Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Hur man får en lycklig familj

Att komma överens om pengar

Att komma överens om pengar

Hans version: ”Jag tycker att Laura, min fru, * gör av med pengar på det som är onödigt – i varje fall tycker jag att det är sådant som vi inte behöver. Och det verkar omöjligt för henne att spara! Därför blir det verkligen problem när vi får oväntade utgifter. Som jag ofta har sagt – om min fru har pengar så gör hon av med dem.”

Hennes version: ”Jag kanske inte är den bästa på att spara, men min man har inte en aning om vad saker och ting kostar – mat och andra hushållsutgifter och saker till hemmet – och det är jag som är hemma mest. Jag vet vad vi behöver, och jag köper det även om det leder till ännu en ’diskussion’ om pengar.”

ETT av de ämnen som det kan vara svårast för gifta par att resonera lugnt och sansat om är pengar. Det är inte konstigt att pengar ofta anges som den vanligaste orsaken till att äkta par grälar.

Gifta par som har en obalanserad syn på pengar får ofta uppleva stress och konflikter. De skadar sig känslomässigt men också andligt. (1 Timoteus 6:9, 10) Om föräldrar inte kan resonera om pengar eller hålla sig till en budget kanske de måste arbeta mer. De får då inte tid att ge sina barn och varandra det känslomässiga och andliga stöd som de behöver. Deras barn får också en obalanserad syn på pengar.

Bibeln erkänner att ”pengar är till skydd”. (Predikaren 7:12) Men pengar kommer bara att skydda ditt äktenskap och din familj om du lär dig att ha kontroll över pengarna och dessutom att samtala med din äktenskapspartner om dem. * Att man resonerar om pengar behöver inte leda till splittring. Det kan tvärtom stärka äktenskapsbanden.

Men varför kan pengar orsaka så många problem i ett äktenskap? Och hur gör man för att samtal om pengar ska bli konstruktiva och inte leda till gräl?

Vad kan orsaka problem?

Ofta handlar oenighet om pengar egentligen inte om inkomster och utgifter utan om förtroende och oro. Om en man till exempel kräver att hans hustru ska redovisa för varenda krona hon handlat för, kanske det visar att han inte litar på att hon kan sköta familjens ekonomi. Och om en hustru klagar över att hennes man inte sparar tillräckligt, kanske hon egentligen menar att hon är orolig för att något ska hända i framtiden som gör att familjen får ekonomiska problem.

En annan orsak till problem kan vara att man har olika bakgrund. ”Min fru har växt upp i en familj där pengarna sköttes förståndigt”, säger Matthew, som har varit gift i åtta år. ”Hon känner inte alls samma oro som jag. Min pappa var alkoholist och kedjerökare och var arbetslös under långa perioder. Vi fick ofta vara utan sådant som vi behövde, och jag utvecklade en djup rädsla för att bli skuldsatt. Det gör att jag ibland är orimligt hård mot min fru när det gäller pengar.” Oavsett vad som är orsaken till det spända förhållandet kan du fråga dig: Vad kan jag göra för att pengarna ska vara till en hjälp i mitt äktenskap och inte en orsak till problem?

Vad är viktigast för er – pengarna eller ert äktenskap?

Fyra sätt att lyckas

Bibeln är inte en handbok i ekonomi. Men den innehåller praktiska råd som kan hjälpa ett par att undvika ekonomiska problem. Varför inte ta dig tid att begrunda Bibelns råd och pröva följande förslag?

1. Lär er att samtala lugnt och sansat om pengar.

”Hos dem som rådgör med varandra finns vishet.” (Ordspråksboken 13:10) Din bakgrund kanske gör att du tycker att det är svårt att tala med andra om pengar, särskilt din äktenskapspartner. I så fall är det ändå vist och förståndigt att lära sig samtala om det här viktiga ämnet. Varför inte berätta för din man eller hustru hur du tror att du har påverkats av dina föräldrars inställning till pengar? Försök också förstå hur din äktenskapspartners bakgrund har påverkat hans eller hennes inställning.

Ni behöver inte vänta med att tala om pengar tills det uppstår problem. En av Bibelns skribenter ställde frågan: ”Vandrar två tillsammans utan att de har träffats enligt överenskommelse?” (Amos 3:3) Hur kan man tillämpa den här principen? Om ni kommer överens om en tid då ni talar om ekonomiska frågor minskar risken för att ni blir osams på grund av missförstånd.

PRÖVA DET HÄR: Bestäm en särskild tid då ni resonerar om familjens ekonomi. Ni kanske kan välja den första dagen i varje månad eller en bestämd dag varje vecka. Ha ett kort samtal, omkring 15 minuter eller kortare. Välj en tid då det är troligt att ni båda känner er avslappnade. Kom överens om att aldrig tala om pengar i vissa situationer, till exempel när ni äter eller kopplar av tillsammans med barnen.

2. Kom överens om hur ni ska se på era inkomster.

”Ta ledningen i att bevisa varandra ära.” (Romarna 12:10) Om du är den ende som har en inkomst kan du visa din äktenskapspartner ära genom att inte betrakta din lön som dina egna pengar utan som familjens. (1 Timoteus 5:8)

Om både du och din äktenskapspartner har en inkomst kan ni ära varandra genom att berätta vad ni tjänar och vilka större utgifter ni använder pengarna till. Om du döljer något av det för din äktenskapspartner kan det undergräva hans eller hennes förtroende för dig och skada ert förhållande. Därmed inte sagt att du måste rådgöra med din partner varenda gång du ska använda en mindre summa pengar. Men om du resonerar med din man eller hustru inför ett större köp visar du att du bryr dig om vad han eller hon tycker.

PRÖVA DET HÄR: Kom överens om en summa som ni kan använda utan att behöva fråga varandra, det kan till exempel vara 200 kronor, 2 000 kronor eller någon annan summa. Tala alltid med din partner innan du använder en summa som är större än den.

3. Skriv ner era planer.

”Om du gör upp planer och arbetar hårt kommer du att ha ett överflöd.” (Ordspråksboken 21:5, Contemporary English Version) Ett sätt att planera för framtiden och undvika att slösa bort det man fått ihop genom sitt hårda arbete är att göra upp en familjebudget. Nina, som har varit gift i fem år, säger: ”När man ser sina inkomster och utgifter nerskrivna på papper får man sig en riktig tankeställare. Det är svårt att blunda för fakta.”

Att göra upp en budget behöver inte vara så komplicerat. Darren, som har varit gift i 26 år och är pappa till två pojkar, berättar: ”Till att börja med använde vi ett system med kuvert. Vi lade de pengar som kunde användas under veckan i olika kuvert. Vi hade till exempel kuvert där vi lade pengar till mat, nöjen och hårklippning. Om pengarna i ett kuvert tog slut lånade vi ur ett annat, men vi såg alltid till att ’betala tillbaka’ pengarna i det kuvertet så snart vi bara kunde.” Om du sällan använder kontanter utan betalar med bankkort eller via Internet är det särskilt viktigt att du planerar och håller reda på vart pengarna tar vägen.

PRÖVA DET HÄR: Skriv ner alla era fasta utgifter. Kom överens om hur mycket av lönen som ni ska spara. Anteckna också de kostnader som varierar, till exempel för mat, el och telefon. Håll sedan reda på hur mycket ni gör av med under några månader. Ändra er livsstil om det behövs så att ni inte drar på er skulder.

4. Kom överens om vem som ska göra vad.

”Bättre två än en, eftersom de får mer utfört genom att samarbeta.” (Predikaren 4:9, 10, New Century Version) I en del familjer är det mannen som sköter ekonomin och i andra är det hustrun som gör det. (Ordspråksboken 31:10–28) Men många par väljer att dela på ansvaret. ”Min fru håller reda på räkningarna och betalar mindre utgifter”, säger Mario, som har varit gift i 21 år. ”Jag tar hand om skatter, avbetalningar och hyra. Vi håller varandra informerade och samarbetar.” Vilken metod ni än använder så är det viktigaste att ni arbetar tillsammans som ett team.

PRÖVA DET HÄR: Tänk över vilka starka och svaga sidor ni har och kom sedan överens om vad var och en ska ta ansvar för. Efter några månader kan ni se hur det har fungerat. Var villiga att göra förändringar. För att ni ska få större förståelse för det som er äktenskapspartner brukar göra, till exempel betala räkningar eller handla, kanske ni kan byta uppgifter med varandra ibland.

Vad era samtal om pengar visar

Samtal om pengar behöver inte leda till att kärleken kvävs. Det märkte Leah, som har varit gift i fem år. Hon berättar: ”Min man och jag har lärt oss att resonera om pengar på ett ärligt och uppriktigt sätt. Det har gjort att vi samarbetar som ett team, och vår kärlek har vuxit.”

När gifta par resonerar om hur de vill använda sina pengar delar de sina förhoppningar och drömmar med varandra och visar att de är engagerade i äktenskapet. Genom att rådgöra före större inköp visar de respekt för varandras uppfattningar och känslor. När båda tillåter varandra att använda en viss summa utan att fråga först visar de att de litar på varandra. Allt detta bidrar till ett verkligt kärleksfullt förhållande. Och visst är det något som är värt mycket mer än pengar?

^ § 3 Namnen är utbytta.

^ § 7 Bibeln säger att ”en man är sin hustrus huvud”. Det innebär att han har huvudansvaret för hur familjens pengar används men också att han måste behandla sin hustru på ett kärleksfullt och osjälviskt sätt. (Efesierna 5:23, 25)

FRÅGA DIG SJÄLV:

  • När talade jag och min äktenskapspartner lugnt och sansat om pengar senast?

  • Vad kan jag säga och göra för att visa uppskattning för vad min äktenskapspartner gör för familjens ekonomi?