Gå direkt till innehållet

Varför väljer Jehovas vittnen att inte ta del i nationella ceremonier?

Varför väljer Jehovas vittnen att inte ta del i nationella ceremonier?

 Jehovas vittnen har respekt för myndigheter och nationalsymboler. Vi respekterar också att andra väljer att sjunga nationalsånger eller ta del i flaggceremonier.

 Men vi väljer att inte ta del i nationella ceremonier, för vi anser att de går emot det som står i Bibeln. Vi uppskattar att andra respekterar de val vi gör, precis som vi respekterar de val som andra gör.

I den här artikeln:

 Vilka värderingar i Bibeln påverkar vårt val?

 Det är två grundsanningar i Bibeln som kommer in i bilden.

  •   Det är bara Gud som man ska tillbe. I Bibeln står det: ”Det är Jehova, din Gud, du ska tillbe, och det är bara honom du ska tjäna.” (Lukas 4:8) Trohetseder och nationalsånger har ofta formuleringar som går ut på att man lovar trohet mot sitt land, så vi kan inte ta del i sådana ceremonier med gott samvete.

     Vi känner också att flaggceremonier är en form av tillbedjan, eller avgudadyrkan, något som Bibeln förbjuder. (1 Korinthierna 10:14) Några historiker håller med om att flaggor i själva verket är religiösa symboler. Historikern Carlton Hayes skrev: ”Nationalismens förnämsta symbol för tro och centrala föremål för tillbedjan är flaggan.” a Och författaren Daniel Mannix skrev: ”De kristna vägrade att ... offra åt [den romerske] kejsarens genius [skyddsande] – något som ungefär motsvarar att i våra dagar vägra att hälsa flaggan.” b

    Så även om vi inte tar del i flaggceremonier skulle vi aldrig vandalisera, bränna eller på något annat sätt vara respektlösa mot flaggan eller andra nationalsymboler.

  •   Gud ser alla människor som lika mycket värda. (Apostlagärningarna 10:34, 35) Bibeln säger: ”Från en enda människa har han gjort alla folk.” (Apostlagärningarna 17:26) Därför tycker vi att det vore fel att upphöja någon etnisk grupp eller nationalitet över andra. Vi respekterar alla människor, oavsett var de bor eller var de kommer ifrån. (1 Petrus 2:17)

 Men vad gör vi om det är obligatoriskt enligt lag att ta del i nationella ceremonier?

 Vi är inte myndighetsfientliga. Vi tror att myndigheterna är en del av ”Guds anordning” som han tillåter finnas till. (Romarna 13:1–7) Vi tror också att de kristna måste lyda myndigheterna. (Lukas 20:25)

 Men vad gör vi om lagen säger att vi måste göra något som Gud säger att man inte får göra? I vissa fall kan vi lämna in en begäran till myndigheterna om att ändra lagen. c Om det inte är möjligt att ändra lagen väljer vi att respektfullt ”lyda Gud mer än människor”. (Apostlagärningarna 5:29)

 Gör Jehovas vittnen ett politiskt eller socialt ställningstagande?

 Nej, vi tar inte ställning i politiska eller sociala frågor. Vi är inga politiska aktivister. Vi vill helt enkelt följa vårt samvete och det vi menar står i Bibeln, och därför väljer vi att inte ta del i flaggceremonier, sjunga nationalsånger eller svära trohetseder.

a Carlton J.H. Hayes, 1926, 1966: Essays on Nationalism, sidan 107, 108.

b Daniel P. Mannix, 1958, 2001: The Way of the Gladiator, sidan 212.