer säkert att älska dig ännu mer om du 1) ger honom tid att växa in i rollen som familjens huvud och om du 2) visar att du respekterar honom, även när han gör misstag. (Efesierna 5:33)

PRÖVA DET HÄR: Du kanske ser en lång lista framför dig på allt du tycker att din man eller hustru ska ändra på, men i stället kan du tänka ut en lista på sådant du själv behöver ändra på. Äkta män: När du gör din hustru irriterad genom att inte hantera ditt ledarskap på rätt sätt kan du fråga henne vad du kan förbättra. Skriv ner hennes förslag. Hustrur: Om din man inte tycker att du respekterar honom, fråga då vad du kan göra annorlunda och försök tänka på det i fortsättningen.

Ha rimliga förväntningar på varandra

Att få ett lyckligt och harmoniskt äktenskap är som att lära sig cykla. Det kan vara svårt att hitta balansen i början. På samma sätt måste man räkna med att göra en del jobbiga misstag i äktenskapet innan man lär sig hur man kan hantera olika situationer.

Bevara ert sinne för humor. Ni måste ta varandras känslor på allvar, men det är viktigt att ni kan skratta åt era egna misstag. Ta vara på tillfällena att göra din man eller hustru glad, särskilt under det första året. (5 Moseboken 24:5) Och främst av allt, låt Guds ord vägleda er i äktenskapet. Om ni gör det kommer ert äktenskap bara att bli bättre med åren.

^ § 9 En del av namnen har blivit ändrade.

FRÅGA DIG SJÄLV ...

  • Anförtror jag mig åt min man eller hustru, eller pratar jag hellre med andra?

  • Vad har jag gjort de senaste 24 timmarna för att visa att jag älskar och respekterar min äktenskapspartner?