Gå direkt till innehållet

Gå direkt till innehållsförteckningen

Hur man kan få en lycklig familj

Bygga upp förtroendet

Bygga upp förtroendet

Stefan: * ”Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att Judit skulle vara otrogen. Jag kunde inte längre lita på henne. Jag kan inte med ord beskriva hur svårt det var att förlåta henne.”

Judit: ”Jag förstår varför Stefan inte längre litade på mig. Det tog många år att bevisa att jag verkligen hade ångrat mig.”

BIBELN ger den oskyldiga parten rätt att bestämma om han eller hon ska ta ut skilsmässa eller inte. * (Matteus 19:9) Stefan, som citerades i inledningen, bestämde sig för att inte ta ut skilsmässa. Både han och Judit ville rädda äktenskapet. Men de insåg snart att det innebar mer än att de bara fortsatte att bo ihop. Varför det? Som framgår av det de sa raserade Judits otrohet det förtroliga förhållandet mellan dem. Eftersom ömsesidigt förtroende är viktigt för att ett äktenskap ska bli lyckligt, var de båda två tvungna att anstränga sig hårt för att bygga upp förtroendet igen.

Om du och din partner försöker rädda äktenskapet efter en sådan allvarlig kris, står ni inför en svår utmaning. De första månaderna efter det att äktenskapsbrottet har blivit känt kan vara särskilt svåra. Men ni kan klara av det! Hur kan ni bygga upp förtroendet igen? Den vishet som finns i Bibeln kan hjälpa er. Här följer fyra förslag.

1 Var ärliga mot varandra.

”När ni nu har lagt bort lögnen, så tala sanning”, skrev aposteln Paulus. (Efesierna 4:25) Lögner, halvsanningar och även tystnad skadar förtroendet. Ni måste därför tala öppet och ärligt med varandra.

I början kanske du och din partner är för upprörda för att kunna prata om otroheten. Men till sist måste ni prata uppriktigt om det som hänt. Ni kanske väljer att inte ta upp varje detalj, men att helt och hållet undvika ämnet är inte förståndigt. ”Först tyckte jag att det var väldigt svårt och motbjudande att prata om det som hänt”, säger Judit, som citerades tidigare. ”Det var något jag ångrade djupt och bara ville glömma.” Men att inte resonera om det skapade problem. Hur då? Stefan säger: ”Eftersom Judit inte ville prata, var jag fortfarande misstänksam.” När Judit ser tillbaka, medger hon: ”Att jag inte ville prata om det med min man hindrade läkningsprocessen.”

Det kan naturligtvis vara smärtsamt att tala om otroheten. Paul, som är gift med Debora, begick äktenskapsbrott med sin sekreterare. Debora säger: ”Jag hade en massa frågor. Hur? Varför? Vad pratade de om? Jag blev ett känslomässigt vrak. Jag tänkte på det hela tiden och ställde fler och fler frågor allteftersom tiden gick.” Paul säger: ”Naturligtvis blev diskussionen mycket hetsig ibland. Men vi bad alltid varandra om förlåtelse efteråt. Att vi samtalade uppriktigt drog oss närmare varandra.”

Vad kan ni göra för att diskussionen inte ska bli så spänd? Kom ihåg att syftet inte är att du ska straffa din partner, utan att ni ska dra lärdom av tragedin och stärka äktenskapet. Chul Soo och hans hustru, Mi Young, granskade sitt förhållande sedan Chul Soo hade varit otrogen. ”Jag upptäckte att jag hade varit för upptagen med mina egna intressen”, säger Chul Soo. ”Jag ville alltid ställa upp för andra och göra det de ville. Jag hade gett dem nästan all min tid och uppmärksamhet. Det gjorde att jag hade försummat min fru.” Både Chul Soo och Mi Young insåg att de måste göra förändringar. Det hjälpte dem så småningom att stärka äktenskapet.

PRÖVA DET HÄR: Om det är du som har varit otrogen, kom då inte med bortförklaringar och ge inte din partner skulden. Ta ansvar för dina handlingar och den skada du har orsakat. Om du är den oskyldiga parten, skrik då inte och kom inte med förolämpningar. Om du undviker det, uppmuntrar du din partner att fortsätta att vara uppriktig mot dig. (Efesierna 4:32)

2 Arbeta som ett team.

”Bättre två än en”, säger Bibeln. Varför det? ”Eftersom de får god lön för sin möda. Ty om en av dem faller, kan den andre resa upp sin medbroder.” (Predikaren 4:9, 10) Den här principen gäller i synnerhet när ni arbetar hårt för att bygga upp förtroendet igen.

Tillsammans kan ni bekämpa den misstro som har fördärvat ert förhållande. Men ni måste båda tillsammans gå in för att rädda äktenskapet. Om ni försöker göra det var för sig kan ni skapa fler problem. Ni måste samarbeta.

Det var vad Stefan och Judit upptäckte. Judit säger: ”Det tog sin tid, men Stefan och jag samarbetade som ett team för att bygga upp ett starkt förhållande. Jag var fast besluten att aldrig mer såra honom. Och även om Stefan kände sig kränkt, beslutade han sig för att inte låta äktenskapet gå i kras. Varje dag försökte jag på olika sätt visa att jag var lojal mot honom, och han fortsatte att visa att han älskade mig. Jag ska alltid vara tacksam mot honom för det.”

PRÖVA DET HÄR: Bestäm er för att samarbeta som ett team för att bygga upp förtroendet i äktenskapet igen.

3 Ersätt gamla vanor med nya.

Sedan Jesus hade varnat sina åhörare för äktenskapsbrott, gav han dem rådet: ”Om nu ditt högra öga får dig att snava och falla, så riv ut det och kasta det ifrån dig.” (Matteus 5:27–29) Om du är den som varit otrogen, kan du då komma på något som du bör ”riva ut” och ”kasta” ifrån dig för att rädda äktenskapet?

Naturligtvis måste du bryta kontakten med den du begått äktenskapsbrott med. * (Ordspråksboken 6:32; 1 Korinthierna 15:33) Paul, som citerades tidigare, ändrade sitt arbetsschema och sitt mobilnummer, så att han inte längre behövde ha någon kontakt med den andra kvinnan. Men det var inte tillräckligt för att bryta kontakten. Paul var så fast besluten att bygga upp förtroendet i äktenskapet igen att han sa upp sig från arbetet. Han gjorde sig också av med sin mobil och använde bara sin frus telefon. Har allt det här varit värt ansträngningarna? Hans fru, Debora, säger: ”Det har nu gått sex år, och det händer fortfarande att jag oroar mig för att hon ska försöka ta kontakt med Paul. Men nu litar jag på Paul.”

Om det är du som har varit otrogen, kanske du måste ändra din personlighet. Du kanske gärna flörtar eller fantiserar om att ha romantiska förbindelser med andra. Om det är så, ”klä av ... [dig] den gamla personligheten med dess förehavanden”. Ersätt tidigare vanor med nya som stärker din äktenskapspartners tilltro till dig. (Kolosserna 3:9, 10) Har du svårt att visa tillgivenhet på grund av din uppfostran? Även om du känner dig generad till en början, så var generös med att visa att du älskar din partner. Stefan säger: ”Judit visade ofta sin tillgivenhet genom en lätt beröring, och hon sa ofta ’jag älskar dig’.”

Under en tid är det kanske bra att du berättar allt du gjort under dagen. Mi Young, som nämndes tidigare, säger: ”Chul Soo var noga med att berätta allt som hänt under dagen, också oviktiga detaljer. Han ville försäkra mig om att han inte hade något att dölja.”

PRÖVA DET HÄR: Fråga varandra vad ni skulle kunna göra rent praktiskt för att bygga upp förtroendet igen. Skriv ner förslagen och tillämpa dem. Ta också för vana att hjälpas åt med olika sysslor.

4 När är det dags att gå vidare?

Var inte för snabb att dra slutsatsen att det är dags att låta allt återgå till det vanliga igen. I Ordspråksboken 21:5 sägs det att ”allt hastverk leder till armod”. Det kommer att ta tid – kanske år – att bygga upp förtroendet igen.

Om det är du som har blivit bedragen, ta dig då den tid som behövs för att kunna förlåta helt och fullt. Mi Young säger: ”Jag tyckte förr att det var konstigt att en hustru inte skulle kunna förlåta sin otrogne make. Jag kunde inte förstå varför hon skulle behöva vara så arg så länge. Men när min man var otrogen mot mig, förstod jag varför det är så svårt att förlåta.” Det tar tid att förlåta och att bygga upp förtroende.

Men Predikaren 3:1–3 säger att det finns ”en tid att läka”. Till en början kanske du tycker att det är säkrast att inte visa några känslor för din äktenskapspartner. Men om du fortsätter med det kommer det inte att hjälpa dig att bygga upp förtroendet igen. För att kunna reparera det skadade förhållandet bör du förlåta din partner och visa det genom att dela dina innersta tankar och känslor med honom eller henne. Uppmuntra också honom eller henne att dela glädje och bekymmer med dig.

Ge inte näring åt bitterheten. Arbeta på att övervinna den. (Efesierna 4:32) Det kan vara till hjälp för dig att tänka på Guds eget exempel. Han blev djupt sårad när hans tillbedjare i det forntida Israel vände sig bort från honom. Jehova Gud liknade till och med sig själv vid en bedragen äkta man. (Jeremia 3:8, 9; 9:2) Men han var inte ”förbittrad till oöverskådlig tid”. (Jeremia 3:12) När hans folk ångrade sig uppriktigt och vände tillbaka till honom, förlät han dem.

När ni båda två till slut tycker att ni har gjort de förändringar som behövs, kommer ni att känna er trygga. I stället för att hela tiden inrikta er på att rädda äktenskapet kan ni nu fokusera på andra mål. Men ta er tid då och då och tänk efter hur det går. Bli inte självbelåtna. Ta itu med eventuella bakslag och visa att ni bryr er om varandra. (Galaterna 6:9)

PRÖVA DET HÄR: I stället för att tänka tillbaka på hur äktenskapet en gång var, bör ni tänka att ni nu bygger ett nytt och starkare förhållande.

Ni kan lyckas

Om ni ibland känner er osäkra på hur det ska gå, så kom ihåg: Gud är den som har instiftat äktenskapet. (Matteus 19:4–6) Med hans hjälp kan ert äktenskap bli lyckligt. Alla de par som nämnts i artikeln tillämpade Bibelns visa råd och kunde rädda sitt äktenskap.

Det har nu gått över 20 år sedan Stefans och Judits äktenskap knakade i fogarna. Stefan beskriver hur de kunde rädda äktenskapet: ”Det var när vi började studera Bibeln med Jehovas vittnen som vi gjorde verkliga framsteg. Den hjälp vi fick var ovärderlig. Tack vare den kom vi igenom den här svåra tiden.” Judit säger: ”Jag känner mig rikt välsignad av Jehova för att vi kunde uthärda den här fruktansvärda tiden. Tack vare att vi studerade Bibeln tillsammans och ansträngde oss hårt har vi nu ett underbart äktenskap.”

^ § 3 Namnen har ändrats.

^ § 5 I Vakna! för 22 april 1999, sidan 6, och 8 augusti 1995, sidan 10 och 11, ges råd som kan vara till hjälp när man ska fatta beslut i den här frågan.

^ § 17 Om det under en tid inte går att undvika all kontakt (till exempel på arbetet), bör den begränsas till vad som är absolut nödvändigt. Ha bara kontakt med den andra parten när andra är närvarande och med din äktenskapspartners kännedom.

FRÅGA DIG SJÄLV ...

  • Varför bestämde jag mig för att rädda äktenskapet trots otroheten?

  • Vilka positiva egenskaper kan jag se hos min partner nu?

  • Hur visade jag min kärlek på enkla sätt när vi sällskapade, och hur kan jag göra det igen?