Matteusevangeliet 10:1–42

10  Jesus samlade sina 12 lärjungar och gav dem makt att driva ut orena andar+ och bota alla slags sjukdomar och krämpor.  Det här är namnen på de 12 apostlarna:+ Simon, som kallas Petrus,+ och hans bror Andreas,+ Jakob och hans bror Johannes,+ som var Sebedẹus söner,  Filippus och Bartolomẹus,+ Tomas+ och skatteindrivaren Matteus,+ Jakob, som var Alfeus son, och Taddeus,  Simon den nitiske och Judas Iskariot, som längre fram förrådde honom.+  Dessa 12 sände Jesus ut, och han gav dem följande instruktioner:+ ”Gå inte till folk från nationerna eller till någon samarisk stad,+  utan gå bara till de förlorade fåren bland Israels folk.+  Där ni går, predika och säg: ’Himmelriket har kommit nära.’+  Bota sjuka,+ väck upp döda, gör spetälska friska, driv ut demoner. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva.+  Skaffa inte guld, silver eller koppar att ha i era bälten,+ 10  inte heller en matpåse för färden eller extra kläder* eller sandaler eller en stav,+ för arbetaren är värd sin mat.+ 11  När ni kommer till en stad eller by ska ni leta efter någon som är värdig att ta emot budskapet och bo hos honom tills ni går vidare.+ 12  När ni kommer in i ett hus, så önska hushållet frid. 13  Om de lyssnar på er ska de få den frid ni önskar dem,+ men om de inte vill lyssna ska friden vända tillbaka till er. 14  Om de inte tar emot er eller lyssnar på er ska ni lämna det huset eller den staden och skaka av dammet från era fötter.+ 15  Det kommer faktiskt att bli lättare för Sodom och Gomorra+ på domens dag än för den staden. 16  Jag sänder ut er som får bland vargar.+ Så var försiktiga som ormar och oskyldiga som duvor.+ 17  Var på er vakt, för människor kommer att utlämna er åt lokala domstolar+ och prygla* er+ i sina synagogor.+ 18  Ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar+ för min skull, och ni ska vittna för dem och för folk från nationerna.+ 19  Men var inte oroliga för vad ni ska säga när ni råkar ut för detta. Ni ska få hjälp att uttrycka er när den stunden kommer.+ 20  Det är ju inte bara ni som talar, utan det är er Fars ande som talar genom er.+ 21  Dessutom ska en man sända sin egen bror i döden, och en far sitt barn. Och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och få dem dödade.+ 22  Ni ska bli hatade av alla på grund av mitt namn,+ men den som håller ut till slutet ska bli räddad.+ 23  När ni blir förföljda i en stad ska ni fly till nästa.+ Jag säger er: Ni kommer aldrig att hinna igenom Israels städer förrän Människosonen kommer. 24  En elev är inte större än sin lärare, och en tjänare är inte större än sin herre.+ 25  En elev kan inte förvänta att bli bättre behandlad än sin lärare, inte heller blir tjänaren bättre behandlad än sin herre.*+ Om människor kallar husets herre för Beelsebub,+ kan då hans tjänare förvänta sig något bättre? 26  Så var inte rädda för dem, för det finns inget dolt som inte ska uppdagas och inget hemligt som inte ska avslöjas.+ 27  Det jag säger till er i mörkret, säg det i ljuset. Och det jag viskar* i ert öra, predika det från hustaken.+ 28  Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen.+ Var i stället rädda för honom som kan utplåna både kropp och själ i Gehẹnna.+ 29  Vad kostar två sparvar? Visst räcker det med ett litet mynt? Trots det faller inte* en enda sparv till marken utan att er Far vet om det.+ 30  Men på er har han till och med räknat alla huvudhåren.+ 31  Så var inte rädda! Ni är värda mer än många sparvar.+ 32  Den som erkänner mig inför människor+ ska jag erkänna inför min Far i himlen.+ 33  Men den som förnekar mig inför människor ska jag förneka inför min Far i himlen.+ 34  Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred, utan med svärd.+ 35  Jag har kommit för att skapa splittring och få en son att vända sig mot sin far, en dotter mot sin mor och en svärdotter mot sin svärmor.+ 36  Ja, en man ska få fiender i sin egen familj.* 37  Den som älskar sin far eller mor mer än mig förtjänar inte att vara min efterföljare, och den som älskar sin son eller dotter mer än mig förtjänar inte att vara min efterföljare.+ 38  Och den som inte vill bära sin tortyrpåle och följa mig förtjänar inte att vara min efterföljare.+ 39  Den som försöker rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull ska få tillbaka det.+ 40  Den som tar emot er tar också emot mig, och den som tar emot mig tar också emot honom som har sänt mig.+ 41  Den som tar emot en profet därför att det är en profet, han ska få en profets lön,+ och den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig man, han ska få en rättfärdig mans lön. 42  Och den som ger en enda bägare kallt vatten till en av dessa små därför att det är en lärjunge, han ska absolut inte gå miste om sin lön.”+

Fotnoter

Eller ”två klädnader”.
Eller ”gissla”. Se Ordförklaringar.
Ordagrant ”Det är tillräckligt för lärjungen att bli som sin lärare och för tjänaren att bli som sin herre”.
Ordagrant ”ni hör”.
Eller ”landar inte .⁠.⁠. på marken”.
Eller ”sitt eget hushåll”.

Studienoter

apostlarna: Eller ”utsända”. Det grekiska ordet apọstolos är avlett av verbet apostẹllō, som betyder ”sända”, ”sända i väg (ut)”. (Mt 10:5; Lu 11:49; 14:32) Grundbetydelsen framgår tydligt av Jesus uttalande i Joh 13:16, där det återges med ”den som är utsänd”.

Simon, som kallas Petrus: Petrus omnämns på följande fem sätt i Bibeln: 1) ”Simeon”, ett hebreiskt namn skrivet med grekiska bokstäver, 2) ”Simon”, ett grekiskt namn (både Simeon och Simon kommer från ett hebreiskt verb som betyder ”höra”, ”lyssna”), 3) ”Petrus” (ett grekiskt namn som betyder ”ett klippstycke” och som ingen annan har i Bibeln), 4) ”Kefas”, den semitiska motsvarigheten till Petrus (möjligen besläktat med det hebreiska kefịm [klippor], som förekommer i Job 30:6; Jer 4:29), och 5) det sammansatta namnet ”Simon Petrus”. (Apg 15:14; Joh 1:42; Mt 16:16)

skatteindrivarna: Många judar drev in skatt åt de romerska myndigheterna. Dessa judar föraktades av sina landsmän, inte bara för att de samarbetade med en avskydd främmande makt, utan också för att de krävde mer skatt än vad lagen föreskrev. Judar i allmänhet undvek skatteindrivare och ansåg att de inte var bättre än syndare och prostituerade. (Mt 11:19; 21:32.)

Levi: I parallellskildringen i Mt 9:9 kallas den här lärjungen Matteus. När Markus och Lukas omnämner honom som en före detta skatteindrivare använder de namnet Levi (Lu 5:27, 29), men när de hänvisar till honom i egenskap av apostel använder de namnet Matteus (Mk 3:18; Lu 6:15; Apg 1:13). Bibeln svarar inte på om Levi hade namnet Matteus redan innan han blev en av Jesus lärjungar. Markus är den ende av evangelieskribenterna som nämner att Matteus var Alfeus son. (Se studienot till Mk 3:18.)

Levi: I parallellskildringen i Mt 9:9 kallas denne lärjunge Matteus. När Markus och Lukas omtalar honom som en före detta skatteindrivare använder de namnet Levi (Mk 2:14), men när de omtalar honom som en av apostlarna använder de namnet Matteus (Mk 3:18; Lu 6:15; Apg 1:13). Bibeln säger inte om Levi hade namnet Matteus redan innan han blev en lärjunge till Jesus. (Se studienot till Mk 2:14.)

Jakob, som var son till Alfeus: Tydligtvis identisk med den lärjunge som kallas ”Jakob den lille” i Mk 15:40. Man menar att Alfeus är samme person som Klopas. (Joh 19:25) Om det stämmer var han gift med ”den andra Maria”. (Mt 27:56; 28:1; Mk 15:40; 16:1; Lu 24:10) Den Alfeus som nämns här är tydligtvis inte samma person som den Alfeus som nämns i Mk 2:14 och som var Levis far.

Bartolomeus: Betyder ”son till Tolmai”. Man menar att han är den ”Natanael” som Johannes nämner. (Joh 1:45, 46) En jämförelse av evangelierna visar att Matteus och Lukas kopplar samman Bartolomeus med Filippus på samma sätt som Johannes kopplar samman Natanael med Filippus. (Mt 10:3; Lu 6:14)

skatteindrivaren: Matteus var tidigare skatteindrivare, och i sitt evangelium nämner han ofta olika belopp. (Mt 17:27; 26:15; 27:3) Det märks att han är intresserad av siffror. Han delar upp Jesus släktregister i tre sektioner med 14 generationer i varje (Mt 1:1–17), nämner sju vädjanden i bönen Fader vår (Mt 6:9–13) och sju liknelser i Mt 13 samt använder uttrycket ”ni är illa ute” sju gånger i Mt 23:13–36. För information om uttrycket ”skatteindrivare”, se studienot till Mt 5:46.

Matteus: Också känd som Levi. (Se studienoter till Mk 2:14; Lu 5:27.)

Jakob, som var Alfeus son: Se studienot till Mk 3:18.

Taddeus: I listan över apostlar i Lu 6:16 och Apg 1:13 nämns inte namnet Taddeus. I stället nämns ”Judas, som var son till Jakob”. Man har därför dragit slutsatsen att Taddeus är ett annat namn på den apostel som Johannes kallar ”Judas (inte Judas Iskariot)”. (Joh 14:22) Det kan vara så att namnet Taddeus ibland används för att undvika förväxling med förrädaren Judas Iskariot.

den nitiske: Eller ”Kananaios”. Ett tillnamn som användes för att skilja aposteln Simon från aposteln Simon Petrus. (Mk 3:18) Man menar att detta tillnamn har hebreiskt eller arameiskt ursprung och betyder ”selot”, ”den ivrige”. Även Lukas omtalar denne Simon som ”den nitiske” (Lu 6:15; Apg 1:13), men använder då det grekiska ordet zēlōtẹ̄s, som också betyder ”selot”, ”den ivrige”. Det är möjligt att Simon tidigare hade tillhört seloterna, ett judiskt parti som var emot det romerska styret, men det kan också vara så att han fick detta tillnamn för att han var så ivrig och entusiastisk.

Iskariot: Betyder möjligen ”man från Kerijot”. Judas far, Simon, kallas också för Iskariot. (Joh 6:71) De flesta menar att detta betyder att Simon och Judas var från den judeiska byn Kerijot-Hesron. (Jos 15:25) I så fall var Judas den ende av de 12 apostlarna som var från Judeen, alla de övriga var från Galileen.

predika: Det grekiska ordet har grundbetydelsen ”förkunna som offentlig budbärare”. Det betonar sättet att förkunna: vanligen ett öppet, offentligt tillkännagivande, inte en predikan till en grupp.

himmelriket har kommit nära: Budskapet om en ny världsregering var temat för Jesus predikoarbete. (Mt 10:7; Mk 1:15) Johannes döparen började predika ett liknande budskap omkring sex månader före Jesus dop. (Mt 3:1, 2) Men när Jesus sa att himmelriket hade ”kommit nära” hade orden fått ytterligare en dimension, eftersom han, som var smord som den framtida kungen, nu var mitt ibland dem. Det sägs ingenstans att Jesus lärjungar fortsatte att predika att himmelriket hade ”kommit nära” efter Jesus död.

predika: Dvs. att öppet och offentligt tillkännage. (Se studienot till Mt 3:1.)

Himmelriket har kommit nära: Se studienot till Mt 4:17.

spetälska: Den form av spetälska som drabbade människor var en allvarlig hudsjukdom. När Bibeln talar om spetälska är det inte begränsat till den sjukdom som kallas så i dag. Alla som hade fått diagnosen spetälska var utstötta ur samhället så länge de var sjuka. (3Mo 13:2, fotnot, 45, 46; se Ordförklaringar under ”Spetälska”.)

spetälska: Se studienot till Mt 8:2 och Ordförklaringar under ”Spetälska”.

stanna där tills ni går vidare: Jesus gav instruktioner till lärjungarna om hur de skulle göra när de kom till en stad: de skulle stanna där de togs emot gästfritt och inte hela tiden flytta ”från hus till hus”. (Lu 10:1–7) De skulle alltså inte leta efter det hem där de kunde få flest bekvämligheter och materiella förmåner. De skulle visa att sådana saker var mindre viktiga jämfört med uppdraget att förkunna.

bo hos honom: Se studienot till Mk 6:10.

önska ... frid: En vanlig judisk hälsning var ”frid vare med dig”. (Dom 19:20, fotnot; Mt 10:13; Lu 10:5)

skaka av dammet från era fötter: Lärjungarna gjorde så för att visa att de inte tog ansvar för att de som hade blivit varnade drabbades av Guds dom. Ett liknande uttryck förekommer i Mk 6:11 och Lu 9:5. Markus och Lukas lägger till ”för att visa att de har blivit varnade”. Paulus och Barnabas följde den här anvisningen när de var i Antiokia i Pisidien (Apg 13:51), och Paulus gjorde något liknande i Korinth när han skakade sina kläder. Han förklarade: ”Ni gör er skyldiga till er egen död. Men jag är utan skuld.” (Apg 18:6) Detta var kanske inte helt främmande för lärjungarna. En del judar menade att till och med dammet i icke-judiska områden var orent, och när de hade rest i ett sådant område brukade de därför skaka av sig dammet innan de kom in på judiskt område igen. Men Jesus hade tydligen en annan innebörd i tankarna när han gav lärjungarna den här anvisningen.

kommer det att bli lättare: Jesus använde tydligtvis en slags hyperbol och menade inte nödvändigtvis att hans ord skulle tas bokstavligt. (Jämför andra målande hyperboler som Jesus använde, t.ex. i Mt 5:18; Lu 16:17; 21:33.) När Jesus sa att Sodom skulle få det lindrigare på den dagen, dvs. domedagen (Mt 10:15; 11:22, 24; Lu 10:14), menade han inte att invånarna i Sodom behövde vara närvarande den dagen. (Jämför Jud 7.) Detta kan i stället ha varit ett sätt att understryka hur oemottagliga och klandervärda de flesta människor var i sådana städer som Korasin, Betsaida och Kapernaum. (Lu 10:13–15) Dessutom hade den forntida staden Sodoms öde blivit en känd symbol som ofta nämndes i samband med Guds vrede och domar. (5Mo 29:23; Jes 1:9; Klag 4:6)

kommer faktiskt att bli lättare: Se studienot till Lu 10:12.

som en duva: Duvor användes i heliga sammanhang och kunde ha en symbolisk innebörd. De frambars som offer. (Mk 11:15; Joh 2:14–16) De symboliserade oskuld och renhet. (Mt 10:16) En duva som Noa släppte ut från arken kom tillbaka med ett blad från ett olivträd i näbben, vilket visade att vattnet hade börjat sjunka undan (1Mo 8:11) och att en period av frid och ro närmade sig (1Mo 5:29). Anledningen till att Jehova använde en duva vid Jesus dop kan därför ha varit att betona Jesus uppgift som Messias. Han var Guds rene och syndfrie son och skulle offra sitt liv för mänskligheten och lägga grunden för en fridfull och lugn period under sitt styre som kung. När Guds ande, eller verksamma kraft, sänkte sig ner över Jesus vid hans dop kan det ha påmint om hur en duva slår med sina vingar innan den landar.

försiktiga som ormar: ”Försiktig” i det här sammanhanget innebär att man är klok, förståndig, förnuftig, vaksam. Zoologer har lagt märke till att de flesta ormar är på sin vakt och hellre flyr än angriper. Det Jesus vill säga är alltså att hans lärjungar ska vara försiktiga när de har med sina motståndare att göra och försöka undvika farliga situationer när de tar del i tjänsten.

oskyldiga som duvor: De två delarna av Jesus uppmaning (att vara försiktig och att vara oskyldig) kompletterar varandra. (Se studienot till försiktiga som ormar i den här versen.) Det grekiska ord som har återgetts med ”oskyldiga” (ordagrant ”oblandat”, dvs. ”ofördärvat”, ”rent”) förekommer även i Rom 16:19 (”oskyldiga när det gäller det onda”) och i Flp 2:15 (”vara fläckfria och oskyldiga, Guds barn”). Här i Mt 10:16 syftar det att vara oskyldig tydligtvis på att vara uppriktig, ärlig och fri från falskhet och att ha goda motiv. Duvan används ibland i hebreiska bildspråk och hebreisk poesi för att symbolisera de här och andra egenskaper som är besläktade med dem. (HV 2:14; 5:2; jämför studienot till Mt 3:16.) Jesus poäng var att när hans fårlika efterföljare mötte förföljelse som får bland vargar behövde de kombinera ormars och duvors egenskaper genom att vara försiktiga, förnuftiga, renhjärtade, klanderfria och oskyldiga. (Lu 10:3)

Högsta domstolen: Sanhedrin, dvs. den domstol i Jerusalem som bestod av översteprästen och 70 äldste och skriftlärda. Judarna ansåg att Sanhedrins utslag var slutgiltiga. (Se Ordförklaringar under ”Sanhedrin”.)

Sanhedrin: Dvs. judarnas högsta domstol. Det grekiska ordet som återgetts med ”Sanhedrin” (synẹdrion) betyder ordagrant ”sitta ner tillsammans”. Det var ett uttryck som generellt betecknade en samling eller ett möte, men i Israel kunde det också syfta på en religiös juridisk församling eller domstol. (Se studienot till Mt 5:22 och Ordförklaringar; se också Tillägg B12, som visar var Sanhedrins sal kan ha legat.)

lokala domstolar: Det grekiska ordet synẹdrion, som här står i plural och översätts med ”lokala domstolar”, syftar i de kristna grekiska skrifterna oftast på judarnas högsta domstol i Jerusalem, Sanhedrin. (Se Ordförklaringar under ”Sanhedrin” och studienoter till Mt 5:22; 26:59.) Men detta ord var också en allmän beteckning på en församling eller ett möte, och här syftar det på lokala domstolar som var knutna till synagogorna. Dessa domstolar hade myndighet att utdöma sådana straff som prygling och uteslutning. (Mt 23:34; Mk 13:9; Lu 21:12; Joh 9:22; 12:42; 16:2)

på grund av mitt namn: I Bibeln står begreppet ”namn” ibland för personen som bär namnet, hans rykte och allt han står för. (Se studienot till Mt 6:9.) När det gäller Jesus namn innefattar det även den myndighet och ställning som hans Far har gett honom. (Mt 28:18; Flp 2:9, 10; Heb 1:3, 4) Här förklarar Jesus att människor skulle hata hans efterföljare på grund av det som hans namn står för, dvs. hans ställning som Guds utvalde regent, kungarnas Kung, den som alla måste underordna sig för att få liv. (Se studienot till Joh 15:21.)

håller ut: Eller ”har hållit ut”. Det grekiska verb som har återgetts med ”hålla ut” (hypomẹnō) betyder ordagrant ”förbli under”. Det används ofta i bemärkelsen ”stanna i stället för att fly”, ”stå fast”, ”hålla stånd”, ”vara ståndaktig”. (Mt 10:22; Rom 12:12; Jak 5:11) I det här sammanhanget syftar det på att fortsätta leva som en efterföljare till Kristus trots motstånd och prövningar. (Mt 24:9–12)

på grund av mitt namn: Se studienot till Mt 24:9.

håller ut: Eller ”har hållit ut”. (Se studienot till Mt 24:13.)

Människosonen: Detta uttryck förekommer omkring 80 gånger i evangelierna. Jesus använde det om sig själv, tydligen för att betona att han verkligen var en människa, född av en kvinna, samt att han motsvarade Adam och hade kraft att återköpa mänskligheten från synd och död. (Rom 5:12, 14, 15) Uttrycket identifierade också Jesus som Messias, eller Kristus. (Dan 7:13, 14; se Ordförklaringar.)

Människosonen: Se studienot till Mt 8:20.

Beelsebub: Möjligen en ombildning av Baal-Sebub, som betyder ”flugornas ägare (herre)”, den baalsgud som filistéerna i Ekron dyrkade. (2Ku 1:3) I en del grekiska handskrifter förekommer formerna Beelseboul eller Beeseboul, vilka möjligen betyder ”den upphöjda boningens ägare (herre)”. Dessa ordformer skulle också kunna vara en lek med ord som syftar på det icke-bibliska hebreiska ordet zẹvel (dynga, gödsel). I så fall betyder de ”dyngans ägare (herre)”. Som det framgår av Mt 12:24 används den här benämningen på Satan – demonernas furste eller härskare.

i ljuset: Dvs. öppet, offentligt.

predika det från hustaken: Ett idiom som betyder ”förkunna det offentligt”. På Bibelns tid hade husen platta tak. Därifrån kunde man tillkännage saker, och om man utförde någon handling ute på dem var det för att det skulle bli allmänt känt. (2Sa 16:22)

Gehenna: Detta uttryck kommer från de hebreiska orden gē hinnọm, som betyder ”Hinnoms dal”. Den här dalen låg söder och sydväst om det forntida Jerusalem. (Se Tillägg B12, kartan ”Jerusalem med omnejd”.) På Jesus tid hade dalen blivit en plats där man brände avfall, så ordet ”Gehenna” var en passande symbol för fullständig tillintetgörelse. (Se Ordförklaringar.)

själen: Eller ”livet”, dvs. en persons möjligheter till framtida liv genom en uppståndelse. Det grekiska ordet psychẹ̄ och det motsvarande hebreiska ordet nẹfesh (som i tidigare utgåvor av Nya världens översättning har återgetts med ”själ”) används i huvudsak om 1) människor, 2) djur eller 3) det liv som en människa eller ett djur har. (1Mo 1:20, fotnot; 2:7, fotnot; 4Mo 31:28, fotnot; 1Pe 3:20, fotnot) Exempel på när det grekiska ordet psychẹ̄ används om det liv en människa har finns i Mt 6:25; 10:39; 16:25, 26; Mk 8:35–37; Lu 12:20; Joh 10:11, 15; 12:25; 13:37, 38; 15:13; Apg 20:10. Sådana verser hjälper oss att förstå hur Jesus ord ska uppfattas. (Se Ordförklaringar.)

honom som kan utplåna både kropp och själ: Det är bara Gud som kan utplåna en människas ”själ” (som i det här sammanhanget syftar på möjligheterna till framtida liv) eller uppväcka henne till evigt liv. Detta är ett exempel på att det grekiska ord som har översatts med ”själ” syftar på något som är dödligt och kan tillintetgöras. Andra exempel finns i Lu 6:9; Apg 3:23; Rom 11:3.

Gehenna: Dvs. evig tillintetgörelse. (Se studienot till Mt 5:22 och Ordförklaringar.)

sparvar: Det grekiska ordet strouthịon är en diminutivform och betecknar alla småfåglar. Men det syftar oftast på sparven, den billigaste av alla fåglar som man kunde köpa för att äta.

ett litet mynt: Ordagrant ”ett as (assarion)”. Det var lönen för 45 minuters arbete. (Se Tillägg B14.) Vid det här tillfället, under Jesus tredje predikoresa i Galileen, säger han att två sparvar kostar ett assarion. Vid ett annat tillfälle, tydligtvis ca ett år senare under hans tjänst i Judeen, säger han att fem sparvar kostar två assarion. (Lu 12:6) När man jämför dessa skildringar förstår man att sparvar var så lite värda för köpmännen att den femte sparven följde med på köpet, helt gratis.

till och med räknat alla huvudhåren: Det sägs att en människa i genomsnitt har över 100 000 hårstrån på huvudet. Jehova känner oss in i minsta detalj, och det visar att han verkligen är intresserad av varje enskild efterföljare till Kristus.

bära: Ordagrant ”ta”. Används här bildligt om att bära ansvaret och ta konsekvenserna av att bli en lärjunge till Jesus.

tortyrpåle: Eller ”avrättningspåle”. Detta är den första förekomsten av det grekiska ordet staurọs. På klassisk grekiska betecknar ordet först och främst en upprättstående stolpe eller påle. Ibland används det också bildligt om den smärta, skam, tortyr och till och med död som man skulle kunna få utstå på grund av att man är en efterföljare till Jesus. (Se Ordförklaringar.)

namn: Det grekiska ordet för namn (ọnoma) kan syfta på mer än ett egennamn. I det här sammanhanget handlar det om att erkänna Faderns och Sonens myndighet och ställning såväl som den heliga andens roll. Detta leder till att man får ett nytt förhållande till Gud. (Jämför studienot till Mt 10:41.)

därför att det är en profet: Ordagrant ”i en profets namn”. I det här sammanhanget betecknar det grekiska idiomet ”i någons namn” att man erkänner en profets ställning och uppdrag. (Jämför studienot till Mt 28:19.)

en profets lön: De som tar emot och hjälper Guds sanna profeter ska bli rikt belönade. Skildringen om änkan i 1Ku 17 är ett exempel på detta.

Media

Stav och matpåse
Stav och matpåse

Forntida hebréer använde käppar och stavar på flera sätt: som stöd (2Mo 12:11; Sak 8:4; Heb 11:21), till försvar och skydd (2Sa 23:21), till tröskning (Jes 28:27) och för att skörda oliver (5Mo 24:20; Jes 24:13), bara för att nämna några exempel. Matpåsar tillverkades ofta av skinn och bars över axeln. De brukade användas av herdar, lantbrukare och andra och var praktiska när man reste. Där lade man inte bara mat, utan också kläder och annat. När Jesus skickade i väg sina apostlar på en predikotur gav han dem anvisningar som gällde bland annat stavar och matpåsar. Apostlarna skulle inte skaffa något extra, för Jehova skulle ge dem vad de behövde. På det sättet kunde de undvika att bli distraherade. (Se studienoter till Lu 9:3 och 10:4 om anvisningarna som Jesus gav om detta.)

Varg
Varg

Vargarna i Israel är rovdjur som är särskilt aktiva på natten. (Hab 1:8) Vargar är vildsinta, glupska, djärva och giriga, och de dödar ofta fler får än de kan äta upp eller släpa med sig. I Bibeln används ofta djur och deras karakteristiska drag och beteenden för att illustrera både bra och dåliga egenskaper. I profetian som Jakob uttalade på sin dödsbädd sägs det att Benjamin river som en varg (Canis lupus). (1Mo 49:27) Men i de flesta fall används vargen för att beskriva dåliga egenskaper, t.ex. grymhet, girighet, ondska och slughet. Några av dem som liknas vid vargar är falska profeter (Mt 7:15), de som ondskefullt motarbetar den kristna tjänsten (Mt 10:16; Lu 10:3) och falska lärare som skulle hota den kristna församlingen inifrån (Apg 20:29, 30). Herdar var väl medvetna om hur farliga vargarna var. Jesus talade om ”en anställd arbetare” som såg vargen komma men övergav fåren och flydde. Men Jesus är inte som den anställde arbetaren som inte brydde sig om fåren, utan han är ”den gode herden” som ”ger sitt liv för fåren”. (Joh 10:11–13)

Piska
Piska

Flagellum var ett fruktansvärt redskap som användes när någon straffades med prygel. Det bestod av flera knutförsedda rep eller läderremmar som var fästa vid ett handtag. Ibland var vassa bitar av ben eller metall fastknutna vid remmarna för att slagen skulle bli ännu mer plågsamma.

Platta hustak
Platta hustak

En familj använde sitt hustak till många saker. En pappa kunde samla hela hushållet där för att tala om Jehova. Och under lövhyddohögtiden byggde man lövhyddor på taken. (3Mo 23:41, 42; 5Mo 16:13–15) Man torkade även linstjälkar där. (Jos 2:6) Man kunde också sova på taket. (1Sa 9:25, 26) Vad man än gjorde på taket kunde andra se det. (2Sa 16:22) Om man ville sprida något till sina grannar och förbipasserande kunde man tillkännage det från taket.

Hinnoms dal (Gehenna)
Hinnoms dal (Gehenna)

Hinnoms dal, som kallas Gehenna på grekiska, är en dal sydväst om det forntida Jerusalem. På Jesus tid hade dalen blivit en plats där man brände avfall, så ordet ”Gehenna” var en passande symbol för fullständig tillintetgörelse.

Sparv
Sparv

Sparven var den billigaste av alla fåglar som man kunde köpa för att äta. Man fick två sparvar för det man tjänade på 45 minuters arbete. Det grekiska ordet kan beteckna många olika småfåglar, bland annat en underart till den vanliga gråsparven (Passer domesticus biblicus) och den spanska sparven (Passer hispaniolensis). Båda arterna är fortfarande vanliga i Israel.